Εφαρμοσμένη Τοπογραφία – Β’ τόμος (2η έκδοση)

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

656

ISBN13

978-960-9495-10-3

Έτος Έκδοσης

2010

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,113 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111963

In Stock

Σκοπός του βιβλίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΜΟΣ Β’ είναι να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Τοπογραφίας και να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους τεχνικούς, που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα στο συγκεκριμένο χώρο.

Αποτελεί την συνέχεια του πρώτου τόμου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΜΟΣ Α’.

Το βιβλίο είναι γραμμένο με απλουστευμένο κατά το δυνατόν λόγο και συνοδεύεται από πλήθος παραδειγμάτων, ώστε να υλοποιείται το θεωρητικό μέρος.

Διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια και ένα παράρτημα:

  • Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις έννοιες της θεωρίας σφαλμάτων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση διαδικασιών συνόρθωσης και προσδοκίας των αποτελεσμάτων των παρατηρήσεων.
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το σχήμα της γης και οι επιφάνειες αναφοράς που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές τοπογραφικές εργασίες.
  • Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα προβολικά συστήματα με ειδικότερη αναφορά σε αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.
  • Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αναγωγές των παρατηρήσεων (μετρούμενων μεγεθών) στις επιφάνειες αναφοράς.
  • Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η πολυγωνομετρία και οι αλληλοτομίες. Αναλύεται και κωδικοποιείται η διαδικασία επίλυσης οδεύσεων.
  • Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της υψομετρίας και χωροσταθμικών οδεύσεων.
  • Στο έβδομο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο ρόλος του επαγγελματία Τοπογράφου Μηχανικού, αναφέρονται επίσης οι προδιαγραφές και αμοιβές που ισχύουν και περιγράφονται γενικοί κανόνες για την σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο δίνεται ένα συνοπτικό τυπολόγιο για την ταχύτερη επίλυση των τοπογραφικών προβλημάτων που πραγματεύεται το παρόν βιβλίο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρίας σφαλμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σχήμα της γης - Επιφάνειες αναφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Προβολές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αναγωγές των παρατηρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Πολυγωνομετρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Υψομετρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Προδιαγραφές - Αμοιβές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Τυπολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιβλιογραφία - Αναφορές

Καριώτης Γεώργιος

Ο Καριώτης Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδίκευση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών).


Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος

Ο Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδίκευση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών).


Ο Συμεωνίδης Παύλος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΠΘ) με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Διατμηματικό Τμήμα του ΑΠΘ πάνω στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων. Συνεργάζεται από το 2001 με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Σερρών) ενώ δραστηριοποιείται και ώς ελεύθερος επαγγελματίας.