Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

608

ISBN13

978-618-202-071-5

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,116 kg
Κωδικός Ευδόξου

102076264

In Stock

Το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Ειδικότερα, ως προς τις επιχειρήσεις ενισχύει την εξωστρέφειά τους και τις βοηθά να ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, δίνοντάς τους διέξοδο σε εναλλακτικές εξαγωγικές αγορές. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου στοχεύει να καλύψει όλα τα θέματα που είναι σημαντικά και απασχολούν τα εμπλεκόμενα μέρη σε θέματα διοίκησης των διαδικασιών και λειτουργιών των εξαγωγών και των εισαγωγών εμπορευμάτων. Αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό διοίκησης των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου και αφορά τις εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Οι συγγραφείς αναλύουν όλα τα σχετικά θέματα των διαδικασιών του διεθνούς εμπορίου, εφοδιάζοντας με χρήσιμες γνώσεις αλλά και τεχνογνωσία τον αναγνώστη και τωρινό ή μελλοντικό στέλεχος εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στο βιβλίο είναι απλό και η δομή του είναι ξεκάθαρη, βοηθώντας τον αναγνώστη στην εύκολη ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου του.

Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και αναλύεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τις εξαγωγικές και εισαγωγικές διαδικασίες, όπως η διοίκηση της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας (international supply chain management) και οι διεθνείς υποδομές (international infrastructure), οι μέθοδοι εξαγωγικής εισόδου σε νέες διεθνείς αγορές (international market entry methods), τα έγγραφα του διεθνούς εμπορίου (international commercial documents), οι κανόνες πληρωμών στο διεθνές εμπόριο (terms of payment), οι κανόνες διεθνούς εμπορίου (terms of international trade), τα θέματα μεταφοράς εμπορευμάτων (Χερσαίες, Θαλάσσιες, Αεροπορικές) (International Transportation, Land, Ocean, Air), η διαχείριση του κινδύνου των συναλλαγών στο διεθνές εμπόριο (managing transaction risks), τα εργαλεία χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων (financing tools for export companies) και τα θέματα του διεθνούς μάρκετινγκ (international marketing).

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των διαδικασιών και της διοίκησης του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου, απαραίτητο για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητές και καθηγητές και γενικότερα για όποιον και όποια ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί επιχειρηματικά ή διδακτικά με το διεθνές εμπόριο.

————————————————————

Έγραψαν για το βιβλίο μας

Εφημερίδα Μακεδονία

Voria.gr

 

Παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίδα Μακεδονία

Βιβλιοπαρουσίαση στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (INTRODUCTION TO INTERNATIONAL TRADE)

1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου
1.3 Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου
1.3.1 Η Θεωρία του Απόλυτου Πλεονεκτήματος
1.3.2 Η Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος
1.3.3 Η Θεωρία των Σχετικών Παραγωγικών Συντελεστών
1.3.4 H Θεωρία του Διεθνούς Κύκλου Ζωής του Προϊόντος
1.3.4.1 Το Στάδιο της Καινοτομίας (Innovation Stage)
1.3.4.2 Το Στάδιο της Άνθισης ή Ανάπτυξης (Growth Stage)
1.3.4.3 Το Στάδιο της Ωρίμανσης (Maturity Stage)
1.3.4.4 Το Στάδιο της Παρακμής (Decline Stage)
1.4 Σταθμοί Ορόσημα στο Διεθνές Εμπόριο
1.5 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE)

2.1 Εισαγωγή
2.2 Έννοια και Στάδια της Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2.3 Η Διαχείριση της Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2.4 Τα Στοιχεία στη Διοίκηση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2.4.1 Παραγωγή και Μεταποίηση
2.4.2 Εξαγωγέας–Πωλητής
2.4.3 Διαχείριση Υλικών
2.4.4 Διανομή
2.4.5 Αποθήκες
2.4.6 Εισαγωγέας–Πελάτης
2.4.7 Η Διεθνής Εφοδιαστική
2.5 Υποδομές στο Διεθνές Εμπόριο
2.5.1 Υποδομές Μεταφορών
2.5.1.1 Υποδομές Λιμένων
2.5.1.2 Υποδομές Διωρύγων και Πλωτών Διαδρομών
2.5.1.3 Υποδομές Αεροδρομίων
2.5.1.4 Σιδηροδρομικές Υποδομές
2.5.1.5 Οδικές Υποδομές
2.5.1.6 Υποδομές Αποθήκευσης
2.5.2 Υποδομές Επικοινωνίας
2.5.3 Λοιπές Υποδομές
Πανδημία Covid-19 και Εφοδιαστική Αλυσίδα — Πόλεμος για το Κόστος Μεταφοράς
2.6 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (METHODS OF EXPORTING IN NEW MARKETS) 

3.1 Εισαγωγή
3.2 Οι Εξαγωγές
3.3 Κατηγορίες Μεθόδων Εξαγωγών
3.4 Οι Μέθοδοι Άμεσων Εξαγωγών
3.4.1 Το Τμήμα ή η Διεύθυνση Εξαγωγών
3.4.2 Αντιπρόσωπος στη Χώρα Εξαγωγής
3.4.2.1 Τοπικός Εμπορικός Πράκτορας ή Εκπρόσωπος
3.4.2.2 Τοπικός Έμπορος ή Διανομέας
3.4.2.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Αντιπροσώπευσης
3.4.3 Ίδρυση Υποκαταστήματος στη Χώρα Εξαγωγής
3.4.4 Ίδρυση Θυγατρικής Εμπορικής Εταιρείας στη Χώρα Εξαγωγής
3.5 Οι Μέθοδοι Έμμεσων Εξαγωγών
3.5.1 Εγχώριος Πράκτορας
3.5.2 Εγχώριος Έμπορος
3.5.3 Εταιρείες Διαχείρισης Εξαγωγών
3.5.4 Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου
3.6 Προβλήματα και Εμπόδια του Εξαγωγικού Εμπορίου
3.7 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (TERMS OF TRADE) 

4.1 Εισαγωγή
4.2 Κατανοώντας τους Κανόνες Incoterms®
4.3 Εκ του Εργοστασίου (Ex Works-EXW)
4.3.1 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με EXW
4.4 «Ελεύθερο στον Μεταφορέα» (Free Carrier-FCA)
4.4.1 Παράδοση υπό τον Κανόνα FCA
4.4.2 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με FCA
4.5 «Μεταφορά Πληρωμένη Μέχρι» (Carriage Paid to-CPT)
4.5.1 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με CPT
4.6 Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη Μέχρι (Carriage and Insurance Paid To-CIP)
4.6.1 Παράδοση Εμπορευμάτων με Κανόνα CIP
4.6.2 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με CIP
4.7 Παραδοτέο στη Συμφωνημένη Τοποθεσία Εκφορτωμένο (Delivered at Place Unloaded-DPU)
4.7.1 Παράδοση Εμπορευμάτων με Κανόνα DPU
4.7.2 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με DPU
4.8 Παραδοτέο στην Τοποθεσία (Delivered at Place-DAP)
4.8.1 Παράδοση Εμπορευμάτων με Κανόνα DAP
4.8.2 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με DAP
4.9 Παραδοτέο Δασμός Πληρωμένος (Delivered Duty Paid-DDP)
4.10 Ελεύθερο Παράπλευρα στο Πλοίο (Free Alongside Ship-FAS)
4.10.1 Παράδοση Εμπορευμάτων με Κανόνα FAS
4.10.2 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με FAS
4.11 Ελεύθερο επί του Πλοίου (Free On Board-FOB)
4.11.1 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με FOB
4.12 Αξία και Ναύλος (Cost and Freight-CFR)
4.12.1 Παράδοση Εμπορευμάτων με Κανόνα CFR
4.12.2 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με CFR
4.13 Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος (Cost, Insurance and Freight-CIF)
4.13.1 Οι Υποχρεώσεις του Εξαγωγέα και του Εισαγωγέα με CIF
4.14 Σύνοψη των Υποχρεώσεων μεταξύ Εξαγωγέα και Εισαγωγέα με τη Χρήση των Κανόνων Incoterms®
4.15 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (TERMS OF PAYMENT) 

5.1 Εισαγωγή
5.2 Χαρακτηριστικά Διεθνών Πληρωμών
5.3 Κίνδυνοι στο Διεθνές Εμπόριο
5.3.1 Κίνδυνος Χώρας (Country Risk)
5.3.2 Εμπορικός Κίνδυνος (Commercial Risk)
5.3.3 Οικονομικός Κίνδυνος (Financial or Exposure Risk)
5.3.4 Διαπολιτισμικός Κίνδυνος (Cross-cultural Risk)
5.4 Εναλλακτικοί Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών στο Διεθνές Εμπόριο
5.4.1 Πληρωμή Προκαταβολικά (Cash in Advance)
5.4.2 Ανοικτός Λογαριασμός ή Ανοικτή Πίστωση (Open Account)
5.4.3 Έναντι Φορτωτικών Εγγράφων (Documentary Collection)
5.4.3.1 Πληρωμή Έναντι Εγγράφων
5.4.3.2 Έγγραφα Έναντι Αποδοχής
5.4.4 Ενέγγυα Πίστωση (Letter of Credit)
Μελέτη Περιπτώσεων
α. Εξαγωγή Εμπορευμάτων από Κίνα σε ΗΠΑ
β. Ελληνική Εταιρεία Εισαγωγής Αγαθών από Κίνα
5.5 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ» Ή «ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (LETTERS OF CREDIT / DOCUMENTARY CREDITS) 

6.1 Εισαγωγή
6.2 Ιστορική Επισκόπηση
6.3 Οι Ομοιόμορφες Συνήθειες και η Πρακτική
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
6.3.1 Οι Κανόνες του Άμστερνταμ
6.3.2 Ο Κανονισμός του 1933
6.3.3 Η Αναθεώρηση του 1951
6.3.4 Η Αναθεώρηση του 1962
6.3.5 Η Αναθεώρηση του 1974
6.3.6 Η Αναθεώρηση του 1983
6.3.7 Η Αναθεώρηση του 1993
6.3.8 Η Αναθεώρηση του 2007
6.4 Έννοια και Νομική Φύση των Πιστώσεων
6.5 Λειτουργίες της Πίστωσης
6.5.1 Πιστωτική Λειτουργία
6.5.2 Εγγυητική Λειτουργία
6.5.3 Αποσβεστική (Εξοφλητική) Λειτουργία
6.6 Τρόποι Διαθεσιμότητας της Πίστωσης
6.6.1 Πίστωση Διαθέσιμη με Πληρωμή
6.6.2 Πίστωση Διαθέσιμη με Διαπραγμάτευση
6.6.3 Πίστωση Διαθέσιμη με Αποδοχή
6.6.4 Πίστωση Διαθέσιμη με Προθεσμία
6.6.5 Μορφές Πιστώσεων
6.6.6 Ανακλητή και Αμετάκλητη (ή Ανέκκλητη) Πίστωση
6.6.7 Βεβαιωμένη Πίστωση
6.6.8 Μεταβιβάσιμη Πίστωση
6.6.9 Πίστωση με Ρήτρα Προκαταβολής
6.6.10 Επαναληπτική Πίστωση
6.6.11 Βοηθητική Πίστωση
6.6.12 Πίστωση Ετοιμότητας
6.7 Διάγραμμα Ροής της Πίστωσης
6.8 Μηχανισμός της Πίστωσης
6.9 Νομοθετική Ρύθμιση των Πιστώσεων
6.9.1 Το Πεδίο Εφαρμογής του ΝΔ
6.10 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
6.11 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (INTERNATIONAL LETTERS OF GUARANTEE) 
7.1 Έννοια και Λειτουργίες
7.2 Τα Μέρη
7.2.1 Ο Πρωτοφειλέτης – Εντολέας της Ε/Ε και ο Υπέρ ού Εκδίδεται η Εγγύηση
7.2.2 Ο Δικαιούχος
7.2.3 Η Εγγυήτρια Τράπεζα
7.2.4 Η Ανταποκρίτρια Τράπεζα
7.2.5 Η Τράπεζα που Εγγυάται Βάσει Αντεγγύησης
7.3 Μορφές Διεθνών Ε/Ε
7.3.1 Ε/Ε σε Πρώτη Ζήτηση (Demand Guarantees)
7.3.2 Ε/Ε υπό Όρους (Conditional Guarantees)
7.4 Διάκριση των Διεθνών Ε/Ε με Βάση τον Σκοπό
7.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Tender Bond-Bid Bond)
7.4.2 Ε/Ε Καλής Εκτελέσεως (Performance Bond)
7.4.3 Ε/Ε Προκαταβολής (Advance Payment Guarantee)
7.4.4 Ε/Ε Πληρωμής (Payment Guarantee)
7.4.5 Ε/Ε Πιστωτικών Τίτλων (Βill of Exchange Guarantee-Aval)
7.5 Περιεχόμενο της Ε/Ε
7.5.1 Η Επωνυμία και η Διεύθυνση της Εγγυήτριας Τράπεζας
7.5.2 Τα Στοιχεία του Προσώπου, Υπέρ του Οποίου Παρέχεται η Εγγύηση
7.5.3 Τα Στοιχεία του Δικαιούχου (Λήπτη) της
7.5.4 Αναφορά στην Υποκείμενη Σχέση για Κάλυψη της Οποίας Εκδίδεται η Ε/Ε
7.5.5 Το Ανώτατο Ποσό Μέχρι το Οποίο Εκτείνεται η Υποχρέωση της Εγγυήτριας Τράπεζας
7.5.6 Το Νόμισμα στο Οποίο Εκφράζεται η Εγγύηση
7.5.7 Η Ημερομηνία Λήξης ή το Γεγονός, η Επέλευση του Οποίου Επιφέρει τη Λήξη της Ε/Ε
7.5.8 Οι Προϋποθέσεις και η Διαδικασία που Πρέπει να Τηρήσει ο Δικαιούχος για να Ζητήσει την Κατάπτωση της Ε/Ε
7.5.9 Τυχόν Όροι που Μειώνουν το Ποσό της Ε/Ε
7.5.10 Eφαρμοστέο Δίκαιο
7.5.11 Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής (Παράδειγμα)
7.6 Η Πίστωση Ετοιμότητας (Stand-By Documentary Credit)
7.7 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
7.8 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (MANAGING TRANSACTION RISKS IN INTERNATIONAL TRADE) 

