Διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

10,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Σελίδες

448

ISBN13

978-960-9904-85-8

Έτος Έκδοσης

2010

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,765 kg

Εξαντλημένο

Το βιβλίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο ασχολείται με τα πιο σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με τρόπο απλό και κατανοητό.

Απευθύνεται σε τραπεζικούς υπαλλήλους, τραπεζικά στελέχη, επενδυτές, σπουδαστές και σε όλους όσους ενδιαφέρει το εν λόγω αντικείμενο. Πραγματεύεται θέματα και προβληματισμούς που είναι αποτέλεσμα των γνώσεων αλλά κυρίως της εργασιακής και διδακτικής εμπειρίας των συγγραφέων.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 2 μέρη:

  • Στο 1ο μέρος αναλύονται όλες οι μορφές των Τραπεζικών Κινδύνων όπως Πιστωτικός Κίνδυνος, Επιτοκιακός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας κ.α.
  • Στο 2ο μέρος είναι αφιερωμένο στη διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με χρήση Παραγώγων Προϊόντων, που αναλύονται σε απλή γλώσσα και με  παραδείγματα τα Δικαιώματα Προαίρεσης, οι Άνευ Όρων Προθεσμιακές Συμφωνίες και οι Συμφωνίες Ανταλλαγής Χρηματικών ροών.

Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά σε Στρατηγικές Εισοδήματος (Income Strategies) με χρήση δικαιωμάτων σε μετοχές.

Στο τέλος παρατίθενται σχετικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με απαντήσεις). Οι ερωτήσεις ακολουθούν την λογική των εξετάσεων που διενεργούνται από επίσημους φορείς για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεων στα παράγωγα προϊόντα.

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει καταβληθεί ώστε να καλυφθούν όλα τα θέματα από θεωρητική και πρακτική σκοπιά κάτι που καθιστά το παρόν βιβλίο ένα άριστο εγχειρίδιο για χρήση τόσο σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για εκπαίδευση τραπεζικών και επενδυτικών στελεχών.

 

Είπαν για το βιβλίο:

<<…Τα δύο αυτά βιβλία (Διαχείριση Τραπεζικών & Χρημ/κών Κινδύνων & Χρηματοοικονομικά Παράγωγα), ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, τα βρήκα ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ και φυσικά άκρως απαραίτητα για όσους σπουδάζουν σε μεταπτυχιακό κυρίως επίπεδο στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά.

Με εκτίμηση,
Βασίλης Κεφαλάκης (Μεταπτυχιακός φοιτητής Τραπεζικής – Ε.Α.Π. )>>

Εισαγωγή

1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις
2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
3. Εννοιολογικό πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
4. Θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων. Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ
5. Ανάλυση και μέθοδοι αντιμετώπισης τραπεζικών κινδύνων
6. Πιστωτικός Κίνδυνος
7. Κίνδυνος επιτοκίων
8. Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity risk)
9. Λειτουργικός κίνδυνος
10. Κίνδυνος αγοράς
11. Εισαγωγή στα Παράγωγα
12. Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)
13. Άνευ Όρων Προθεσμιακές Συμφωνίες
14. Παράγωγα Προϊόντα σε Δείκτες
15. Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων
16. Futures σε Ομολογίες
17. