Ελληνικό Excel 2016 Γρήγορα και Απλά

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

200

ISBN13

978-618-5242-41-1

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Link

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,262 kg

In Stock

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα φιλικό, οπτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει να μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Excel του ελληνικού Microsoft Office 2016. Τα κείμενα υνοδεύονται από πλήθος εικόνων που δείχνουν στους χρήστες οπτικά τις σχετικές διαδικασίες ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και να τις κατανοήσουν εύκολα. Το βιβλίο στοχεύει στον αρχάριο και μέτριο χρήστη υπολογιστών, ή σε χρήστες προηγούμενων εκδόσεων που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στις νέες λειτουργίες του Excel 2016. Ωστόσο, περιλαμβάνει συμβουλές και τεχνικές που θα βρουν χρήσιμες ακόμα και οι πιο προχωρημένοι χρήστες.

Αν είστε καθηγητές ή σπουδαστές, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει στην εργασία σας γιατί επιπλέον σας παρέχει ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες στο δικτυακό τόπο του βιβλίου.

Αυτό το βιβλίο σας χρειάζεται γιατί:

• σας δείχνει πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά με το Microsoft Excel 2016

• σας παρουσιάζει με φιλικό τρόπο τις ιδιαιτερότητες αυτής της δημοφιλούς εφαρμογής

• περιέχει πολλές εικόνες και οδηγίες βήμα-βήμα για όλες τις διαδικασίες

• περιλαμβάνει προχωρημένες συμβουλές και τεχνικές

• σας βοηθά να ελέγχετε τις γνώσεις σας με τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα περισσότερα κεφάλαια του βιβλίου.

Κατεβάστε τα αρχεία του βιβλίου από εδώ.

1. Εισαγωγή στο Excel 
   1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016 
        1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016 
   1.2 Εξοικείωση με το περιβάλλον του Excel 
       1.2.1 Το Παράθυρο του Excel 
       1.2.2 Η Κορδέλα 
       1.2.3 Η περιοχή εργασίας 
       1.2.4 Γραμμή εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης 
       1.2.5 Μικρή γραμμή εργαλείων 
       1.2.6 Χρήση της Γρήγορης ανάλυσης δεδομένων 
   1.3 Η Βοήθεια στο Excel 
   1.4 Προσαρμογή του Excel 
   1.5 Πλήκτρα Συντόμευσης 
2. Χειρισμός δεδομένων 
   2.1 Επιλογή φύλλου, στηλών, γραμμών, κελιών 
   2.2 Εισαγωγή δεδομένων 
        2.2.1 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών 
        2.2.2 Εισαγωγή σειρών δεδομένων 
        2.2.3 Εισαγωγή δεδομένων από προσαρμοσμένες λίστες 
        2.2.4 Εισαγωγή σχολίων 
   2.3 Επεξεργασία δεδομένων 
   2.4 Διαγραφή δεδομένων και μορφοποίησης 
   2.5 Εύρεση και Αντικατάσταση 
        2.5.1 Εύρεση και αντικατάσταση περιεχομένων 
        2.5.2 Εύρεση και αντικατάσταση μορφοποιήσεων 
   2.6 Ορθογραφικός έλεγχος 
3. Χειρισμός Φύλλων Εργασίας 
   3.1 Αλλαγή του πλάτους και του ύψους στηλών και γραμμών 
   3.2 Απόκρυψη και επανεμφάνιση στηλών και γραμμών 
   3.3 Εισαγωγή και διαγραφή στηλών και γραμμών 
   3.4 Σταθεροποίηση γραμμών και στηλών 
   3.5 Εισαγωγή/διαγραφή φύλλων εργασίας 
   3.6 Μετονομασία φύλλων εργασίας 
   3.7 Αντιγραφή και μετακίνηση φύλλων εργασίας 
   3.8 Ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων εργασίας 
   3.9 Προβολές ενός φύλλου εργασίας 
   3.10 Εισαγωγή και κατάργηση αλλαγών σελίδων 
4. Βασικά στοιχεία μορφοποίησης φύλλων εργασίας 
   4.1 Μορφοποίηση κελιών, αριθμών, κειμένου 
        4.1.1 Καρτέλα Αριθμός 
        4.1.2 Καρτέλα Στοίχιση 
        4.1.3 Καρτέλα Γραμματοσειρά 
        4.1.4 Καρτέλα Περίγραμμα 
        4.1.5 Καρτέλα Γέμισμα 
        4.1.6 Καρτέλα Προστασία 
   4.2 Μορφοποίηση καρτελών 
   4.3 Αυτόματη Μορφοποίηση 
   4.4 Μορφοποίηση υπό όρους 
   4.5 Εισαγωγή γραφικών στοιχείων και εικόνων 
        4.5.1 Εικόνες από αρχείο 
        4.5.2 Εικόνες από το Internet 
        4.5.3 WordArt 
        4.5.4 Σχήματα 
        4.5.5 SmartArt 
   4.6 Μορφοποίηση γραφικών 
5. Εκτύπωση και διαμόρφωση σελίδας 
   5.1 Προεπισκόπηση και εκτύπωση 
   5.2 Διαμόρφωση σελίδας 
         5.2.1 Καρτέλα Σελίδα 
         5.2.2 Καρτέλα Περιθώρια 
         5.2.3 Καρτέλα Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 
                 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
         5.2.4 Καρτέλα Φύλλο 
6. Προχωρημένος χειρισμός δεδομένων 
   6.1 Αντιγραφή, μετακίνηση και επικόλληση κελιών 
        ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
        6.1.1 Επιλογές επικόλλησης 
        6.1.2 Το Πρόχειρο του Excel 
   6.2 Ονομασία κελιών και περιοχών 
   6.3 Διαχωρισμός κειμένου σε στήλες 
   6.4 Επικύρωση δεδομένων 
   6.5 Αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών 
   6.6 Δημιουργία και χρήση προτύπων 
7. Δημιουργία τύπων 
   7.1 Τελεστές και δημιουργία απλών τύπων 
         ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
   7.2 Προτεραιότητα τελεστών 
   7.3 Αντιγραφή τύπων και Αυτόματη συμπλήρωση 
         ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
   7.4 Χρήση ονομάτων σε τύπους 
7.5 Σύνδεση κελιών 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
7.6 Σχετικές και απόλυτες τιμές 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
7.7 Σφάλματα σε τύπους και αντιμετώπισή τους 
7.8 Συνήθη Σφάλματα στο Excel 
8. Συναρτήσεις 
8.1 Τι είναι μία συνάρτηση 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
8.2 Δημοφιλείς συναρτήσεις 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
8.3 Κλήση μίας συνάρτησης 
8.4 Συναρτήσεις κειμένου 
8.5 Συναρτήσεις στρογγυλοποίησης 
8.6 Λογικές συναρτήσεις 
8.6.1 Συναρτήσεις IF 
8.6.2 Συναρτήσεις AND, OR 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
8.7 Συναρτήσεις αναζήτησης 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
8.8 Οικονομικές συναρτήσεις 
8.9 Πληροφοριακές συναρτήσεις και συναρτήσεις λαθών 
8.10 Συναρτήσεις ημ/νίας και ώρας 
8.11 Συναρτήσεις Στατιστικής 
9. Γραφήματα 
9.1 Δημιουργία γραφήματος 
9.2 Μορφοποίηση και προσαρμογή γραφημάτων 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
9.3 Ειδικά είδη γραφημάτων 
9.3.1 Γραφήματα τάσης 
9.3.2 Γραφήματα sparkline 
9.3.3 Γραφήματα διασποράς 
9.3.4 Νέα γραφήματα του Excel 2016 
9.4 Προεπισκόπηση και εκτύπωση γραφημάτων 
10. Λίστες και στατιστική ανάλυση δεδομένων 
10.1 Δημιουργία λίστας και εισαγωγή δεδομένων 
10.1.1 Δημιουργία φόρμας για εισαγωγή δεδομένων 
10.1.2 Εισαγωγή δεδομένων στο Excel από εξωτερική πηγή 
10.2 Κατάργηση διπλότυπων τιμών 
10.3 Ταξινόμηση δεδομένων 
10.4 Φιλτράρισμα δεδομένων 
10.5 Σύνθετο φίλτρο 
10.6 Μερικά αθροίσματα 
10.7 Ομαδοποίηση γραμμών και στηλών 
10.8 Διάρθρωση 
10.9 Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Γκλαβά Μαίρη

Η Μαίρη Γκλαβά έχει σπουδάσει Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο New York University (Η.Π.Α.) στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εργάζεται ως αναλύτρια/προγραμματίστρια και έχει υπερ-εικοσαετή εμπειρία διδασκαλίας σε θέματα υπολογιστών σε στελέχη εταιρειών. Επίσης, έχει μεταφράσει πλήθος βιβλίων υπολογιστών, ενώ έχουν εκδοθεί άλλα τρία δικά της βιβλία για προηγούμενες εκδόσεις των Windows και του Office.