Διδακτική της Ομαδικής Χειροσφαίρισης

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

400

ISBN13

978-618-5242-16-9

Έτος Έκδοσης

2017

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,742 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111919

In Stock

Η παρούσα συγγραφική δουλειά επιχειρεί να προσεγγίσει όλα τα ζητήματα και θέματα που αφορούν τη Διδακτική της Ομαδικής Χειροσφαίρισης στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η θεωρία και η πράξη όλων των αντικειμένων που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση αναλύονται διεξοδικά και δίνουν στον αναγνώστη χρήσιμες πληροφορίες. Το κάθε αντικείμενο διδασκαλίας αναλύεται διεξοδικά και η μεθοδολογία που ακολουθείται συνοδεύεται από πλήθος επεξηγήσεων και εμπεριστατωμένων υποδείξεων με τη μορφή κειμένων, εικόνων και γραφικών αναλύσεων.

Το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια του κάθε διδάσκοντα ο οποίος μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου αντικειμένου μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στη Διδακτική της Ομαδικής Χειροσφαίρισης στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Η αναφορά στο κείμενο σε θέματα που αφορούν το διδάσκοντα και τη διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου κάνει το παρόν συγγραφικό έργο ιδιαίτερο, μιας και δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο σε θέματα που αφορούν αυτήν καθαυτή την ομαδική χειροσφαίριση.

Έτσι μέσα από σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας ο διδάσκων μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και να αναβαθμίσει στο έπακρο την αποτελεσματικότητά του. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο εκτός από τη λεπτομερή αναφορά στα διάφορα θέματα που αφορούν την ομαδική χειροσφαίριση παρέχει και μια εξειδικευμένη βοήθεια στο διδάσκοντα και στη διδασκαλία ευελπιστώντας να παρουσιασθεί το όλο θέμα σφαιρικά.

1ο ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
1 Ιστορική αναδρομή
2 Η ομαδική χειροσφαίριση στην Ελλάδα
3 Σύντομοι κανόνες στην ομαδική χειροσφαίριση

2ο ΜΕΡΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2.1 Ομαδική χειροσφαίριση και ασφάλεια αθλουμένων
2.2 Λειτουργικές - Ανατομικές επιβαρύνσεις του οργανισμού
με την ομαδική χειροσφαίριση
2.3 Οι κακώσεις στην ομαδική χειροσφαίριση
2.4 Μηχανισμός των κακώσεων στην ομαδική χειροσφαίριση
2.5 Παράγοντες πρόκλησης κακώσεων στην ομαδική χειροσφαίριση
2.6 Αντιμετώπιση των κακώσεων στην ομαδική χειροσφαίριση
2.7 Πρόληψη των κακώσεων στην ομαδική χειροσφαίριση

3ο ΜΕΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3.1 Η σωματική ανάπτυξη και η αξιολόγησή της
3.2 Η ωρίμανση και η αξιολόγησή της
3.3 Πρώιμη παιδική ηλικία (τρία έως οκτώ χρόνων)
3.4 Παιδική ηλικία (οκτώ έως δώδεκα χρόνων)
3.5 Ποιοι είναι οι παράγοντες ανάπτυξης
3.6 Η ανάπτυξη και η κινητική ανάπτυξη
3.7 Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική ανάπτυξη
3.8 Η αναπτυξιακή αλληλουχία
3.9 Η αναπτυξιακή μεταβλητότητα και ετοιμότητα
3.10 Η διαφοροποίηση και η ενσωμάτωση
3.11 Οι περίοδοι που είναι ευαίσθητες για τη μάθηση
3.12 Η ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία
3.13 Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας

4ο ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
4.1 Το παιχνίδι ως αναπτυξιακή διαδικασία
4.2 Ο σκοπός του παιχνιδιού
4.3 Η φύση του παιχνιδιού
4.4 Οι κατηγορίες του παιχνιδιού
4.5 Η μάθηση και το παιχνίδι
4.6 Το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα και το παιχνίδι
4.7 Πώς οργανώνεται το παιχνίδι στις μικρές ηλικίες
4.8 Πώς οργανώνεται το παιχνίδι στα μεγαλύτερα παιδιά
4.9 Το παιχνίδι και ο αθλητισμός
4.10 Τα παιχνίδια της σύγχρονης κοινωνίας (ηλεκτρονικά παιχνίδια)

5ο ΜΕΡΟΣ
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
5.1 Η ευθύνη του διδάσκοντα
5.2 Η αποτελεσματικότητα του διδάσκοντα
5.3 Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού διδασκάλου
5.4 Η επικοινωνία με τους διδασκόμενους
5.5 Ο ενθουσιασμός και η μετάδοση του ενθουσιασμού για το μάθημα
5.6 Τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας

6ο ΜΕΡΟΣ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
6.1 Ο ορισμός της διδασκαλίας
6.2 Καθορισμός των μεθόδων διδασκαλίας
6.3 Η διαδικασία μάθησης
6.3.3 Ο διδάσκων χειρίζεται το διδασκόμενο κατά την εκτέλεση
6.4 Οι μέθοδοι διδασκαλίας
6.5 Οι μέθοδοι που προάγουν τη δημιουργικότητα των διδασκόμενων
6.6 Συγκρίνοντας διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας
6.7 Ο συνδυασμός άμεσων και έμμεσων μεθόδων
6.7.1 Η μέθοδος του περιορισμού
6.8 Ο σκοπός ενός προγράμματος διδασκαλίας

7ο ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ)
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ).
7.1 Η ομαδική χειροσφαίριση στη Γ΄ και Δ΄ τάξη
7.2 Η ομαδική χειροσφαίριση στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη
7.3 Ο αιφνιδιασμός
7.4 Σύνοψη του αντικειμένου στην Α/θμια εκπαίδευση
7.5 Βασικοί κανονισμοί μίνι χάντμπολ

8ο ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ)
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ).
8.1 Η χειροσφαίριση στο Γυμνάσιο (Β΄ και Γ΄ τάξη)
8.2 Η χειροσφαίριση στο Λύκειο (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη)
8.3 Σύνοψη του αντικειμένου στην Β/θμια εκπαίδευση
Βιβλιογραφία

Χατζόπουλος Δημήτριος

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ στο οποίο διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Διδακτική της Φυσικής Αγωγής. Έχει κάνει διδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο Deutsche Sporthochschule Köln στα γνωστικά αντικείμενα «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής» και «Προπονητκή» (Dr. Sportwissenschaften). Εργάστηκε στο πανεπιστήμιο Deutsche Sporthochschule Köln (Sportdidaktik Institut) και στο ΤΕΦΑΑ της Αθήνας (ΕΚΠΑ).