Γενικές Αρχές Δικαίου

16,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

312

ISBN13

978-960-9495-05-9

Έτος Έκδοσης

2010

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,535 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111852

In Stock

Το εγχειρίδιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ βασίζεται στις παραδόσεις του συγγραφέα προς τους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος «Γενικές Αρχές Δικαίου». Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να είναι συνοπτικό και σε πολλά σημεία ελλειπτικό. Οι ελλείψεις αυτές, όμως, είναι δυνατό να αναδειχθούν σε θετικά σημεία του, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν απευθύνεται τόσο σε νομικούς, αλλά κυρίους σε κάποιους που εντρυφούν ή προορίζονται να εντρυφήσουν σε άλλον επιστημονικό κλάδο, τους οποίους φιλοδοξεί να εισαγάγει στον χώρο του Δικαίου και της Νομικής Επιστήμης.

Συνεπώς, ο στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι πρωτίστως διδακτικός. Απευθύνεται στους σπουδαστές των σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. της χώρας, στους φοιτητές των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών σχολών, αλλά και στον καθένα που αναζητεί ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο στο Δίκαιο. Προσφέρεται, επίσης, να σταθεί βοήθημα για τους υποψηφίους συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων στον δημόσιο τομέα.

Βεβαίως, συνοπτικά εγχειρίδια δικαίου που απευθύνονται σε μη νομικούς έχουν δημοσιευθεί πολλά και αξιόλογα. Η πρωτοτυπία του παρόντος εγχειριδίου έγκειται αφενός στην επιλογή της ύλης του, που συνδυάζει τη Γενική Θεωρία του Δικαίου, το Αστικό Δίκαιο και το Δημόσιο Δίκαιο,  και αφετέρου στην απόπειρα  να προσαρμόσει –εφαρμόσει  τις γνώσεις του Δικαίου στον  κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Όπως ήδη έγινε μνεία, το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου αποτελεί τομή στην ύλη της Γενικής Θεωρίας του Δικαίου, του Αστικού Δικαίου και του Δημοσίου Δικαίου. Η επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε κυρίως από το ότι η εκπόνηση του παρόντος βασίσθηκε στο περίγραμμα του μαθήματος «Γενικές Αρχές Δικαίου». 

Το εγχειρίδιο αποτελείται από τέσσερα μέρη:

 

  • Στο Α΄ Μέρος («Γενικό Μέρος»), επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στο Δίκαιο.
  • Στο Β΄ Μέρος  («Γενικές  Αρχές και Στοιχεία Αστικού Δικαίου») περιέχονται βασικές γνώσεις Αστικού Δικαίου, 
  • Στο Γ΄ Μέρος («Γενικές  Αρχές και Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου») περιέχονται βασικές γνώσεις Δημοσίου Δικαίου.
  • Στο Δ΄ Μέρος περιέχονται ερωτήσεις μονολεκτικής απάντησης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών .

Ο συγγραφέας εμπνεύσθηκε τον τύπο και το είδος των ερωτήσεων από τις ερωτήσεις που τίθενται στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.

Οι παραπομπές σε νομοθεσία, βιβλιογραφία-αρθρογραφία και νομολογία έχουν χαρακτήρα ενδεικτικό και μόνο, και αποσκοπούν να υπομνήσουν στον αναγνώστη την ανάγκη αναζήτησης επιστημονικής τεκμηρίωσης και να τον προτρέψουν σε παραπέρα έρευνα και μελέτη.

Η εξαντλητική επιστημονική τεκμηρίωση θα απομάκρυνε από τον διδακτικό στόχο του εγχειριδίου και θα κούραζε τους αναγνώστες· γι’ αυτό, άλλωστε, γίνεται κυρίως γενικόλογη παραπομπή σε συγγράμματα, και μάλιστα σε  εισαγωγικά βοηθήματα του Δικαίου,  και είναι περιορισμένες σε αριθμό οι ειδικές παραπομπές σε εξειδικευμένες μελέτες και σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B: ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΝΟΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H: TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Γ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ: ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ: ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Ο Παπαδόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στις Σέρρες και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Νομική, Φιλολογία και Φυσική Αγωγή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδικεύσεως από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Κλάδος Δημοσίου Δικαίου (1997).

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και έχει διδάξει για αρκετά έτη στην ανώτατη εκπαίδευση.

Έχουν δημοσιευθεί τα εξής βιβλίο του:

  •  Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας-ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 19 του Συντάγματος της Ελλάδας
  • Γενικές Αρχές Δικαίου – ιδίως για τους εντρυφώντες στον κλάδο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Έχει, επίσης, συγγράψει νομικές μελέτες δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Συχνά αρθρογραφεί σε εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο επί νομικών θεμάτων.