Εισαγωγή στην Έρευνα με βάση την Τέχνη

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφέας / Επιμελητές Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης
Περιγραφή Βιβλίου

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον της επιστημονικής και καλλιτεχνικής κοινότητας διεθνώς για την έρευνα με βάση την τέχνη (arts-based research). Η έρευνα με βάση την τέχνη (ΕΒΤ) είναι ένας γενικός όρος - ομπρέλα που υποδηλώνει τις ερευνητικές στρατηγικές οι οποίες αναζητούν τρόπους αξιοποίησης της ανθρώπινης εμπειρίας χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές τέχνης. Αυτού είδους οι ερευνητικές στρατηγικές θεμελιώνονται στη μορφή και το περιεχόμενο των τεχνών, των ανθρωπιστικών σπουδών και της επιστήμης, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα μέσα και τις δυνατότητες των τεχνών στην επιστημονική έρευνα για να αναπτυχθούν μεθοδολογικές ερευνητικές προσεγγίσεις στη βάση νέων διεπιστημονικών, δια- επιστημονικών και δια-καλλιτεχνικών οντολογικών και επιστημολογικών ερωτημάτων.

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια ενδελεχή πραγμάτευση ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών παραδειγμάτων που σχετίζονται με την τέχνη και τον ερευνητικό σχεδιασμό. Έχει πλούσιες αναφορές σε όλα τα είδη έρευνας με βάση την τέχνη δίνοντας επίσης, έμφαση σε πρακτικά ζητήματα όπως, η εκπόνηση, η αξιολόγηση, η ηθική, η δημοσίευση και η δεοντολογία που διέπει αυτού του τύπου τις έρευνες.

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ I. Ο ΤΟΜΕΑΣ
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Έρευνα με Βάση την Τέχνη
Patricia Leavy
Κεφάλαιο 2 Φιλοσοφικές και Πρακτικές Αφετηρίες της Έρευνας με Βάση την Τέχνη: Δημιουργία Παραδειγμάτων, Μεθόδων και Παρουσιάσεων με Βάση την Τέχνη
Shaun McNiff
Κεφάλαιο 3 Η A/r/t/ography ως Δια Ζώσης Έρευνα
Rita L. Irwin, Natalie LeBlanc, Jee Yeon Ryu, George Belliveau
Κεφάλαιο 4 Το Επιτελεστικό Κίνημα στις Κοινωνικές Επιστήμες
Kenneth J. Gergen, Mary Gergen
Κεφάλαιο 5 Θεραπείες Μέσω Δημιουργικών Τεχνών και Έρευνα
με Βάση την Τέχνη
Cathy A. Malchiodi
Κεφάλαιο 6 Δημιουργικότητα και Φαντασία: Η Έρευνα ως Δημιουργία ενός Κόσμου!
Celiane Camargo‑Borges
Κεφάλαιο 7 Παραδόσεις και Ερευνητικοί Προσανατολισμοί με Βάση την Τέχνη στην Ευρώπη: Παραδείγματα από τη Φινλανδία και την Ισπανία
Anniina Suominen, Mira Kallio‑Tavin, Fernando Hernández‑Hernández

ΜΕΡΟΣ II. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
Κεφάλαιο 8 Αφηγηματική Έρευνα
Mark Freeman
Κεφάλαιο 9 Η Τέχνη της Αυτοεθνογραφίας
Tony E. Adams, Stacy Holman Jones
Κεφάλαιο 10 Με Λίγα Λόγια: Συναντήσεις με τη Δημιουργική Αφήγηση ως Μεθοδολογική Πρόκληση
Anita Sinner, Erika Hasebe‑Ludt, Carl Leggo
Κεφάλαιο 11 Έρευνα με Βάση τη Φαντασία
Patricia Leavy
Κεφάλαιο 12 Ερευνητική Ποίηση: Η Ποίηση στην Υπηρεσία της Κοινωνικής Έρευνας
Sandra L. Faulkner

ΜΕΡΟΣ III. ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ
Κεφάλαιο 13 Έρευνα της A/r/t/ography σε Νέα Τονικότητα: Η Σχετικότητα της Μουσικής και της Ποίησης
Peter Gouzouasis
Κεφάλαιο 14 Η Ζωή, Η Κίνηση και Ο Χορός: Ενσώματοι Τρόποι Έρευνας
Celeste Snowber
Κεφάλαιο 15 Εθνόδραμα και Εθνοθέατρο
Joe Salvatore
Κεφάλαιο 16 Σκέψεις για τις Τεχνικές και τους Ρυθμούς της Συλλογικής Μαθητικής Δημιουργίας από έναν Σκηνοθέτη/Ηθοποιό/Ερευνητή/Δάσκαλο
Joe Norris

ΜΕΡΟΣ IV. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Κεφάλαιο 17 Εικαστική Έρευνα με Βάση την Τέχνη
Gunilla Holm, Fritjof Sahlström, Harriet Zilliacus
Κεφάλαιο 18 Έρευνα Μέσω του Σχεδίου και της Ζωγραφικής
Barbara J. Fish
Κεφάλαιο 19 Κολάζ ως Έρευνα με Βάση την Τέχνη
Victoria Scotti, Gioia Chilton
Κεφάλαιο 20 Εικαστική Εγκατάσταση: Το Ταξίδι δεν Τελειώνει Ποτέ
Jennifer L. Lapum
Κεφάλαιο 21 Πώς να Σχεδιάσετε Κόμικς με Επιστημονικό Τρόπο: Δημιουργία Έρευνας με Βάση τα Κόμικς στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Paul J. Kuttner, Nick Sousanis, Marcus B. Weaver‑Hightower

ΜΕΡΟΣ V. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Κεφάλαιο 22
H Tαινία ως Έρευνα / H Έρευνα ως Ταινία
Trevor Hearing, Kip Jones
Κεφάλαιο 23 Εθνοκινηματογράφος και Έρευνα με Βάση το Βίντεο
Anne Harris

ΜΕΡΟΣ VI. ΜΕΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 24
Τα Θαλάσσια Τέρατα Κατακτούν τις Παραλίες: Η Κοινοτική Τέχνη ως Εκπαιδευτική Πηγή – Ένα Πρόγραμμα Θαλάσσιων Απορριμμάτων
Karin Stoll, Wenche Sørmo, Mette Gårdvik
Κεφάλαιο 25 Έρευνα Πολλαπλών Μεθόδων με Βάση την Τέχνη
Susan Finley

ΜΕΡΟΣ VII. Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ή ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΜΕΑ
Κεφάλαιο 26
Η Έρευνα με Βάση την Τέχνη στην Εκπαίδευση
James Haywood Rolling, Jr.
Κεφάλαιο 27 Επισκόπηση της Έρευνας με Βάση την Τέχνη στην Κοινωνιολογία, την Ανθρωπολογία και την Ψυχολογία
Jessica Smartt Gullion, Lisa Schäfer
Κεφάλαιο 28 Προέκταση της Γοητείας της Έρευνας με Βάση την Τέχνη στις Επιστήμες Υγείας
Jennifer L. Lapum
Κεφάλαιο 29 Η Έρευνα με Βάση την Τέχνη στις Φυσικές Επιστήμες
Rebecca Kamen
Κεφάλαιο 30 Μαθαίνοντας από την Αισθητική: Απελευθέρωση
των Ανεκμετάλλευτων Δυνατοτήτων στις Επιχειρήσεις
Keiko Krahnke, Donald Gudmundson

ΜΕΡΟΣ VIII. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 31 Κριτήρια Αξιολόγησης της Έρευνας με Βάση την Τέχνη
Patricia Leavy
Κεφάλαιο 32 Η Μετάφραση στην Έρευνα με Βάση την Τέχνη
Nancy Gerber, Katherine Myers‑Coffman
Κεφάλαιο 33 Συγγραφή με Βάση την Τέχνη: Η Απόδοση της Ζωής μας
Candace Jesse Stout, Vittoria S. Daiello
Κεφάλαιο 34 Τέχνη, Αντιπροσώπευση και Ηθική στην Έρευνα: Πώς οι Νέοι Υλισμοί θα Απαιτήσουν και θα Μεταμορφώσουν την Έρευνα με Βάση την Τέχνη
Jerry Rosiek
Κεφάλαιο 35 Έρευνα με Βάση την Αισθητική ως Παιδαγωγική: Η Αλληλεπίδραση της Γνώσης και της Άγνοιας για μια Διευρυμένη Οπτική
Liora Bresler
Κεφάλαιο 36 Η Πραγματολογία της Δημοσίευσης του Πειραματικού Κειμένου
Norman K. Denzin
Κεφάλαιο 37 Δημοσιοποίηση: Η Προσέγγιση και ο Αντίκτυπος της Εθνογραφικής Έρευνας
Phillip Vannini, Sarah Abbott

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κεφάλαιο 38
Σχετικά με την Υλοποίηση της Υπόσχεσης της Έρευνας με Βάση την Τέχνη
Patricia Leavy

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Downloads Συγγραφέας / Επιμελητές

Authors

Author Bio
Patricia Leavy | Disigma Store

Patricia Leavy

Η Patricia Leavy, PhD, είναι ανεξάρτητη κοινωνιολόγος και πρώην πρόεδρος της
Κοινωνιολογίας και Εγκληματολογίας και ιδρυτική διευθύντρια των Σπουδών Φύλου
στο Stonehill College στο Easton της Μασαχουσέτης. Είναι συγγραφέας, συν-συγγραφέας ή συντάκτρια περισσότερων από 20 βιβλίων. Είναι επίσης η δημιουργός και συντάκτρια επτά σειρών βιβλίων. Γνωστή για την αφοσίωσή της στις δημόσιες ακαδημαϊκές γνώσεις, η Δρ. Leavy έρχεται συχνά σε επαφή με τα εθνικά μέσα ενημέρωσης των Η.Π.Α. και δημοσιεύει τακτικά άρθρα στα ιστολόγια των The Huffington Post, The Creativity Post και We Are the Real Deal. Έχει λάβει πολλά βραβεία για το έργο της στον τομέα των ερευνητικών μεθόδων, όπως το Βραβείο Κοινωνιολόγου της Χρονιάς της Νέας Αγγλίας από την Κοινωνιολογική Ένωση της Νέας Αγγλίας, το Βραβείο Ειδικού Επιτεύγματος από την Αμερικανική Ένωση Δημιουργικότητας, το Βραβείο Κεντρικής Ομιλίας στη Μνήμη του Egon Guba από την ομάδα της Αμερικανικής Ένωσης Εκπαιδευτικής Έρευνας Ποιοτικού Ειδικού Ενδιαφέροντος και το Βραβείο Ειδικής Καριέρας από το Διεθνές Συνέδριο Ποιοτικής Έρευνας. Το 2016, η Mogul, μια παγκόσμια πλατφόρμα ενίσχυσης των γυναικών, την ονόμασε «διαμορφώτρια εξελίξεων (influencer)».
Χρηστίδης Κωστής

Χρηστίδης Κωστής

Ο Κωστής Χρηστίδης είναι μέλος Ε.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και Ph.D. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Εικαστική Παιδεία, στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, στη Μεθοδολογία Έρευνας με Βάση την Τέχνη (Art Based Research) και στην Εικαστική Θεραπεία (Art therapy).
Χουρδάκης Αντώνης

Χουρδάκης Αντώνης

Ο Αντώνης Χουρδάκης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Μουσείου της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ιστορίας της Εκπαίδευσης και διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Εκπαίδευσης. Είναι Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και Distinguish Visiting Professor στο Πανεπιστήμιο Zhengzhou της Κίνας. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην έμφυλη εκπαιδευτική ιστορία, την κριτική παιδαγωγική, την ιστορική εκπαίδευση και μουσειακή μάθηση, τη μεθοδολογία μέσω της τέχνης.
Βλασταράς Βασίλης | Disigma Store

Βλασταράς Βασίλης

Ο Βασίλης Βλασταράς είναι ζωγράφος και διδάσκει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει εκλεγεί αντιπρύτανης της ΑΣΚΤ. Γεννήθηκε στο Άργος όπου πέρασε τα μαθητικά του χρόνια. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η καλλιτεχνική του έρευνα αφορά τη
ζωγραφική, το σχέδιο, τις εγκαταστάσεις, τη φωτογραφία, το βίντεο και πειραματισμούς με ήχο, φιλμ και κινούμενες εικόνες σε πραγματικό χρόνο. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις και καλλιτεχνικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

translation missing: el.general.search.loading