8.1 Εισαγωγή
8.2 Είδη Νομισμάτων που Χρησιμοποιούνται στο Διεθνές Εμπόριο
8.3 Το Σύστημα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
8.3.1 Τρέχουσα Αγορά Συναλλάγματος (Spot Exchange Rate) και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος (Forward Exchange Rate)
8.3.2 Συμβάσεις Ανταλλαγής Νομισμάτων (Currency Swaps)
8.3.3 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Νομισματικής Ισοτιμίας (Currency Futures)
8.4 Τρόποι Προσδιορισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
8.5 Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου Συναλλαγών στο Διεθνές Εμπόριο
8.5.1 Τεχνική Αντιστάθμισης Κινδύνου με Προθεσμιακό Συμβόλαιο (Forward)
8.5.2 Αντισταθμίσεις Χρηματαγοράς (Money-Market Hedges)
8.5.3 Αντιστάθμιση Κινδύνου με Δικαιώματα Προαίρεσης (Options Hedges)
8.6 Διεθνή Τραπεζικά Ινστιτούτα
8.6.1 Κεντρική Τράπεζα
8.6.2 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
8.6.3 Η Παγκόσμια Τράπεζα
8.6.4 Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
8.6.5 H Κοινότητα για την Παγκόσμια Διατραπεζική Οικονομική Επικοινωνία
8.7 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (INTERNATIONAL COMMERCIAL DOCUMENTS)
9.1 Εισαγωγή
9.2 Τιμολόγια
9.2.1 Εμπορικό Τιμολόγιο (Commercial Invoice)
9.2.2 Προ Φόρμα – Προτιμολόγιο (Pro forma Invoice)
9.2.3 Προξενικό Τιμολόγιο (Consular Invoice)
9.3 Έγγραφα Εξαγωγής (Export Documents)
9.3.1 Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.) – Τελωνειακή Διασάφηση (Export Declaration)
9.3.2 Άδεια Εξαγωγής (Export Licenses)
9.3.3 Πιστοποιητικό Τελικής Χρήσης (End-use Certificates)
9.4 Τα Έγγραφα Εισαγωγής (Import Documents)
9.4.1 Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin)
9.4.2 Πιστοποιητικό Ελέγχου (Certificate of Inspection)
9.4.3 Πιστοποιητικό Ανάλυσης (Certificate of Analysis)
9.4.4 Φυτοϋγειονομικό Πιστοποιητικό (Phyto-sanitary Certificate)
9.4.5 Άδεια Εισαγωγής (Import License)
9.4.6 Πιστοποιητικό Ασφάλισης (Certificate of Insurance)
9.5 Έγγραφα Μεταφοράς Εμπορευμάτων στο Διεθνές Εμπόριο
9.5.1 Φορτωτική (Bill of Lading)
9.5.1.1 Φορτωτική Θαλάσσιας Μεταφοράς (Ocean Bill of Lading)
9.5.2 Φορτωτική Οδικής Μεταφοράς CMR
9.5.3 Αεροπορική Φορτωτική (Air Waybill)
9.5.4 Λίστα Συσκευασίας (Packing List)
9.5.5 Ναυλοσύμφωνο (Charter Party)
9.6 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (INTERNATIONAL INSURANCE) 
10.1 Εισαγωγή
10.2 Περιπλοκότητα στη Διεθνή Ασφάλιση
10.2.1 Λεξιλόγιο Κινδύνων
10.3 Κίνδυνοι στη Διαδικασία Διεθνών Μεταφορών Εμπορευμάτων
10.4 Γενική Αβαρία (General Average)
10.4.1 Η Διαδικασία Γενικής Αβαρίας
10.4.2 Παράδειγμα Υπολογισμού Γενικής Αβαρίας
10.5 Ασφαλιστικό Ενδιαφέρον
10.6 Στρατηγικές Διαχείρισης Ασφάλισης Κινδύνων
10.7 Πολιτικές Ασφάλισης
10.7.1 Εναλλακτικές Επιλογές Παρεχόμενων Καλύψεων Ασφάλισης Θαλάσσιου Φορτίου
10.8 Διαδικασία Αποζημίωσης
10.9 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(INTERNATIONAL TRANSPORTATIONS) 

11.1 Εισαγωγή
11.2 Θαλάσσιες Μεταφορές
11.2.1 Ο Διεθνής Χαρακτήρας των Θαλάσσιων Μεταφορών
11.2.2 Κατηγορίες Υπηρεσιών Θαλάσσιων Μεταφορών
11.2.2.1 Ελεύθερη Ναυτιλία – Tramp
11.2.2.2 Πλοία Τακτικών Γραμμών – Liner
11.2.3 Διάκριση με Βάση τη Χωρητικότητα
11.2.4 Θαλάσσιες Διαδρομές Ναυτιλίας
11.2.5 Η Αγορά των Θαλάσσιων Μεταφορών
11.2.6 Ο Ναύλος (Freight)
11.2.6.1 Μεθοδολογία Χρέωσης Ναύλων
11.2.7 Η Χρήση των Εμπορευματοκιβωτίων στις Θαλάσσιες Μεταφορές
11.2.8 Σημαία Πλοίου (Flag)
11.3 Αεροπορικές Μεταφορές Εμπορευμάτων
11.3.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
11.4 Διεθνείς Χερσαίες Μεταφορές
11.4.1 Οι Οδικές Μεταφορές
11.4.2 Σιδηροδρομικές Μεταφορές
11.5 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (FINANCE TOOLS FOR EXPORT BUSINESS) 

12.1 Εισαγωγή
12.2 Η Αυτοχρηματοδότηση
12.3 Τραπεζικός Επιχειρηματικός Δανεισμός
12.3.1 Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτήσεις
12.3.2 Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός
12.4 Το Εξαγωγικό Factoring
12.4.1 Μορφές Factoring
12.4.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Υπηρεσίας Factoring
12.5 To Forfaiting
12.6 Η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
12.7 Κρατικές Ενισχύσεις
12.8 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (INTERNATIONAL MARKETING AND EXPORT MARKETING) 

13.1 Εισαγωγή
13.2 Το Περιβάλλον στο Διεθνές Μάρκετινγκ
13.3 Το Μείγμα Μάρκετινγκ στις Διεθνείς Αγορές
13.4 Το Προϊόν στις Διεθνείς Αγορές
13.4.1 Τοποθέτηση Προϊόντος στις Διεθνείς Αγορές
13.4.2 Η Επωνυμία στις Διεθνείς Αγορές (International Branding)
13.4.3 Διαδικασία Δημιουργίας Επωνυμίας
13.5 Τιμολόγηση στο Διεθνές Περιβάλλον
13.5.1 Στρατηγικές Τιμολόγησης
13.5.2 Βήματα που Εμπλέκονται στην Τιμολόγηση στο Διεθνές Μάρκετινγκ
13.6 Δίκτυα Διανομής στο Διεθνές Περιβάλλον
13.6.1 Εναλλακτικά Κανάλια Διανομής σε Ξένες Αγορές
13.6.2 Προσεγγίσεις για την Επιλογή Καναλιού Εξαγωγής Προϊόντων
13.7 Προώθηση Προϊόντων στο Διεθνές Περιβάλλον
13.7.1 Το Μείγμα Προώθησης (Eπικοινωνίας) στις Διεθνείς Αγορές
13.8 Περίληψη Κεφαλαίου
Ερωτήσεις και Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία

Σύντομα Βιογραφικά Συγγραφέων
Πηγές Εικόνων 

Αιγυπτιάδης Απόστολος

Ο κ. Απόστολος Α. Αιγυπτιάδης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας.
Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) από το 1978 έως το 2013, όπου κατείχε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεταξύ άλλων, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Σύμβουλος Διοικήσεως της Stopanska Banka AD – Skopje, Υποδιευθυντής της Περιφερειακής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος, Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης Προσωπικού Βορείου Ελλάδος κ.α.). Διετέλεσε Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ινστιτούτου Λιμενικών Σπουδών «Εξάντας» της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, καθώς και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Είναι Διδάκτορας του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (αριστοβάθμιων) της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δύο πτυχίων (Νομικής και Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών) από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Τραπεζικής Διοίκησης από το Institut Européen d’ Administration des Affaires (INSEAD) στη Γαλλία.
Έχει ασχοληθεί με την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων από το 1985, ως επικεφαλής εκπαιδευτής εισαγωγών, εξαγωγών και συναλλάγματος της Εθνικής Τράπεζας και ως διοργανωτής και ομιλητής συνεδρίων και σεμιναρίων πολλών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΕΠ και του Chartered Institute of Bankers (London). Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Documentary Credit Experts του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Δίδαξε το μάθημα της «Τεχνικής και Διαδικασιών Εξαγωγών» ως Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2000–2016) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ως προσκεκλημένος εισηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, City College, ICBS, ACT, κ.α.).
Έχει συγγράψει πέντε βιβλία και πολλά άρθρα και εκπαιδευτικά εγχειρίδια με θέματα Τραπεζικής Διοίκησης, Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και Διεθνούς Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων.

Παλταγιάν Γεώργιος

Ο Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου. Κατέχει πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ) και Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον συνδυασμό μεθόδων ποσοτικής έρευνας (πολυκριτηριακές μέθοδοι) με ποιοτικές μεθόδους. Τα προβλήματα που αναλύονται στο ερευνητικό του έργο εστιάζονται στους τομείς του Μάνατζμεντ, της Διοίκησης Ποιότητας και του Μάρκετινγκ και είναι δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
Έχει πλούσιο διδακτικό έργο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η διδακτική του δραστηριότητα αναφέρεται στους τομείς των ποσοτικών μεθόδων, στο μάρκετινγκ, την ποιότητα και την διοίκηση λειτουργιών στο διεθνές εμπόριο. Από το 2016 διδάσκει το μάθημα «Τεχνικές και Διαδικασίες Εξαγωγών» ως πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, δίδαξε το μάθημα «Τουριστικό Μάρκετινγκ» ως πανεπιστημιακός υπότροφος στη σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επίσης, κατά την περίοδο 2017-2019 δίδαξε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα «Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ» ενώ την ίδια περίοδο διετέλεσε και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Τραπεζική». Από το 2019 είναι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμης των Δεδομένων» (Master in Business Analytics and Data Science) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου διδάσκει στο μάθημα «Αναλυτική του Μάρκετινγκ και των Κοινωνικών Δικτύων» (Marketing and Social Media Analytics).
Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου «Ποσοτικών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων» στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης. Επαγγελματικά, δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο από το 1999 και έχει θητεύσει σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια κατέχει θέση διευθυντή ομάδας τραπεζικών καταστημάτων (hub manager) σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ο κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας και αποφοίτησε από το Λύκειο Δράμας. Είναι Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρόεδρος του Τμήματος ΟΔΕ, πρόεδρος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών. Ήταν μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (2000 – 2006). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα όπως οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ΜμΕ και των οικογενειακών επιχειρήσεων, τα διεθνή κανάλια διανομής και η σπουδαιότητα της μεταφοράς γνώσης και της εμπιστοσύνης σε διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. Οι επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε επιστημονικούς τόμους και στα πρακτικά πολλών διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας τριών πανεπιστημιακών βιβλίων και έχει επιμεληθεί τη μετάφραση τριών αγγλόφωνων βιβλίων.
Ο κ. Χατζηδημητρίου έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και M.A. και Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στα Διεθνή Οικονομικά από το State University of New York (SUNY) at Stony Brook, ΗΠΑ. Ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, University of Kansas, ΗΠΑ, και εργάστηκε στην American Telephone & Telegraph (AT&T) στις ΗΠΑ, Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς και Προβλέψεων (1986–1992). Δίδαξε ως Εντεταλμένος Καθηγητής (Adjunct Professor) στα μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Fairleigh Dickinson University και του Seton Hall University, New Jersey, ΗΠΑ. Διετέλεσε Επισκέπτης Λέκτορας (Visiting Lecturer) στο Management School, University of Sheffield, UK. Είναι επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης της ΔΕΘ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.
(Αναλυτικό βιογραφικό στο https://www.uom.gr/hajidim).