Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ.

38,40 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 1,173 kg

Εξαντλημένο

Το βιβλίο αυτό, έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής, απευθύνεται στους σπουδαστές οικονομικών κλάδων που θέλουν να καταρτιστούν στις αρχές της λογιστικής επιστήμης, αλλά και στους επαγγελματίες λογιστές που θα θελήσουν ένα γενικό βοήθημα για την καθημερινή τους εργασία.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου καλύπτει τις θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες και αρχές, που είναι απαραίτητες για μια εισαγωγή στη λογιστική.

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται λεπτομερώς το Ε.Γ.Λ.Σ. για την βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας της Γενικής Λογιστικής.

Απευθύνεται σε οικονομολόγους και σπουδαστές με θεωρητική κατάρτιση των αρχών της λογιστικής που περιγράφονται στο πρώτο μέρος.

Έγινε προσπάθεια και περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι αναφορές στη φορολογική νομοθεσία, λόγω των κινδύνων που περικλείει το ευμετάβλητό τους. Έτσι, Το βιβλίο έχει διαχρονική αξία, αφού στηρίζεται σε θεμελιώδεις λογιστικές αρχές και το Ε.Γ.Λ.Σ. Αναδρομές στη φορολογική νομοθεσία γίνονται, κυρίως με παραπομπές και μπορούν να αξιοποιηθούν για μια σε βάθος μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται.

Τα μέρη του βιβλίου
Το βιβλίο αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

Πρώτο μέρος
Στα επτά κεφάλαια του πρώτου μέρους γίνεται η εισαγωγή του αναγνώστη σε βασικές λογιστικές αρχές και έννοιες, όπως περιουσία, ενεργητικό, παθητικό απογραφή κτλ. Μετά την παρουσίαση της χρήσης και των χαρακτηριστικών του ισολογισμού, αναλύεται η έννοια του λογαριασμού και ο τρόπος τήρησής του. Τέλος, επεξηγείται η διπλογραφική μέθοδος εγγραφών, η χρήση του ημερολογίου και η έκδοση των ισοζυγίων.

Δεύτερο μέρος
Τα κεφάλαια του δεύτερου μέρους αφιερώνονται στην ανάλυση των ομάδων του Ε.Γ.Λ.Σ., παραθέτοντας παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις στο τέλος κάθε ομάδας. Υπάρχει αναφορά για τις οικονομικές καταστάσεις και την ανάλυσή τους με αριθμοδείκτες.

Στο παράρτημα, που ακολουθεί το δεύτερο μέρος παρατίθενται, σε πλήρη ανάπτυξη, όλοι οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. και ένα σύντομο αγγλικό λεξικό ορολογίας. Επίσης, στην ανάλυση των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου υπάρχουν πλέον παραπομπές με αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), International Financial Reporting Standards (IFRS). Η αναφορά αυτή γίνεται για την ενημέρωση και εξοικείωση του αναγνώστη στα διεθνή λογιστικά πρότυπα που είναι πλέον υποχρεωτικά και στην Ελλάδα από σημαντικές κατηγορίες επιχειρήσεων.

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Ο Δρ. Γεωργόπουλος Ιωάννης είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα (ως οικονομικός διευθυντής σε βιομηχανία, λογιστής κ.λπ.). Είναι Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Οικονομολόγων ΠΕ 09) και έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Ηπείρου από το 2000 έως το 2014, όπου και δίδαξε Χρηματοοικονομική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών.


Ρεβάνογλου Ανδρέας

Ο Ρεβάνογλου Ανδρέας είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ και Διοίκησης Μονάδων Υγείας, είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και διαθέτει εργασιακή εμπειρία 25 ετών σε Βιομηχανίες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ως οικονομικός διευθυντής. Επίσης έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) από το 2006 έως το 2012 όπου δίδαξε Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων και χρηματοοικονομική Ανάλυση με Excel.