Ίδρυση, Διαχείριση και Ανάπτυξη Επιχείρησης

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

328

ISBN13

978-618-202-060-9

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,69 kg
Κωδικός Ευδόξου

102124587

In Stock

Το βιβλίο απευθύνεται στον επιχειρηματία (υποψήφιο ή εν ενεργεία) και φιλοδοξεί να σταθεί αρωγός στα πρώτα δύσκολα βήματα αλλά και στη συνέχεια, σε όλη την επιχειρηματική του προσπάθεια.

Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό, που με ολιστική προσέγγιση, διαπραγματεύεται και εμβαθύνει, με απλό και κατανοητό τρόπο, σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, στη χρηματοοικονομική λειτουργία και στη λογιστική παρακολούθηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ίδρυση διαχείριση και ανάπτυξη επιχείρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικός σχεδιασμός και Μάρκετινγκ

1.1 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και το Μάρκετινγκ
1.2 Επιχειρηματικότητα
1.3 Δημιουργική σκέψη & Καινοτομία
1.4 Κίνητρα Επιχειρηματικότητας- Χαρακτηριστικά Επιχειρηματία
1.5 Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Μεγέθυνση, Οικονομική Ανάπτυξη και Τάξη Μεγέθους επιχειρήσεων
1.6 Επιχειρηματικό περιβάλλον-επιχειρηματικά συστήματα
1.7 Δημιουργία νέας επιχείρησης, επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης
1.8 Αγοράζοντας μια υπάρχουσα επιχείρηση
1.9 Έρευνα Αγοράς είδη και μεθοδολογία έρευνας
1.10 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
1.11 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
1.12 Έρευνα Μάρκετινγκ και Σχέδιο Μάρκετινγκ
1.13 Σύγχρονο Μάρκετινγκ
1.14 Το προϊόν
1.15 Η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης
Ερωτήσεις 1ου Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Οικονομικό και Νομικό περιβάλλον, Οργάνωση και Διοίκηση, Χρηματοδότηση και κανονιστική συμμόρφωση

2.1 Εισαγωγή
2.2 Το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης
2.3 Ατομική επιχείρηση ή εταιρεία
2.4 Προσωπικές εταιρίες 
2.5 Κεφαλαιουχικές εταιρίες
2.6 Άλλες μορφές εταιριών
2.7 Φορολόγηση επιχειρήσεων και ασφάλιση επιχειρηματιών 
2.8 Η επιλογή του εταιρικού τύπου
2.9 Εταιρική κοινωνική ευθύνη
2.10 Διοίκηση και Οργανωτική δομή της επιχείρησης
2.11 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
2.12 Στοιχεία εργατικού δικαίου-εργατική νομοθεσία
2.13 Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
2.14 Χρηματοδότηση επιχείρησης
2.15 Νομοθετική και Κανονιστική συμμόρφωση
Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Χρηματοοικονομική Λογιστική

3.1 Εισαγωγή
3.2 Οικονομικές καταστάσεις
3.3 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)
3.4 Η κατάσταση αποτελεσμάτων
3.5 Πάγια στοιχεία και αποθέματα
3.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
3.7 Δεδουλευμένα έσοδα-έξοδα και προκαταβολές (Accruals and Prepayments)
3.8 Τα Λογιστικά συστήματα, αρχές και μέθοδοι
3.9 Το κύκλωμα λογιστικής παρακολούθησης (double entry booking principles)
3.10 Ο Φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.)
3.11 Το συναλλακτικό κύκλωμα μιας επιχείρησης
3.12 Λαμβάνοντας πληροφορίες από τις οικονομικές καταστάσεις τρίτων
3.13 Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
3.14 Απάτη (Fraud)
3.15 Το ρυθμιστικό πλαίσιο λογιστικής λειτουργίας στην Ελλάδα
Ερωτήσεις 3ου Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

4.1 Εισαγωγή
4.2 Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων (κέρδος-ζημία)
4.3 Έννοια του περιθωρίου κέρδους και του markup ανά είδος, EBITDA
4.4 Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
4.5 Κοστολόγηση. Βασικές έννοιες-ορισμοί
4.6 Βασικές κοστολογικές διαδικασίες
4.7 Διαχείριση αποθεμάτων (Logistic Management)
4.8 Δημιουργική μείωση εξόδων και έλεγχος κόστους. Μέρος 1ο 
4.9 Δημιουργική μείωση εξόδων και έλεγχος κόστους. Μέρος 2ο 
4.10 Ανάλυση Νεκρού Σημείου Λειτουργίας (Ν.Σ.Λ.)
4.11 Οι προϋπολογισμοί ως εργαλείο προγραμματισμού
4.12 Κατάρτιση προϋπολογισμών
4.13 Δείκτες κερδοφορίας και Ρευστότητας
4.14 Δείκτες Αποδοτικότητας (Efficiency) και δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Position)
4.15 Εκτίμηση αξίας μιας επιχείρησης
Ερωτήσεις 4ου Κεφαλαίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Ο Δρ. Γεωργόπουλος Ιωάννης είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα (ως οικονομικός διευθυντής σε βιομηχανία, λογιστής κ.λπ.). Είναι Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Οικονομολόγων ΠΕ 09) και έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηπείρου από το 2000 έως το 2014, όπου και δίδαξε Χρηματοοικονομική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών.


Ρεβάνογλου Ανδρέας

Ο Ρεβάνογλου Ανδρέας είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ και Διοίκησης Μονάδων Υγείας, είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και διαθέτει εργασιακή εμπειρία 25 ετών σε Βιομηχανίες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ως οικονομικός διευθυντής. Επίσης έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) από το 2006 έως το 2012 όπου δίδαξε Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων και χρηματοοικονομική Ανάλυση με Excel.