Η βαθμολόγηση ενός κειμένου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

336

ISBN13

978-618-5242-87-9

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,57 kg

In Stock

Στο παρόν βιβλίο επιδιώκεται μια εμβάθυνση στον τρόπο που αξιολογείται ένα κείμενο στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η συνεισφορά αυτού του βιβλίου έγκειται στην επιστημονική αλλά και οργανωμένη παρουσίαση των παραμέτρων που αφορούν τη βαθμολόγηση ενός κειμένου.
Συγκεκριμένα, εξετάζεται:

α. τι ελέγχει σε ένα κείμενο ένας βαθμολογητής και
β. πώς μπορεί να καταλήξει σε έναν βαθμό.

Οι δύο αυτοί άξονες προσεγγίζονται μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε φιλολόγους στην Ελλάδα. Στο τέλος προτείνεται ένα πρακτικό μοντέλο βαθμολόγησης.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται:

  • σε φιλολόγους που επιθυμούν να ενισχύσουν την εγκυρότητα της βαθμολόγησής τους ή νιώθουν ανασφαλείς ως προς την αξιοπιστία των βαθμολογιών που αποδίδουν σε ένα μαθητικό κείμενο,
  • σε φοιτητές, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, που θέλουν να εξοικειωθούν με τις τεχνικές βαθμολόγησης,
  • σε ερευνητές που αναζητούν μία ευρεία θεωρητική βάση σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία κατά την αξιολόγηση ενός κειμένου,
  • σε «φιλόδοξους» και «ανήσυχους» μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και απλούς αναγνώστες που θέλουν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της αξιολόγησης/βαθμολόγησης ενός κειμένου, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν μόνοι τους τα κείμενά τους.

Πρόλογος
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: KOMBIKA ΠΕΔΙΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΑΡΧΕΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1.1 Η βαθμολόγηση ενός κειμένου
1.2 Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στη βαθμολόγηση ενός κειμένου
1.3 Θεμελιώδη ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας
1.4 Η βαθμολογική κλίμακα (σχάρα)
1.5. Επισημάνσεις

Κεφάλαιο 2: ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
2.1. Τα κριτήρια αξιολόγησης
   Η προέλευση των κριτηρίων
   Η οριοθέτηση και σαφήνεια των κριτηρίων
   Ο βαθμός ταύτισης των κριτηρίων κατά την πράξη της βαθμολόγησης
   Η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων
2.2. Τι ελέγχεται ως προς το περιεχόμενο
   Η εστίαση στο ζητούμενο
   Το εύρος των ιδέων
   Η τεκμηρίωση
   Τα είδη ερωτημάτων
2.3. Τι ελέγχεται ως προς τη δομή
   Η μακροδομή, ο πρόλογος και ο επίλογος
   Η συνεκτικότητα και η συνοχή
   Η παράγραφος
   Η διάταξη και η ιεράρχηση
   Τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους
2.4. Τι ελέγχεται ως προς τη γλώσσα
   Η ορθότητα - τα είδη των λαθών
   Η ποιότητα
2.5. Η παράμετρος της πρωτοτυπίας

Κεφάλαιο 3: ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
3.1. Τα επίπεδα επίδοσης και οι απαιτήσεις
   Διαμόρφωση με απόλυτο τρόπο (βάσει κριτηρίων) ή με σχετικό (βάσει σύγκρισης-νόρμας)
   Η σαφήνεια στον προσδιορισμό των επιπέδων
3.2. Η υποκειμενικότητα και οι βαθμολογικές αποκλίσεις
   Ο τρόπος αντιμετώπισης των κριτηρίων αξιολόγησης
   Ο τρόπος αντιμετώπισης της διαδικασίας αξιολόγησης
   Το υπόβαθρο του/της βαθμολογητή/τριας-αναγνώστη/τριας
   Η αυστηρότητα ή η επιείκεια
   Η παρείσφρηση παράπλευρων παραμέτρων
3.3. Η ολιστική και η αναλυτική βαθμολόγηση
3.4. Αλλες προσεγγίσεις ως προς τις τεχνικές βαθμολόγησης
   Το είδος εστίασης
   Το πεδίο εστίασης
3.5. Οι τεχνικές βαθμολόγησης ανά παράμετρο
   Η βαθμολόγηση του περιεχομένου
   Η βαθμολόγηση της δομής
   Η βαθμολόγηση της γλώσσας

Κεφάλαιο 4: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΣ» ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
4.1. Τα διαχρονικά ζητήματα στη βαθμολόγηση της «έκθεσης»
4.2. Προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα
4.3. Ο θεσμικός λόγος
   Η εξέλιξη της φιλοσοφίας στη βαθμολόγηση και γενικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από τη δεκαετία του 1980
   Οι αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης
   Οι αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης
   Τα «θεσμικά» κριτήρια βαθμολόγησης των μαθητικών κειμένων
   Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων βαθμολόγησης
   Τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας στο Λύκειο
4.4. Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας

Κεφάλαιο 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
5.1. Ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και ο τρόπος οργάνωσης της συνολικής ερευνητικής προσπάθειας
5.2. Η προπαρασκευαστική έρευνα: συμμετέχοντες/ ουσες, μέθοδος συλλογής δεδομένων και διαδικασία διεξαγωγής
5.3. Η κυρίως έρευνα
   Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες
   Μέθοδος συλλογής δεδομένων
   Το μεθοδολογικό εργαλείο: τα τέσσερα «μαθητικά» κείμενα
5.4. Η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων των δύο ερευνών
   Η επιλογή της μεθόδου
   Η διαμόρφωση των κατηγοριών- υποκατηγοριών

Κεφάλαιο 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
6.1. Τι ελέγχεται ως προς το περιεχόμενο
   α. Εστίαση στο ζητούμενο
   β. Το εύρος των ιδεών
   γ. Η τεκμηρίωση
   δ. Η τυποποίηση
   ε. Συσχέτιση με τον θεσμικό λόγο
  στ. Συσχέτιση με τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας
6.2. Τι ελέγχεται ως προς τη δομή
   α. Οι παράγραφοι
   β. Συνεκτικότητα και συνοχή
   γ. Η μακροδομή και ο κειμενικός τύπος
   δ. Συσχέτιση με τον θεσμικό λόγο
   ε. Συσχέτιση με τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας
6.3. Τι ελέγχεται ως προς την έκφραση
   α. Τα βασικά πεδία εστίασης: εκφραστικό επίπεδο και ορθότητα
   β. Το ύφος του κειμένου
   γ. Το ύφος σε συνάρτηση με το κειμενικό είδος
   δ. Συσχέτιση των δεδομένων με τον θεσμικό λόγο
   ε. Συσχέτιση με τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας

Κεφάλαιο 7: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
7.1. Η βαθμολόγηση του περιεχομένου στο πλαίσιο της αναλυτικής μεθόδου
   α. Τα μοντέλα βαθμολόγησης
   β. Εσωτερίκευση βαθμολογικής σχάρας
   γ. Βαθμολογική διαχείριση της εστίασης στο ζητούμενο
   δ. Ο αριθμός των ζητούμενων επιχειρημάτων και η σύγκριση
   ε. Η παρεμβολή της αποδεκτότητας στη βαθμολογία
  στ. Η παράμετρος του ορίου των λέξεων
   ζ. Συσχέτιση με τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας
7.2. Η βαθμολόγηση της δομής στο πλαίσιο της αναλυτικής μεθόδου
   α. Εμπειρικό μοντέλο (14 εκπαιδευτικοί)
   β Το μοντέλο διάσπασης
   γ. Η εσωτερικευμένη σχάρα
   δ. Συσχέτιση με τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας
7.3. Η βαθμολόγηση της γλώσσας στο πλαίσιο της αναλυτικής μεθόδου
   α. Η εσωτερικευμένη κλίμακα
   β. Η τεχνική της διάσπασης
   γ. Η παράμετρος της γενικευσιμότητας
   δ. Συσχέτιση με τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας
7.4. Επιβίωση της ολιστικής μεθόδου βαθμολόγησης
   α. Αποκλειστικά ολιστική βαθμολόγηση
   β. Η ευκαιριακή ολιστική βαθμολόγηση
   γ. Η λανθάνουσα ολιστική προσέγγιση
   δ. Συσχέτιση με τον θεσμικό λόγο και τα πορίσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας

Κεφάλαιο 8: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
8.1 Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα
8.2. Συζήτηση

Κεφάλαιο 9: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το μοντέλο βαθμολόγησης
   α. Η βαθμολόγηση του περιεχομένου και της μικροδομής (16 στις 30/ 22 στις 40 μονάδες)
   β. Η βαθμολόγηση της μικροδομής (6 στις 30 ή στις 40 μονάδες)
   γ. Η βαθμολόγηση της έκφρασης (8 μονάδες στις 30, 12 μονάδες στις 40)
   Εφαρμογή του μοντέλου στα 4 κείμενα της έρευνας

Βιβλιογραφία
   α. ελληνόγλωσση
   β. ξενόγλωσση

Αδαμόπουλος Βασίλειος

Ο Αδαμόπουλος Βασίλειος ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2000. Έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Εκπόνησε στον τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την αξιολόγηση της γλωσσικής επίδοσης.

Από το 2004 είναι εκπαιδευτικός στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει κατά το χρονικό διάστημα 2004- 2019 σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα, όπως και στη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η επιστημονική και συγγραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και κυρίως διδακτικής και αξιολόγησης της γλώσσας.