Φυσιολογία του Ανθρώπου για επιστήμες Υγείας (1η Έκδοση)

63,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

632

ISBN13

978-618-202-019-7

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

In Stock

Το σύγγραμμα Φυσιολογία του Ανθρώπου για Επιστήμες Υγείας αποτελεί ένα συνοπτικό αλλά ολοκληρωμένο σύγγραμμα για τους φοιτητές που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους, το μάθημα της Φυσιολογίας του Ανθρώπου.

Το σύγγραμμα είναι οργανωμένο σε κεφάλαια με σαφή οργανωτική δομή. Χρήσιμο βοηθητικό υλικό με τη μορφή εικόνων και πινάκων καθιστά τη διδασκαλία και τη μάθηση της Φυσιολογίας του Ανθρώπου πιο αποτελεσματική. Επιπρόσθετα, το σύγγραμμα περιέχει περισσότερες από 350 ερωτήσεις αξιολόγησης υπό μορφή πολλαπλής επιλογής, επιμερισμένες στο τέλος κάθε κεφαλαίου, για να μπορεί ο φοιτητής να ελέγχει τις γνώσεις που αποκόμισε από κάθε κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΥΤΤΑΡΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟ
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ
  Ριβοσώματα
  Ενδοπλασματικό Δίκτυο
  Συσκευή Golgi
  Μιτοχόνδρια 
  Λυσοσώματα 
  Υπεροξεισώματα 
  Κεντρόσωμα 
  Μικροϊνίδια και Μικροσωληνίσκοι 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 
ΠΥΡΗΝΑΣ 
  Νουκλεϊκά Οξέα 
  Αποθήκευση Πληροφοριών στον Πυρήνα 
  Ενεργοποίηση Γονιδίων και Πρωτεϊνοσύνθεση 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
  Μεσόφαση 
  Φάση Μ 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΉΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
  Δομή της Κυτταρικής Μεμβράνης 
  Ρευστότητα της Κυτταρικής Μεμβράνης 
  Λειτουργίες της Κυτταρικής Μεμβράνης 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
  Διάχυση 
  Διάχυση Διαμέσου της Κυτταρικής Μεμβράνης 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ 
  Διάχυση μέσω Πρωτεϊνικών Διαύλων 
  Μεταφορά με Μεσολάβηση Πρωτεϊνών-Μεταφορέων 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
  Πρωτογενής Ενεργητική Μεταφορά 
  Δευτερογενής Ενεργητική Μεταφορά 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΔΙΑ 
  Ενδοκυττάρωση 
  Εξωκυττάρωση 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΙΣΤΟΙ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΙΣΤΟΙ
  Επιθηλιακός Ιστός 
  Συνδετικός Ιστός 
ΟΡΓΑΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΜΟΝΩΝ 
  Ορμόνες Προερχόμενες από Παράγωγα Αμινοξέων 
  Πεπτιδικές Ορμόνες 
  Ορμόνες Προερχόμενες από Παράγωγα Λιπιδίων 
ΔΡΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ 
  Ορμόνες και Υποδοχείς Κυτταρικών Μεμβρανών 
  Ορμόνες και Ενδοκυττάριοι Υποδοχείς 
ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 
  Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη 
  Αδενοκορτικοτρόπος Ορμόνη 
  Γοναδοτροπίνες 
  Προλακτίνη 
  Αυξητική Ορμόνη 
  Διεγερτική Ορμόνη Μελανοκυττάρων 
ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 
  Αντιδιουρητική Ορμόνη 
  Ωκυτοκίνη 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 
  Θυλάκια Θυρεοειδούς και Ορμόνες 
  Λειτουργίες Θυρεοειδικών Ορμονών 
  Ιώδιο και θυρεοειδείς Ορμόνες 
  Κύτταρα C και Καλσιτονίνη 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 
  Φλοιός των Επινεφριδίων 
  Μυελός των Επινεφριδίων 
ΕΠΙΦΥΣΗ 
ΠΑΓΚΡΕΑΣ 
  Νησίδια του Langerhans 
  Ινσουλίνη 
  Γλυκαγόνη 
ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  Νεφροί 
  Καρδιά 
  Γονάδες 
  Θύμος Αδένας 
  Λιπώδης Ιστός 
  Ορμόνες Εντέρου 
  Στόμαχος 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΎ ΙΣΤΟΎ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
  Νευρώνας 
  Νευρογλοιακά Κύτταρα 
  Διαμεμβρανικό Δυναμικό 
  Διαβαθμισμένα Δυναμικά 
  Δυναμικά Ενέργειας 
  Συνάψεις 
  Νευροδιαβιβαστές 
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
  Κρανιακές Μήνιγγες 
  Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό 
  Αιματοεγκεφαλικός Φραγμός 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
  Προμήκης Μυελός 
  Γέφυρα 
  Μεσεγκέφαλος 
ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ 
ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
