Η Μεταγνώση στα Μαθηματικά

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

136

ISBN13

978-618-5242-51-0

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,306 kg
Κωδικός Ευδόξου

86054925

In Stock

Κάθε Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρεται στην ανάγκη ανάπτυξης των μεταγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της δια βίου μάθησης.

Τι είναι η Μεταγνώση;

Από ποιες διαστάσεις αποτελείται;

Πώς αυτή αναπτύσσεται;

Σε ποιες ηλικίες;

Πώς συνδέεται με τη λειτουργία του νου;

Ποιο ρόλο έχει η τυπική και ποιο η μη τυπική εκπαίδευση στην ανάπτυξή της;

Ποια διασύνδεση έχει με τη μαθηματική ικανότητα και τη λύση προβλήματος;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία επιδιώκει να απαντήσει το συγκεκριμένο βιβλίο. Σε μια προσπάθεια αυτογνωσίας της έρευνάς μας τα τελευταία 25 χρόνια στον τομέα, συνοψίζουμε τα ευρήματά μας και προβαίνουμε σε αυτορρύθμιση των ερευνητικών μας στόχων για τη συνέχεια. Η Μεταγνώση υπάρχει και αναπτύσσεται όταν το γνωστικό ον δρα, αντιδρά, στοχάζεται και αναστοχάζεται.

Σημαντικός είναι ο ρόλος κάθε φορέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά δρουν γνωστικά και μεταγνωστικά, κατανοούν τις δυνατότητές τους και διαχειρίζονται τις αδυναμίες τους. Ένα βιβλίο κατανόησης της έννοιας της Μεταγνώσης στα Μαθηματικών, των διαστάσεών της, των δυνατοτήτων ανάπτυξής της.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Πρόλογος από τη συγγραφέα
Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Α
1. Η έννοια της μεταγνώσης
2. Η θέση της μεταγνώσης στο μη γνωστικό μοντέλο. Η έννοια της «μετα-αυτοδιαχείρισης»
3. Ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας
4. Μέτρηση της μεταγνωστικής ικανότητας
5. Μεταγνώση και γνωστικές ικανότητες
6. Μεταγνωστική ικανότητα και λύση μαθηματικού προβλήματος

ΜΕΡΟΣ Β
7. Η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας και η ανάπτυξη της μεταγνωστικής στρατηγικής επιμονής στη λύση προβλήματος
8. Μεταγνωστική ικανότητα και αξιοποίηση της τεχνολογίας
9. Στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνωστικής ικανότητας. Μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση: Ο ρόλος των γονιών
10. Στρατηγικές ανάπτυξης της μεταγνωστικής ικανότητας. Ο ρόλος του σχολείου μέσω της τυπικής εκπαίδευσης
11. Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφικές αναφορές

Παναούρα Ρίτα (Αρετή)

Η Ρίτα (Αρετή) Παναούρα (PhD) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαθηματικής Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Με σπου­δές στη Μαθηματική Παιδεία και στην Εκπαιδευτική Έρευνα, στo Πανεπιστήμιο Κύ­πρου και στο Exeter University αντίστοιχα, ασχολείται κυρίως με τη Μεταγνώση, την ικανότητα αυτορρύθμισης, τη διδακτική και μαθησιακή αυτοδιαχείριση σε περιβάλλον διερευνητικής διδασκαλίας, το ρόλο των γονιών και της άτυπης μάθησης στην ανά­πτυξη της μαθηματικής σκέψης. Παρουσιάζει την έρευνά της σε επιστημονικά συνέδρια Μαθηματι­κής Παιδείας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και τη δημοσιεύει σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων.