Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα - Β' τόμος

Περιγραφή Προϊόντος Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης
Περιγραφή Προϊόντος

Με τον δεύτερο αυτόν τόμο του δίτομου έργου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ολοκληρώνεται η παρουσίαση των μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας που προσφέρονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης στις επιχειρήσεις, ή άλλα οργανωμένα συστήματα, και συναντώνται περισσότερο στην πράξη.

Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται σε 7 κεφάλαια και 2 παραρτήματα.

Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι :

  •  τα δύο είδη προτύπων διαχείρισης αποθεμάτων,
  • οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων,
  • χρονολογικές σειρές,
  • προβλήματα διαδρομών και ροών,
  • τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης,
  • μεθοδολογία του δυναμικού προγραμματισμού και πολλά άλλα.

Το βιβλίο μπορεί να επιλεγεί ως εισαγωγικό σύγγραμμα για το μάθημα της επιχειρησιακής έρευνας στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όποιον ενδιαφέρεται για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων με μαθηματικά πρότυπα και ποσοτικές μεθόδους.

Σε κάθε κεφάλαιο η θεωρία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο και συνοδεύεται από αρκετά επεξηγηματικά παραδείγματα.

Τα κεφάλαιά μπορούν να διαβαστούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Διαχείριση αποθεμάτων
2. Μέθοδοι προβλέψεων
3. Γραφήματα και εφαρμογές
4. Προγραμματισμός έργων
5. Δυναμικός προγραμματισμός
6. Συστήματα ουρών αναμονής
7. Προσομοίωση

Παράρτημα Α – Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή
Παράρτημα Β – Πίνακες Κατανομών

Βιβλιογραφία
Ορολογία – Ευρετήριο

Downloads Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Δινοπούλου Βάγια | Disigma Store

Δινοπούλου Βάγια

Η Δινοπούλου Βάγια είναι Διπλωματούχος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Χιωτίδης Γεώργιος

Χιωτίδης Γεώργιος

Ο Χιωτίδης Γεώργιος είναι Διπλωματούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MBA) στην Επιχειρησιακή Έρευνα του Πανεπιστημίου La Sapienza (Ιταλία) Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading