ΓΛΣ, Δομή, Λειτουργία και ανάπτυξη

5,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Σελίδες

364

ISBN13

978-960-9935-04-3

Έτος Έκδοσης

2010

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,5 kg

Εξαντλημένο

Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, είναι η βάση του Ελληνικού λογιστικού συστήματος. Οι Έλληνες λογιστές έμαθαν, χάρη σ’ αυτό να εφαρμόζουν αρχές και κανόνες με ενιαία μορφή.
Στο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά η νομοθεσία του Γ.ΛΣ, η δομή και η ανάπτυξη του (εκτός από την ομάδα 9 που αφορούν τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής). Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις τροποποιήσεις και στις ερμηνευτικές οδηγίες που έχουν δοθεί τόσο από το ΕΣΥΛ (Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής) όσο και από την διάδοχο του Ε.Λ.Τ.Ε (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου).

Συγκεκριμένα το βιβλίο απαρτίζεται από έξι μέρη:

 

  • Το πρώτο μέρος: αναφέρεται γενικά για την λογιστική ομοιομορφοποίηση ή σχεδιοποίηση και την σχετική νομοθεσία που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα.
  • Το δεύτερο μέρος: παρουσιάζει τα υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Το τρίτο μέρος: αναπτύσσει τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και της ΕΛΤΕ.
  • Το τέταρτο μέρος: αναπτύσσεται το σχέδιο των λογαριασμών (εκτός της ομάδας 9).
  • Στο πέμπτο μέρος: παρουσιάζονται σχετικές ασκήσεις εφαρμογής, ανά ομάδα λογαριασμών.
  • Τέλος στο έκτο μέρος: παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο με την παρούσα μορφή απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και σκοπεύει να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο υποβοήθησης στους λογιστές, για την
αντιμετώπιση της καθημερινής τους εργασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση
Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως

Η Λογιστική ομοιορφοποίηση ή σχεδιοποίηση
ΝΟΜΟΣ 1041/1980 (ΦΕΚ 75/τ.Α')
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1123/1980
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 1882/1990
ΝΟΜΟΣ 1819/1988
ΝΟΜΟΣ 2190/1920
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 186/92
<ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ>
Νόμος 3148/2003

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υποδείγματα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Αντιστοίχηση λογαριασμών Ελληνικών και ξενόγλωσσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ευρετήριο γνωματεύσεων (λύσεων) του εθνικού συμβουλίου
λογιστικής και του συμβουλίου λογιστικής τυποποίησης
Γνωματεύσεις του εθνικού συμβουλίου λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ)
Γνωματεύσεις Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ)
Γνωματεύσεις Ε.Λ.Τ.Ε.
Ατομικές Απαντήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχέδιο Λογαριασμών
ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ 6η:
ΟΜΑΔΑ 7η:
ΟΜΑΔΑ 8η:
ΟΜΑΔΑ 10η (Ο) ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μανδήλας Αθανάσιος

Ο Μανδήλας Αθανάσιος είναι Διπλωματούχος Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στη Δημόσια Διοίκηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής (πρώην ΤΕΙ Καβάλας).