Εφαρμοσμενη Τοπογραφία – Τόμος Α’

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

416

ISBN13

978-618-5242-54-1

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,712 kg
Κωδικός Ευδόξου

86057397

In Stock

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και έχει σκοπό να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία του εισαγωγικού μαθήματος της Γεωδαισίας – Τοπογραφίας που διδάσκεται στα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών.

Το βιβλίο εκτείνεται σε 14 κεφάλαια, εκ τον οποίων το 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εισαγωγή, στην οποία ο αναγνώστης θα βρει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην επιστήμη της Τοπογραφίας – Γεωδαισίας με σκοπό να γνωρίσει αφενός την εξέλιξη της επιστήμης και αφετέρου το πώς συνέβαλαν σε αυτήν οι αρχαίοι υμών πρόγονοι.

Στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου (από το 2ο έως και το 11ο) αναπτύσσεται διεξοδικά η επιστήμη της Τοπογραφίας μέσα από πλήθος σχημάτων και εικόνων. Ορισμοί, μέθοδοι και όργανα μέτρησης αποστάσεων & γωνιών, αλλά και θεμελιώδη προβλήματα τοπογραφίας είναι μερικά από τα θέματα που αναλύονται.

Στο 12ο και 13ο κεφάλαιο θα βρείτε μία εκτενή αναφορά στον εξοπλισμό των εργαστηρίων και ο τρόπος χρήσης αυτού.

Τέλος, το 14ο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη σύγχρονη Ελληνική νομοθεσία και αφορούν τον τρόπο σύνταξης των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και τις αμοιβές των μηχανικών που συντάσσουν αυτά.

Δυο λόγια από τους συγγραφείς
Δυο λόγια για τους συγγραφείς

1 ΣΎΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Χάρτες της αρχαιότητας
1.3 Χάρτες στην Ευρώπη του μεσαίωνα
1.4 Ιστορική εξέλιξη τοπογραφικών οργάνων
1.5 Το αναλογικό ταχύμετρο

2 ΓΕΝΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΊ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Συστήματα αναφοράς
2.3 Το σχήμα και το μέγεθος της γης
2.4 Προβολές χάρτη
2.5 Η έννοια του σημείου

3 ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝ
3.1 Μονάδες μέτρησης μήκους
3.2 Ακρίβεια των μετρήσεων
3.3 Επιφάνεια αναφοράς αποστάσεων...
3.4 Γενικές μέθοδοι μέτρησης αποστάσεων

4 ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΏΝ
4.1 Μονάδες μέτρησης γωνιών
4.2 Ακρίβεια των μετρήσεων
4.3 Επιφάνεια αναφοράς των γωνιομετρήσεων, Οριζόντια και Κατακόρυφη γωνία
4.4 Όργανα μέτρησης γωνιών
4.5 Μέθοδοι μέτρησης οριζοντίων γωνιών
4.6 Μέτρηση κατακόρυφων γωνιών

5 ΘΕΜΕΛΙΏΔΗ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ
5.1 Γωνία διεύθυνσης
5.2 Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα
5.3 Δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα
5.4 Τρίτο θεμελιώδες πρόβλημα
5.5 Παραδείγματα

6 ΜΈΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗΣ ΓΗΠΈΔΩΝ
6.1 Γενικές έννοιες και ορισμοί
6.2 Αποτύπωση με την μέθοδο των τριγώνων
6.3 Αποτύπωση με την μέθοδο των συντεταγμένων
6.4 Αποτύπωση με την μέθοδο των πολικών συντεταγμένων, Ταχυμετρικές μέθοδοι
6.5 Ταχυμετρία με ψηφιακό ταχύμετρο και σταδία
6.6 Ακρίβεια των μετρήσεων
6.7 Βασικοί τοπογραφικοί συμβολισμοί

7 ΥΨΟΜΕΤΡΊΑ
7.1 Γενικά περί υψομετρίας
7.2 Υδροστατική χωροστάθμηση
7.3 Βαρομετρική χωροστάθμηση
7.4 Τριγωνομετρική χωροστάθμηση
7.5 Γεωμετρική χωροστάθμηση
7.6 Ισοϋψείς καμπύλες
7.7 Ερμηνεία των ισοϋψών καμπυλών
7.8 Σχεδίαση των ισοϋψών καμπυλών
7.9 Κλίση εδάφους
7.10 Μέθοδος των σκιάσεων
7.11 Μέθοδος των γραμμοσκιάσεων
7.12 Τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους μη ηλεκτρονικό Υπολογιστή

8 ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΊΑ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Μονάδες μέτρησης εμβαδού
8.3 Γραφική μέθοδος υπολογισμού εμβαδού
8.4 Ημιγραφική μέθοδος υπολογισμού εμβαδού
8.5 Αναλυτικοί μέθοδοι υπολογισμού εμβαδού
8.6 Μηχανικές μέθοδοι υπολογισμού εμβαδού
8.7 Ψηφιακή μέθοδος υπολογισμού εμβαδού

9 ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ
9.1 Πότε ζητείται η σύνταξη ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος ακινήτου
9.2 Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου για έκδοση οικοδομικής αδείας
9.3 Εφαρμογή Ρυμοτομικών σχεδίων
9.4 Εφαρμογή θεωρητικών ορίων διανομών
9.5 Αμοιβές Τοπογραφικών διαγραμμάτων

10 ΧΑΡΆΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ
10.1 Εισαγωγή
10.2 Χαράξεις μικρών τεχνικών έργων συνήθους ακρίβειας
10.3 Χάραξη πολυγωνικών γραμμών
10.4 Χάραξη κυκλικών τμημάτων
10.5 Χάραξη κυκλικού τμήματος σε γωνία πολυγωνικής γραμμής
10.6 Παραδείγματα

11 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΊΑ
11.1 Η έννοια της πολυγωνικής όδευσης
11.2 Ίδρυση και λύση της πολυγωνικής όδευσης
11.3 Ακρίβεια της ανοικτής εξαρτημένης από το ένα άκρο πολυγωνικής όδευσης

12 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΜΈΤΡΟΥ SOUTH ET-05
12.1 Εισαγωγή
12.2 Ετοιμασία του ταχυμέτρου
12.3 Ενεργοποίηση του ταχυμέτρου
12.4 Σκόπευση με το ταχύμετρο
12.5 Λειτουργίες του ταχυμέτρου
12.6 Αλλαγή μπαταρίας
12.7 Κλείσιμο του ταχυμέτρου

13 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΒΆΤΗ SWISS-LEVEL, AUTO-LEVEL 24-360
13.1 Εισαγωγή
13.2 Περιγραφή του χωροβάτη

14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΆ ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ
14.1 Τοπογραφικά οικοδομικών αδειών
14.2 Αμοιβές τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών
14.3 Τοπογραφικά για μεταβιβάσεις ακινήτων
14.3.1 Σχόλια για το άρθρο 5 – Ν.651/77

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ - ΑΝΑΦΟΡΈΣ

Καριώτης Γεώργιος

Ο Καριώτης Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδίκευση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών).


Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος

Ο Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδίκευση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών).