Διεύθυνση σχολικής μονάδας και σχολικό κλίμα

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

168

ISBN13

978-618-202-181-1

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

14×21 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

In Stock

Στο βιβλίο αυτό ερευνάται εμπειρικά ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να καταγραφούν και να ερμηνευτούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία σε θεματικές σχετικές με το σχολικό κλίμα.

Η εμπειρική διερεύνηση κατέδειξε ότι εκπαιδευτικοί και διευθυντές θεωρούν ότι η αποτελεσματική διεύθυνση του σχολείου δημιουργεί επιτυχείς διαύλους επικοινωνίας, εμπεδώνει σταθερή συνεργασία και καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων των μελών, ώστε να διαμορφώνεται κατάλληλο κλίμα για ικανοποιητική απόδοσή τους και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Το σχολικό κλίμα και παράγοντες διαμόρφωσής του
1.1 Το σχολικό κλίμα
1.2 Κουλτούρα και σχολικό κλίμα
1.3 Η επικοινωνία
1.4 Η συνεργασία
1.5 Οι μαθητές

Κεφάλαιο 2: Σχολική διεύθυνση
2.1 Πλαίσιο ευθυνών και καθηκόντων
2.2 Ο ρόλος του διευθυντή σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κεφάλαιο 3: Μια εμπειρική διερεύνηση
3.1 Η μεθοδολογία της έρευνας
     3.1.1 Ο σκοπός και η αναγκαιότητα της έρευνας
     3.1.2 Η μεθοδολογία της έρευνας
     3.1.3 Η ποιοτική μέθοδος
          3.1.3.1 Ερευνητικό εργαλείο
          3.1.3.2 Οι συμμετέχοντες
          3.1.3.3 Συλλογή δεδομένων
          3.1.3.4 Ανάλυση δεδομένων
          3.1.3.5 Θεματική ποιοτική ανάλυση
     3.1.4 Η ποσοτική έρευνα

Κεφάλαιο 4: Ευρήματα ποιοτικής έρευνας
4.1 Παραγωγή δεδομένων
4.2 Η αποτύπωση των απαντήσεων
4.3 Ερμηνεία αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας

Κεφάλαιο 5: Ευρήματα ποσοτικής έρευνας
5.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας
5.2 Τα στατιστικά της ποσοτικής έρευνας
     5.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
5.3 Σύνοψη έρευνας
     5.3.1 Συσχετίσεις μεταβλητών
          5.3.1.1 Σχέση μεταβλητών με το φύλο
          5.3.1.2 Σχέση μεταβλητών με τα έτη προϋπηρεσίας
          5.3.1.3 Σχέση μεταβλητών με τα έτη εργασίας στην τωρινή σχολική μονάδα
          5.3.1.4 Σχέση μεταβλητών με το επίπεδο εκπαίδευσης

Κεφάλαιο 6: Γενικά συμπεράσματα – προτάσεις
6.1 Συμπεράσματα
6.2 Προτάσεις

Επίλογος

Βιβλιογραφία
   Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
   Ελληνική βιβλιογραφία

Μούζα Βασιλική

Η Βασιλική Μούζα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα, όπου εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως φιλόλογος και στέλεχος της εκπαίδευσης. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης – εκπαιδευτική ηγεσία του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ και πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΠΔΜ. Επίσης, ολοκληρώνει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τη σύγχρονη παιδαγωγική και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα κοινωνικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό συνδικαλισμό —όπου έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα— και την προώθηση του πολιτισμού μέσω της ιδιότητάς της ως προέδρου του εφορευτικού συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα».Η Βασιλική Μούζα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα, όπου εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως φιλόλογος