Εισαγωγή στην Πληροφορική

16,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

208

ISBN13

978-960-9495-24-0

Έτος Έκδοσης

2011

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,373 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111930

In Stock

Το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τη θεωρητική εισαγωγή στον κόσμο της Πληροφορικής. Συμβάλλει στην απόκτηση όλων των βασικών θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται για την κατανόηση της προόδου που συντελείται στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στις μέρες μας.

Σε αντίθεση με την ξύλινη γλώσσα των περισσοτέρων βιβλίων Πληροφορικής, που τρομοκρατούν και απομακρύνουν τον μέσο αναγνώστη, αυτό είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή, καθημερινή και κατανοητή και δεν προαπαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση με τους υπολογιστές. Η εμβάθυνση επιτυγχάνεται σταδιακά, μέσω καθημερινών παραδειγμάτων και την επίλυση απλών ασκήσεων, όπου απαιτείται, χωρίς να προχωράει σε κουραστικές αναλύσεις και περιττές έννοιες. Ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει ιδανικό εγχειρίδιο για τον φοιτητή που η Πληροφορική δεν είναι το άμεσο αντικείμενο των σπουδών του, ή δεν είναι εξοικειωμένος με τους υπολογιστές, ή αισθάνεται αμηχανία όταν καλείται να εξεταστεί σε θέματα Πληροφορικής, και αναζητά ένα βοήθημα για τις σπουδές του. Αλλά και για οποιονδήποτε επιθυμεί ένα εισαγωγικό σύγγραμμα για τη μύηση του στον κόσμο της Πληροφορικής. Ακόμη όμως και οι πιο προχωρημένοι αναγνώστες θα βρουν ύλη να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να ικανοποιήσουν τις ανησυχίες τους, αφού η απλότητα και η αμεσότητα στην περιγραφή δε συνοδεύεται από αντίστοιχη έκπτωση ή απλοϊκότητα στο περιεχόμενο.

Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα εισαγωγής στην Πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, σε σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων για βασικές δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, και για αυτοεπιμόρφωση.

Η ύλη που καλύπτεται αναλύεται σε κεφάλαια ως ακολούθως: 

  • Το Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει την επικρατούσα αρχιτεκτονική σχεδίαση των σύγχρονων υπολογιστών μέσα από παράθεση των βασικών δομικών εξαρτημάτων που συνθέτουν το υλικό ενός υπολογιστή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχιτεκτονική της Κεντρικής Μονάδας επεξεργασίας, τη λειτουργία της μνήμης RAM και τη διασύνδεση μεταξύ τους, ενώ από πλευράς περιφερειακών συσκευών βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των οθονών.
  • Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών με το μεγαλύτερο μέρος να αφιερώνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας ενός λειτουργικού συστήματος και την οργάνωση και διαχείριση των αρχείων σε έναν υπολογιστή. 
  • Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου. Η περιγραφή καλύπτει τόσο το υλικό (καλωδίωση, συσκευές δρομολόγησης), όσο και το λογισμικό (πρωτόκολλα) που απαιτείται για τη δικτύωση υπολογιστών, με την έμφαση να δίνεται στο Διαδίκτυο και τη στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς, σήμερα, διαδικτυακές υπηρεσίες.
  • Το Κεφάλαιο 4 επιχειρεί μια συνοπτική, πλην ουσιαστική, εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων εστιάζοντας μόνο στα πρακτικά ζητήματα και παραλείποντας το βαρύ θεωρητικό υπόβαθρο που υπεισέρχεται. Μέσα από καθημερινά παραδείγματα κι ασκήσεις παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια σχεδιασμού κι ανάπτυξης ενός συστήματος βάσεων δεδομένων και αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη μετάβαση από ένα μοντέλο οντοτήτων-σχέσεων στο αντίστοιχο σχεσιακό μοντέλο.
  • Το Κεφάλαιο 5 εξετάζει με απλό τρόπο μερικά κρίσιμα ζητήματα της θεωρίας αλγορίθμων σχετικών με την ορθή διατύπωση και τον έλεγχο των αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων. Αναλύονται τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθμος για να είναι αποτελεσματικός και παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι παράθεσης αλγορίθμων μέσω λογικών διαγραμμάτων και ψευδοκώδικα.
  • Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει κάποιες βασικές εφαρμογές πληροφορικής κι επικοινωνιών, κυρίως τηλεματικής, στους νευραλγικούς τομείς της υγείας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς χρησιμοποιούνται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια σε ερευνητικό ή αναπτυξιακό επίπεδο. 
  • Το Κεφάλαιο 7 υπεισέρχεται σε κρίσιμα νομικά θέματα πληροφορικής και διαδικτύου, τα οποία βρίσκονται τελευταία στο προσκήνιο λόγω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των κοινωνικών δικτύων και των ηλεκτρονικών αγορών που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην καθημερινότητά μας. Εξετάζονται νομικά ζητήματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την «καταναλωτική» προστασία, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την έννοια της ιδιωτικότητας.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
3 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΔΒΔ)
5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Παναγιωτάκης Σπυρίδων

Ο Παναγιωτάκης Σπυρίδων είναι Διπλωματούχος Φυσικός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MΒΑ) στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στα Συστήματα Επικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.


Παπαδάκης Νικόλαος

Ο Παπαδάκης Νικόλαος είναι Διπλωματούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MΒΑ) στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδίκευση στην Αναπαράσταση Γνώσης και Συστήματα Συλλογισμού. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης στην βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών.


Ψαράκη Μαρία-Γεωργία

Η Ψαράκη Μαρία-Γεωργία έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα με αντικείμενο τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2010 διδάσκει μαθήματα Πληροφορικής ως επισκέπτρια καθηγήτρια στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Βάσεων Δεδομένων.