  Επιθάλαμος 
  Θάλαμος 
  Υποθάλαμος 
  Mεταιχμιακό Σύστημα 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
  Εγκεφαλικός Φλοιός 
  Λευκή Ουσία του Εγκεφάλου 
  Βασικοί Πυρήνες 
  Κινητικές και Αισθητικές Περιοχές του Εγκεφαλικού Φλοιού 
  Πλευρίωση των Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 
  Νωτιαίες Μήνιγγες 
  Φαιά και Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού 
ΝΩΤΙΑΙΑ ΝΕΥΡΑ 
  Νευρικά Πλέγματα 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
  Αντανακλαστικό Τόξο 
ΝΩΤΙΑΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 
  Μονοσυναπτικά Αντανακλαστικά 
  Μυϊκή Άτρακτος 
  Πολυσυναπτικά Αντανακλαστικά 
  Ολοκλήρωση και Έλεγχος των Νωτιαίων Αντανακλαστικών 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ 
ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΝΕΥΡΑ 
  Oσφρητικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο Ι) 
  Οπτικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο ΙΙ) 
  Κοινό Κινητικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο ΙΙΙ) 
  Τροχιλιακό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο IV) 
  Τρίδυμο Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο V) 
  Απαγωγό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο VI) 
  Προσωπικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο VII) 
  Στατικοακουστικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο VIII) 
  Γλωσσοφαρυγγικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο ΙΧ) 
  Πνευμονογαστρικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύροι Χ) 
  Παραπληρωματικό Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο ΧΙ) 
  Υπογλώσσιο Νεύρο (Κρανιακό Νεύρο ΧΙΙ) 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΌΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα 
  Παρασυμπαθητικό Νευρικό Σύστημα 
  Λειτουργίες από Ανώτερα Κέντρα 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΕΙΔΙΚΏΝ ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ 
ΟΣΦΡΗΣΗ 
  Οσφρητικό Επιθήλιο και Οσφρητικοί Υποδοχείς 
  Οσφρητικές Οδοί 
ΓΕΥΣΗ 
  Γευστικά Κύτταρα και Γευστικοί Υποδοχείς 
  Γευστικές Οδοί 
  Γευστική Διάκριση 
ΟΡΑΣΗ 
  Επικουρικές Δομές του Οφθαλμού 
  Οφθαλμός 
  Φωτοϋποδοχείς και Φωτοχρωστικές 
  Φωτομεταγωγή 
Η Οπτική Οδός 
ΑΚΟΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
  Έξω Ους 
  Μέσος Ους 
  Έσω Ους 
ΑΚΟΗ 
  Ιδιότητες του Ήχου 
  Κοχλίας και Κοχλιακός Πόρος 
  Διαδικασία της Ακοής 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
  Ημικύκλιοι Σωλήνες 
  Σφαιρικό Κυστίδιο και Ελλειπτικό Κυστίδιο 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΪΚΟΎ ΙΣΤΟΎ 
ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΜΥΣ 
  Οργάνωση του Σκελετικού Μυός 
  Δομή των Σκελετικών Μυών 
  Μυϊκή Συστολή του Σκελετικού Μυός 
  Σύζευξη Διέγερσης – Συστολής 
  Παραγωγή Τάσης από τις Σκελετικές Μυϊκές Ίνες 
  Παραγωγή Τάσης σε Ολόκληρο το Σκελετικό Μυ 
  Ισοτονικές και Ισομετρικές Συστολές 
  Χρήση Ενέργειας στη Μυϊκή Δραστηριότητα 
  Μυϊκή Κόπωση 
  Τύποι των Σκελετικών Μυϊκών Ινών 
ΛΕΙΟΣ ΜΥΣ 
  Δομικά Χαρακτηριστικά του Λείου Μυός 
  Λειτουργικά Χαρακτηριστικά των Λείων Μυών 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ 
ΑΙΜΑ 
  Φυσικά Χαρακτηριστικά του Αίματος 
  Πλάσμα 
  Ερυθρά Αιμοσφαίρια 
  Δομή Ερυθροκυττάρων 
  Παραγωγή Ερυθροκυττάρων 
  Ρύθμιση Παραγωγής Ερυθροκυττάρων 
  Καταστροφή Ερυθροκυττάρων 
  Λευκά Αιμοσφαίρια 
  Πολυμορφοπύρηνα 
  Μονοκύτταρα 
  Λεμφοκύτταρα 
  Παραγωγή Λευκοκυττάρων 
  Αιμοπετάλια 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
  Σύστημα ΑΒΟ 
  Σύστημα Rhesus (Rh) 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΌΣΤΑΣΗΣ 
  Αγγειακός Σπασμός 
  Δημιουργία Αιμοπεταλιακού Βύσματος 
  Πήξη Αίματος και Σχηματισμός Θρόμβου 
  Καταρράκτης Πήξης του Αίματος 
  Συστολή Θρόμβου 
  Ινωδόλυση 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΚΑΡΔΙΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΆΣ 
  Ανατομικά Στοιχεία της Καρδιάς 
  Τύποι καρδιακών μυϊκών ινών 
  Ερεθισματαγωγό Σύστημα της Καρδιάς 
