Επιχειρησιακή Πληροφορική (2η έκδοση)

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

312

ISBN13

978-618-202-161-3

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,55 kg
Κωδικός Ευδόξου

122088890

In Stock

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου συνεχίζει στο πεδίο της Επιχειρησιακής Πληροφορικής μέσω των συναφών επιστημών που περιλαμβάνει. Ως βασικό του σκοπό έχει να καλύψει όλες τις αναδυόμενες παιδαγωγικές ανάγκες των καθηγητών  και των φοιτητών τους σε σχέση με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Επιχειρησιακής Πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελεί ένα πλήρες εργαλείο στα χέρια των διδασκόντων, καθώς τους καθοδηγεί βήμα βήμα ως προς τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την οργάνωση του συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά και ένα σημαντικό σύγγραμμα για τους φοιτητές που θα τους υποστηρίξει ολοκληρωμένα στη μελέτη τους.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση του σημαντικού ζητήματος της επίλυσης των επιχειρησιακών σεναρίων. Παράλληλα, αναδεικνύεται πρωτίστως η ανάγκη καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων και παρουσιάζονται σημαντικά ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά στην επίλυση απλών και σύνθετων επιχειρησιακών σεναρίων, αναλύοντας το δυναμικό εργαλείο Microsoft Excel.

Επιπροσθέτως, στο βιβλίο τονίζεται  ότι  η Επιχειρησιακή Πληροφορική αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε κατάλληλο ψηφιακό μετασχηματισμό, που θα τις οδηγήσει σε ανάπτυξη και καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται πρότυπα Προγράμματα Εκπαίδευσης πάνω στην Επιχειρησιακή Πληροφορική και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αφιερώσεις–Αναγνωρίσεις
Σύντομα Βιογραφικά Συγγραφέων
Πρόλογος
Εισαγωγή

1 Επιχειρησιακή Πληροφορική
1.1 Ορισμός
1.2 Επιχειρησιακά Σενάρια
1.3 Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρησιακής Πληροφορικής
   1.3.1 To Microsoft Excel ως Ψηφιακό Εργαλείο Επιχειρησιακής Πληροφορικής
   1.3.2 Τα Στατιστικά Πακέτα ως Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρησιακής Πληροφορικής
   1.3.3 Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) ως Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρησιακής Πληροφορικής
1.4 Ψηφιακές Δεξιότητες – Δεξιότητες Επιχειρησιακής Πληροφορικής
1.5 Ψηφιακός Μετασχηματισμός

2 Κατευθύνσεις Επιχειρησιακής Πληροφορικής
2.1 Επιστήμη της Πληροφορικής
2.2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
2.3 Πληροφοριακά Συστήματα
2.4 Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)
2.5 Διαχείριση Κινδύνου
2.6 Επιχειρησιακή Έρευνα
2.7 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
2.8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
2.9 Διοίκηση Επιχειρήσεων
2.10 Λογιστική και Χρηματοοικονομική
2.11 Επιχειρησιακή Στατιστική
2.12 Επιχειρηματική Ευφυΐα
2.13 Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

3 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Προβλημάτων
3.1 Τεχνικές Κατανόησης και Μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών Σεναρίων

4 Σχεδίαση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Επιχειρησιακή Πληροφορική: Παιδαγωγική Θεώρηση, Σχεδίαση Δραστηριοτήτων, Αξιολόγηση
4.1 Εισαγωγή
4.2 Ολοκληρωμένο Πρότυπο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιχειρησιακή Πληροφορική
4.3 H Διδακτική του Αυτόνομου Μαθήματος «Επιχειρησιακή Πληροφορική»
4.4 Αξιολόγηση του Μαθήματος
4.5 Αξιολόγηση της Επάρκειας των Εκπαιδευόμενων στην Επιχειρησιακή Πληροφορική
4.6 Εκπαίδευση Επιχειρήσεων στην Επιχειρησιακή Πληροφορική

5 Πρoετοιμασία Εκπαιδευόμενων για την Τελική Εξέταση στο Μάθημα της Επιχειρησιακής Πληροφορικής
5.1 Ερωτήσεις Εμπέδωσης Θεωρητικού Υποβάθρου
5.2 Επιχειρησιακά Σενάρια για Εξάσκηση
5.3 Προτεινόμενα Θέματα Εξετάσεων
5.4 Πρoτεινόμενες Εργασίες για το Εργαστήριο του Μαθήματος «Επιχειρησιακή Πληροφορική»

6 Δημιουργία Ολοκληρωμένου Διαδικτυακού Σεμιναρίου Εκπαίδευσης στην Επιχειρησιακή Πληροφορική
6.1 Ολοκληρωμένο Project

