Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία

27,00 

Εξαντλημένο

Εξαντλημένο

Το περιεχόμενο του συγγράμματος έχει ως σκοπό να δώσει στον αναγνώστη:

  • μια πλήρη (κατά το δυνατόν) εικόνα των εφαρμογών που άπτονται της επιστήμης της Ωκεανογραφίας,
  • να του παράσχει την κατάλληλη μεθοδολογία τόσο για την ποιοτική, όσο και για την ποσοτική προσέγγιση των επιμέρους διεργασιών και
  • να τον εισάγει στην διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξής του.

Η ύλη του συγγράμματος αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα στην παράκτια ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της υδροδυναμικής και δυναμικής Ιζηματολογίας σχετικά με την εξέλιξη των ακτών και ειδικότερα των παραλιών (αιγιαλών). Διερευνώνται τα αίτια που προκαλούν διάβρωση των ακτών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή ή μεταβλητότητα, όπως είναι η άνοδος της θαλάσσιας τάθμης, οι θαλάσσιες καταιγίδες και αναφέρονται οι τεχνητές λύσεις αντιμετώπισης του
προβλήματος. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον γίνεται αναφορά στους θαλάσσιους φυσικούς πόρους με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην θαλάσσια ρύπανση και στις τηλεπισκοπικές μεθόδους παρακολούθησής του. Η ύλη του βιβλίου ολοκληρώνεται με την παράθεση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του διεθνούς δικαίου της Θάλασσας και των εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Το βιβλίο απευθύνεται στους γεω-επιστήμονες, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου αλλά και στους ακτομηχανικούς ευελπιστώντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση ακτομηχανικών προβλημάτων. Η δομή του βιβλίου, όπως αυτή εκφράζεται από τη σύνθεση των επιμέρους κεφαλαίων του, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, αλλά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ωκεανογραφίας &
Διαχείρισης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος που συνδυοργανώνεται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Καρδιτσά Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Καρδιτσά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2003), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Γεωλογική Ωκεανογραφία (2006) και Διδάκτωρ Ωκεανογραφίας (2010) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2011 εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ), ενώ από το 2016, ως ακαδημαϊκή υπότροφος, διδάσκει τα μαθήμτα Εφαρμοσμένης Ωκεανογραφίας και Περιβάλλον και Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική παράκτια ωκεανογραφία, τη θαλάσσια ιζηματολογία και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής, στο χερσαίο και θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον και ιδιαίτερα στη εξέλιξη των παραλιών, τη ρύπανση θαλάσσιων ιζημάτων, τις μεταβολές δελταϊκών ακτογραμμών. Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης ασχολείται με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και ελληνικό περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.


Πούλος Σεραφείμ

Ο Σεραφείμ Πούλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1984) και διδάκτορας του Τμήματος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, της Μεγάλης Βρετανίας (1989). Από το 1998 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και από το 2014 είναι Καθηγητής στο αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και Φυσικής Γεωγραφίας. Το διδακτικό, ερευνητικό και γενικότερα το επιστημονικό του έργο καλύπτει τις θεματικές ενότητες της περιγραφικής φυσικής ωκεανογραφίας, της παράκτιας περιβαλλοντικής ωκεανογραφίας, της παράκτιας υδροδυναμικής, μορφοδυναμικής και δυναμικής των ιζημάτων, ενώ στο πλαισιο της Φυσικής Γεωγραφίας ασχολείται με το ιζηματολογικό ισοζύγιο της παράκτιας ζώνης με έμφαση στις ποτάμιες στερεαπορροές, την δημιουργία και εξέλιξη των παράκτιων γεωμορφών, όπως τα δέλτα των ποταμών, οι παραλίες, αλλά και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε θέματα που αφορούν στη διάβρωση των ακτών, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την
θαλάσσια χωροταξία αλλά και την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την Ολοκληρωμένη Διαχείρηση της Παρακτιας Ζώνης.