  Διέγερση της Καρδιάς 
  Δυναμικό Ενέργειας στα Συσταλτά Κύτταρα των Κόλπων και Κοιλιών της Καρδιάς 
  Συστολή του Μυοκαρδίου 
  Καρδιακή Παροχή 
  Θρέψη του Καρδιακού Μυός 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΆΦΗΜΑ 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
  Αορτή 
  Αρτηρίες 
  Αρτηρίδια 
  Τριχοειδή 
  Φλεβίδια 
  Φλέβες 
  Φλεβική Επιστροφή του Αίματος στην Καρδιά 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΤΟΥ ΑΊΜΑΤΟΣ 
  Ηπατική-Πυλαία Κυκλοφορία 
  Στεφανιαία Κυκλοφορία 
  Αντίσταση 
  Αρτηριακή Πίεση 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  Μηχανισμοί Ρύθμισης της Καρδιαγγειακής Λειτουργίας 
  Ο Ρόλος των Ορμονών στην Καρδιαγγειακή Ρύθμιση 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 
  Φυσικοί Φραγμοί 
  Φαγοκύτταρα και Φαγοκυττάρωση 
  Φυσικά Φονικά Κύτταρα 
  Ιντερφερόνες 
  Σύστημα του Συμπληρώματος 
  Φλεγμονή 
  Πυρετός 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 
  Τ-Κύτταρα και Κυτταρική Ανοσία 
  Β-Κύτταρα και Χυμική Ανοσία 
  Αποκρίσεις του Οργανισμού στη Έκθεση Αντιγόνου 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
  Δομή του Αναπνευστικού Συστήματος 
  Άμυνα του Αναπνευστικού Συστήματος 
  Ανώτερη Αναπνευστική Οδός 
  Κατώτερη Αναπνευστική Οδός 
  Επιφανειοδραστικός Παράγοντας 
  Αναπνευστική Μεμβράνη 
  Πνεύμονες 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ 
  Πνευμονικός Αερισμός 
  Αναπνευστικός Κύκλος 
  Μηχανικό Έργο της Αναπνοής 
  Όγκοι και Χωρητικότητες των Πνευμόνων 
  Αναπνευστική Συχνότητα και Πνευμονικός Αερισμός 
  Ανατομικός Νεκρός Χώρος 
  Κυψελιδικός αερισμός 
  Ανταλλαγή των Αερίων 
  Νόμοι των Αερίων 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
  Διάχυση και Αναπνευστική Λειτουργία 
  Μεταφορά Οξυγόνου 
  Μεταφορά Διοξειδίου του Άνθρακα 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
  Ρύθμιση της Αναπνοής 
  Αναπνευστικά Αντανακλαστικά 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  Στιβάδες του Τοιχώματος του Πεπτικού Σωλήνα 
  Κίνηση της Τροφής κατά την Πέψη 
  Στοματική Κοιλότητα 
  Φάρυγγας 
  Οισοφάγος 
  Στόμαχος 
  Λεπτό Έντερο 
  Πάγκρεας 
  Ήπαρ 
  Χοληδόχος Κύστη 
  Ορμόνες του Λεπτού Εντέρου 
  Παχύ Έντερο 
ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
  Πέψη και Απορρόφηση 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
  Νεφροί 
  Νεφρώνας 
  Φλοιώδεις και Παραμυελώδεις Νεφρώνες 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  Αρχές Νεφρικής Φυσιολογίας 
  Διαδικασίες για να τον Σχηματισμού Ούρων 
  Διήθηση στο Σπείραμα 
  Πιέσεις Διήθησης 
  Ρυθμός Σπειραματικής Διήθησης 
  Επαναπορρόφηση και Έκκριση 
  Αγκύλη του Henle 
  Επαναπορρόφηση και Έκκριση στο Άπω Εσπειραμένο Σωληνάριο 
  Επαναπορρόφηση και Έκκριση κατά Μήκος των Αθροιστικών Σωληναρίων 
  Έλεγχος του Όγκου των Ούρων και της Ωσμωτικής Συγκέντρωσης 
  Λειτουργία των Ευθέων Αγγείων 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 
  Σύνθεση των Φυσιολογικών Ούρων 
  Μεταφορά, Αποθήκευση και Αποβολή Ούρων 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗΣ 
  Γαμετογένεση 
  Ωρίμανση Αναπαραγωγικών Οργάνων 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ 
  Εξωτερικά Γεννητικά Όργανα του Άνδρα 
  Σύστημα Αγωγών 
  Επικουρικοί Αδένες 
  Σπέρμα 
  Σπερματογένεση 
  Ορμονική Ρύθμιση της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας στους Άνδρες 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
  Ωοθήκες 
  Ωογένεση 
  Ωαγωγοί 
  Μήτρα 
  Κόλπος 
  Εξωτερικά Γεννητικά Όργανα 
  Ορμονική Ρύθμιση της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας στις Γυναίκες 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
  Σεξουαλική Επαφή 
  Γονιμοποίηση 
  Εμφύτευση της Βλαστοκύστης 
  Σχηματισμός Πλακούντα 
ΠΡΟΓΕΝΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ 
  Στάδια Προγεννητικής Ανάπτυξης 
  Τοκετός 
ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΎΟΥ 
  Η Νεογνική Περίοδος 
  Νηπιακή και Παιδική Ηλικία 
  Εφηβεία και Ωριμότητα 
ΓΑΛΟΥΧΊΑ 
Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 

