Θεωρία, Έρευνα και Πράξη σε σχέση με το καινοτόμο πρόγραμμα ΕΑΝ

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

182

ISBN13

978-618-202-133-0

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Ο συγκεκριμένος τόμος παρουσιάζει το πρόγραμμα ΕΑΝ σχετικά με την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση, τους σκοπούς και τους στόχους του, την πορεία του προγράμματος, καθώς και τα ερευνητικά πορίσματα όπως προέκυψαν μετά από συλλογή δεδομένων κατά τον πρώτο χρόνο γενίκευσης στα ελληνικά νηπιαγωγεία.

Ο παρόν τόμος απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, στους/στις φοιτητές/ριες, ερευνητές/ριες, σε εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας και νηπιαγωγούς, όπως επίσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί αναφορικά με το πρόγραμμα, την πορεία και τα αποτελέσματά του.

Ο τόμος αυτός αποτελείται από ένα κεφάλαιο το οποίο παρουσιάζει το πρόγραμμα ΕΑΝ (Κεφάλαιο 1) και ακόμη 13 Κεφάλαια τα οποία οργανώνονται σε τρείς θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα (Κεφάλαια 2 έως 5) αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου των δύο ειδικοτήτων εντός του προγράμματος ΕΑΝ. Η δεύτερη θεματική ενότητα (Κεφάλαια 6 έως 9) επικεντρώνεται στα ερευνητικά πορίσματα του προγράμματος ΕΑΝ, όπως αυτά προέκυψαν έπειτα από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων που συλλέχθηκαν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος από όλους/όλες τους/τις εμπλεκόμενους/ες. Η τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα (Κεφάλαια 10 έως 13) εστιάζει στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΑΝ, καθώς και σε άλλες διαστάσεις, σημαντικές για την πορεία και τη μετέπειτα συνέχεια του προγράμματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του τόμου (Κεφάλαιο 14) βρίσκεται μία συνοπτική περίληψη των προηγούμενων Κεφαλαίων στην αγγλική γλώσσα.

Κατεβάστε το υλικό δωρεάν από εδώ.

Εισαγωγικό Σημείωμα Τόμου ΕΑΝ

Κεφάλαιο 1
ΕΑΝ: Το καινοτόμο πρόγραμμα της Ελλάδας για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο
Θωμαή Αλεξίου

Θεματική Ενότητα 1
Η επιμόρφωση του προγράμματος ΕΑΝ

Κεφάλαιο 2
Το Ασύγχρονο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΕΑΝ
Θωμαή Αλεξίου, Ελένη Αγαθοπούλου, Δόμνα Κακανά, Ιωάννης Καρράς, Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Ευθυμία Πεντέρη & Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Κεφάλαιο 3
Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας μαζικής ανοιχτής διαδικτυακής επιμόρφωσης για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο
Λεωνίδας Φραγγίδης

Κεφάλαιο 4
Διαμορφωτική αξιολόγηση του Ασύγχρονου Επιμορφωτικού Προγράμματος ΕΑΝ και ο αντίκτυπός του στην αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών
Θωμαή Αλεξίου, Ευθυμία Πεντέρη & Νικόλαος Μήττας

Κεφάλαιο 5
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου για την εφαρμογή του ΕΑΝ: Ζητήματα και προκλήσεις
Ευδοκία Καραβά

Θεματική Ενότητα 2
Ερευνητικά πορίσματα του προγράμματος ΕΑΝ

Κεφάλαιο 6
Διερευνώντας τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ΣΕΕ ως προς το σύγχρονο πρόγραμμα επιμόρφωσης ΣΕΕ του ΕΑΝ
Νίκος Σηφάκης & Αρετή Χαλκιαδάκη

Κεφάλαιο 7
Εις βάθος διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών, ΣΕΕ και γονέων σχετικά με την εισαγωγή της αγγλικής στα νηπιαγωγεία
Θωμαή Αλεξίου, Ευθυμία Πεντέρη, Μαριάνθη Σεραφείμ, Θεολογία Μιχαλοπούλου, Ειρήνη Παπαναστασάτου & Νικόλαος Τσιαδήμος

Κεφάλαιο 8
Χαρτογράφηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών, ΣΕΕ και γονέων σχετικά με παραμέτρους που αφορούν την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα νηπιαγωγεία
Θωμαή Αλεξίου, Ευθυμία Πεντέρη, Μαριάνθη Σεραφείμ & Νικόλαος Μήττας

Κεφάλαιο 9
Διερεύνηση μαθησιακών αποτελεσμάτων στα παιδιά κατά την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο
Θωμαή Αλεξίου

Θεματική Ενότητα 3
Εκπαιδευτικό Υλικό και άλλες διαστάσεις του προγράμματος ΕΑΝ

Κεφάλαιο 10
Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων σε συνεργατικό πλαίσιο με βάση τη μεθοδολογία του ΕΑΝ
Θωμαή Αλεξίου, Ευθυμία Πεντέρη, Μαριάνθη Σεραφείμ, Κατερίνα Γιόφτσαλη, Ιουλία Ντούση, & Νικόλαος Τσιαδήμος

Κεφάλαιο 11
Ψηφιακά αποθετήρια χρηστών και ΕΑΝ: Το παράδειγμα των εκπαιδευτικών σεναρίων στο Φωτόδεντρο «Εκπαιδευτικά Σενάρια»
Βασιλική Μητσικοπούλου & Γεωργία Γύφτουλα

Κεφάλαιο 12
Διαπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία: πώς μια πρόκληση για την ελληνική εκπαίδευση αποτυπώνεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση
Mαρίνα Τζακώστα

Κεφάλαιο 13
Η Αγγλική στη Μετάβαση από την Προσχολική στη Σχολική Εκπαίδευση: Προτάσεις και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Κοσμάς Βλάχος

Οι συγγραφείς του Τόμου
Συνοπτική περίληψη στην αγγλική γλώσσα (Summary in English)
Contributors of the volume

Αλεξίου Θωμαή

Η Θωμαή Αλεξίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει την αγγλική ως ξένη γλώσσα για περισσότερα από 10 χρόνια, στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι επίσης εδώ και 15 χρόνια η συντονίστρια και η διδάσκουσα της ενότητας ‘Early Foreign Language Education’ σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εξειδικεύεται στην εκμάθηση και τη μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία (προσχολική και δημοτική εκπαίδευση), στην απόκτηση λεξιλογίου και στη δημιουργία υλικού για παιδιά.

Έχει λάβει μέρος σε πολλά σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει προσκληθεί ως επιμορφώτρια στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία, τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδασκαλία ξένης γλώσσας. Έχει ακόμη συγγράψει και επιμεληθεί βιβλία σχετικά με την εκμάθηση της αγγλικής ως ξένη γλώσσα, καθώς και υλικό εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σχετικά με τη μεθοδολογία CLIL, τις ατομικές διαφορές, τη δυσλεξία, την τεχνολογία και τη διδασκαλία αγγλικών στα παιδιά. Έχει συνεπιμεληθεί και συγγράψει με τους συνεργάτες της τα βιβλία Magic Book 1 & 2, τα διδακτικά πακέτα της Γ’ Δημοτικού για τα δημόσια σχολεία της χώρας. Το Magic Book 2 ήταν υποψήφιο για τα βραβεία MacMillan Education Award for New Talent in Writing (ELTons 2014). Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του προγράμματος ΕΑΝ (Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο) καθώς και πρόεδρος της Εταιρίας Ελληνικής Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.