7 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Εργασίας με το Microsoft Excel
7.1 Βασικές Έννοιες και Λειτουργίες
   7.1.1 Φύλλα Εργασίας
   7.1.2 Μορφές του Κέρσορα και Αντίστοιχες Λειτουργίες
   7.1.3 Μορφοποίηση Αριθμών
   7.1.4 Αυτόματη Συμπλήρωση
7.2 Τύποι
   7.2.1 Τελεστές, Πράξεις και Τύποι
   7.2.2 Αναφορές
      7.2.2.1 Σχετικές Αναφορές
      7.2.2.2 Χρήση Αντιγραφής–Επικόλλησης και Αυτόματης Συμπλήρωσης σε Συνδυασμό με Αναφορές
      7.2.2.3 Μηνύματα Λαθών
      7.2.2.4 Απόλυτες Αναφορές
      7.2.2.5 Μεικτές Αναφορές
7.3 Βασικές Συναρτήσεις
   7.3.1 Sum (Άθροισμα)
      7.3.1.1 Περιγραφή Λειτουργίας
      7.3.1.2 Τρεις Τρόποι Εφαρμογής
      7.3.1.3 Άθροισμα Μεγαλύτερης Περιοχής ή μη Εφαπτόμενων Περιοχών
   7.3.2 Πλεονεκτήματα και Διαφορές στη Χρήση Συναρτήσεων Έναντι Τύπων
   7.3.3 Count (Καταμέτρηση)
   7.3.4 Average (Μέσος Όρος)
   7.3.5 Max, Min (Μέγιστο – Ελάχιστο)
   7.3.6 Λογικές Συναρτήσεις – If
   7.3.7 Καταμέτρηση Αλφαριθμητικών Δεδομένων – Counta
   7.3.8 Καταμέτρηση και Άθροιση υπό Συνθήκη – Countif, Sumif
   7.3.9 Συναρτήσεις ως Παράμετροι Συναρτήσεων
      7.3.9.1 Λογικές Συναρτήσεις – And
      7.3.9.2 Εμφωλευμένο if
      7.3.9.3 Λογικές Συναρτήσεις – Or
   7.3.10 Στρογγυλοποίηση – Round
   7.3.11 Συναρτήσεις Αναζήτησης – Vlookup – Hlookup
   7.3.12 Συναρτήσεις Αναζήτησης – Xlookup
   7.3.13 Μέσος Όρος υπό Συνθήκη (Averageif) και Αλφαριθμητικός Τελεστής Πρόσθεσης
         7.3.13.1 Το Μήνυμα Λάθους #ΔΙΑΙΡ/0!
   7.3.14 Η Συνάρτηση Τετραγωνικής Ρίζας – Sqrt
      7.3.14.1 Το Μήνυμα Λάθους #ΑΡΙΘ!
7.4 Γραφήματα και Ανάλυση Δεδομένων
   7.4.1 Γραφήματα
   7.4.2 Ταξινόμηση
   7.4.3 Φιλτράρισμα
      7.4.3.1 Συνάρτηση Subtotal
      7.4.3.2 Απόκρυψη Γραμμών
      7.4.3.3 Γραφήματα Διασποράς – Γραμμή Τάσης
   7.4.4 Μορφοποίηση υπό Όρους
   7.4.5 Επικύρωση Δεδομένων
   7.4.6 Συγκεντρωτικοί Πίνακες (Pivot Tables)
7.5 Λίστα Συναρτήσεων Microsoft Excel

8 Οδηγίες για τη Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης Moodle
8.1 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

9 Παρουσίαση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Εργαλείου MS-Teams
9.1 Ανάλυση Διαδικασίας – Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων του MS-Teams

10 Επίλυση Επιχειρησιακών Προβλημάτων με τη Βοήθεια της Στατιστικής
10.1 Επίλυση Απλών Επιχειρησιακών Προβλημάτων με τη Βοήθεια των Στατιστικών Δυνατοτήτων του Excel αλλά και των Πακέτων JASP και SPSS
10.2 Επίλυση Σύνθετων Επιχειρησιακών Προβλημάτων

Επίλογος
Βιβλιογραφία

Γεωργακόπουλος Γιάννης

Ο Γιάννης Γεωργακόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στη Βιομηχανική Πληροφορική (ΤΕΙ Πειραιά), κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος διδακτορικού (PhD) στην εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης κινδύνου σε δεδομένα ηλεκτρονικής μάθησης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Αυτή τη στιγμή βρίσκεται προς την ολοκλήρωση του μεταδιδακτορικού του στα Remote Labs σε Συστήματα Συλλογής Δεδομένων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Έχει αρκετές σημαντικές δημοσιεύσεις σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου, την ηλεκτρονική μάθηση και τα blended courses, καθώς και σημαντικά papers που έχουν συμπεριληφθεί στα πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Συχνά κάνει reviews σε διεθνή περιοδικά ως ειδικός στον τομέα του Risk Analysis. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά projects στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2006 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2008 έως και σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά και μεταγενέστερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και διδάσκων του μαθήματος Επιχειρησιακή Πληροφορική.


Έξαρχος Μιχάλης

Ο Μιχάλης Έξαρχος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΔΠΘ και διδάκτωρ της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, στα γνωστικά αντικείμενα της αναγνώρισης προτύπων, της επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων (εικόνας και ήχου) και της τεχνητής νοημοσύνης, με εφαρμογές κυρίως στην Αρχαιολογία. Από το 2006, διδάσκει το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Παράλληλα, εκτός της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ, μέχρι σήμερα έχει διδάξει στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά και σε διάφορα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και των πρώην συνιστωσών του, ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Στο παρελθόν, έχει διδάξει το μάθημα Επιχειρησιακή Πληροφορική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑΔΑ.


Ζακόπουλος Βασίλης

Ο Βασίλης Ζακόπουλος είναι κάτοχος βασικού πτυχίου Παιδαγω­γικής, μεταπτυχιακού (M.A., 1996) και διδακτορικού (Ph.D., 2001) τίτλου από το University of Reading στη Μεγάλη Βρετανία με εξει­δίκευση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Α/θμια εκπαί­δευση, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2003-06) ως επιστημονικός συνεργάτης και τώρα διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ και του ΕΚΠΑ για τις ψηφιακές τεχνολογίες στη Διδακτική του Θεάτρου, το e-learning και το online learning. Από το 2017 εργάζεται ως μέ­λος ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) διδάσκοντας τα μαθήματα Επι­χειρησιακή Πληροφορική και Μεθοδολογία Έρευνας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρη­ματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την Επιχειρησιακή Πληροφορική, το Θέατρο και ψηφιακές τε­χνολογίες, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Blended Learning και τη Μεθοδολογία Έρευνας και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις άρθρων σε πολλά ελ­ληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ακαδημαϊκά περιοδικά.