Πανουτσόπουλος Γεώργιος

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Bradford της Αγγλίας και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από τη Φαρμακευτική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Αγγλική γλώσσα και έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο κέντρο ξένων γλωσσών ‘ΡΕΚΛΕΙΤΟΥ’. Έχει εργαστεί και διδάξει σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα με ετήσιες συμβάσεις από το 1997 έως το 2010 και από το 2010 έως σήμερα ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει αυτοδύναμο έργο στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Ανθρώπου» και «Παθολογική Φυσιολογία» σε προπτυχιακό επίπεδο από το 1997, «Φαρμακολογία» από το 2010 και «Αγγλική Ορολογία» από το 2013. Επιπρόσθετα, από το 2010 συμμετέχει με διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με κυριότερη συμμετοχή το αυτοδύναμο έργο του στην «Φαρμακολογία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018. Είναι επιβλέπων σε 10 διδακτορικές διατριβές εκ των οποίων οι 5 έχουν ολοκληρωθεί. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο όπου έχει συγγράψει 50 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις με συνολικό δείκτη εμβέλειας πάνω από 100 και 6 ελληνικές δημοσιεύσεις. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές με πάνω από 730 ετεροαναφορές. Συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές του Τμήματος Νοσηλευτικής και της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά με συστήματα κριτών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε πάνω από 120 ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει σημαντική συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής και μέλος επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.