Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου (2η Έκδοση)

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

256

ISBN13

978-618-5242-67-1

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,552 kg
Κωδικός Ευδόξου

86197960

In Stock

Το επιχειρηματικό πρότυπο αναπαριστά τις στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και τις λειτουργικές επιπτώσεις που αυτές παρουσιάζουν. Αποτελεί έναν ολιστικό και συστηματικό τρόπο ανάλυσης και περιγραφής των τρόπων και μέσων με τα οποία μια επιχείρηση λειτουργεί. Η σημαντικότητα ενός επιχειρηματικού προτύπου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αποτελεί τον πυρήνα και οδηγό της εκάστοτε στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο αποκωδικοποίησης, κατανόησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας της, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρο το οικοσύστημα με το οποίο αυτή αλληλοεπιδρά.

Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την ανάπτυξη και εμπειρική εφαρμογή ενός εννοιολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζοντας ταυτόχρονα την επιρροή του οργανωσιακού σχεδιασμού ως βασικό αίτιο της επιχειρηματικής αριστείας. Επίσης, αναλύονται οι προοπτικές και σύγχρονες τάσεις της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου, ενώ παρουσιάζεται και μια εμπειρική εφαρμογή σε δείγμα Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στα νέα κεφάλαια της 2ης βελτιωμένης έκδοσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιχειρηματικά πρότυπα και ο τρόπος που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ δίνεται έμφαση στην ανοικτή καινοτομία και τον καταλυτικό ρόλο που παίζει στην εισαγωγή νέων επιχειρηματικών προτύπων. Επίσης, αναλύεται η οργανωσιακήδιάσταση των επιχειρηματικών προτύπων και κυρίως η σύνδεσή τους με τη στρατηγική, την οργανωτική δομή, την ηγεσία και τις ικανότητες των επιχειρήσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και σε ερευνητές και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Έγραψαν για το βιβλίο μας

Βιβλιοπαρουσίαση στο serrespost.gr

ΠΡΌΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.1 Βασικές έννοιες
1.2 Διαδικασία καινοτομίας
1.3 Στάση, ροπή και απόδοση καινοτομίας
1.4 Μέτρηση και διαχείριση καινοτομίας
1.5 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
1.6 Συστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
     1.6.1 Γενικά
     1.6.2 Φορείς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ
2.1 Στοιχεία επιχειρηματικού προτύπου
2.2 Καινοτομία και επιχειρηματικό πρότυπο
2.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2.4 Ανοικτή καινοτομία και επιχειρηματικά πρότυπα
     2.4.1 Γενικά
     2.4.2 Ανοικτή καινοτομία και περιφερειακά συστήματα καινοτομίας
     2.4.3 Ανοικτή καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ
3.1 Δραστηριότητες καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου
3.2 Οργανωσιακή θεωρία
     3.2.1 Επιχειρηματικά πρότυπα και οργανωτική δομή
     3.2.2 Ανώτατη διοίκηση και αλλαγές
3.3 Δυναμικές ικανότητες
     3.3.1 Βασικές έννοιες
     3.3.2 Οργανωσιακός σχεδιασμός και δυναμικές ικανότητες
     3.3.3 Στρατηγική και οργανωσιακός σχεδιασμός

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4. ΒΙΏΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ
4.1 Στρατηγική και βιώσιμα επιχειρηματικά πρότυπα
4.2 Μοντέλο DUCCK
4.3 Οργανωσιακός σχεδιασμός και επιχειρηματική αριστεία
     4.3.1 Οργανωσιακός σχεδιασμός
     4.3.2 Επιχειρηματική αριστεία
     4.3.3 Σχέση με οργανωσιακό σχεδιασμό και επιχειρηματική αριστεία
4.4 Βιώσιμη καινοτομία επιχειρηματικού προτύπου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5. ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ
5.1 Εκπαιδευτικός κλάδος
5.2 Κλάδος υγείας
5.3 Μεταφορές
5.4 Αγροτικός κλάδος
5.5 Οικονομικός κλάδος
5.6 Πλατφόρμες ανοικτής καινοτομίας
5.7 Κλάδος φιλοξενίας
5.8 Μεταποίηση
5.9 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
5.10 Μοντέλα καινοτομίας με βάση ψηφιακές πλατφόρμες
5.11 Σύγκριση και τυπολογία

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ
6.1 Κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα
6.2 Επιχειρηματικά πρότυπα καινοτομίας για κοινωνική καινοτομία
6.3 Μελέτες περιπτώσεων
6.4 Κοινωνική καινοτομία με βάση την τετραπλή έλικα

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ
7.1 Γενική παρουσίαση
7.2 Επιδόσεις Ελληνικού Συστήματος Καινοτομίας
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές και προτάσεις

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΜΜΕ
8.1 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία
8.2 Καινοτομία στις ελληνικές ΜΜΕ
8.3 Χαρακτηριστικά καινοτόμων ελληνικών ΜΜΕ
8.4 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανταγωνιστικότητα
8.5 Έρευνα σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
     8.5.1 Στοιχεία έρευνας και προφίλ δείγματος
     8.5.2 Επιχειρηματικό πρότυπο καινοτομίας
     8.5.3 Οργανωσιακός σχεδιασμός
     8.5.4 Επιχειρηματική αριστεία
     8.5.5 Βιώσιμο επιχειρηματικό πρότυπο καινοτομίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Βάλβη Θεοδώρα

Η Δρ. Θεοδώρα Βάλβη είναι διδάκτωρ του ΕΚΠΑ (Σχολή Θετικών Επιστήμων-ΜΙΘΕ) και στέλεχος της Τραπέζης Πειραιώς με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και την ελεγκτική-λογιστική έχει δε πολύχρονη εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και στέλεχος τραπεζών και του Χρηματιστήριου Αθηνών. Έχει συμβάλλει με ουσιαστικό και ενδελεχή τρόπο στην σύνθεση και συγγραφή ενός από τα πρώτα συγγράμματα στα Ελληνικά με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Θεωρία και Πράξη», καθώς και στη δημοσίευση“Smartphone affordance: Achieving Better Business through Ιnnovation”, Journal of the Knowledge Economy, SPRINGER. Είναι επισης συν-συγγραφέας του βιβλίου “Wireless Mobility in Organizations: Utilizing Social, Individual and Organizational Intelligence”, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο PALGRAVE.


Βλιάμος Σπύρος

Ο Δρ. Σπύρος Βλιάμος είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας με εξειδίκευση στα Θεσμικά Οικονομικά και την Επιχειρηματικότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (2015-σήμερα).Υπήρξε ο ιδρυτής και από τότε (2002) μόνιμο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Παν-Ευρωπαϊκής Ομάδας Επιχειρηματικής Έρευνας (PEER Group) στο Université de Paris, Dauphine. Επίσης είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διδακτικού Προσωπικού του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Διδακτορικών Σπουδών European University Network on Entrepreneurship Research. Διετέλεσε EθνικόςEμπειρογνώμονας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ispra, Ιταλίας, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Ελληνικού Υπουργείου Απασχόλησης, Σύμβουλος Διοικήσεως της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ Α.Ε.


Καραγιάννης Ηλίας

Ο Δρ. Ηλίας Καραγιάννης είναι Τακτικός Καθηγητής Επιστήμης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπως επίσης συνιδρυτής και διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Επιχειρηματικής Χρηματο-οικονομικής και Διευθυντής Έρευνας για Επιστήμη, Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα του Ερευνητικού Κέντρου Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURC) στο School of Business του Πανεπιστημίου George Washington των ΗΠΑ. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: IEEE Transactions in Engineering Management, Research Policy, R&D Management, International Journal of Technology Management, Technovation, Journal of Technology Transfer, Engineering Management Journal, Journal of Growth and Change, Review of Regional Studies. Έχει διατελέσει σύμβουλος πολλών τεχνολογικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της Παγκοσμιας Τράπεζας (WB), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), της Δια-Αμερικανικης Αναπτυξιακής Τράπεζας (IADB), της Υπηρεσιας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), του Ερευνητικού Προγράμματος Καινοτομίας Μικρών Επιχειρήσεων του Εθνικού Ιδρύματος Έρευνας των ΗΠΑ (SBIR), του Εθνικού Ινστιτούτου Προτυπων και Τεχνολογιας των ΗΠΑ (NIST), της Εθνικής Κοινοπραξιας για Προηγμενη Κατασκευαστικη Βιομηχανια των ΗΠΑ (NACFAM), USN CNO Office, Sandia National Laboratories‘ New Technological Ventures Initiative, General Electric Corporate Training & Development Center, Cowen & Co, First Albany International και πολλων αλλων.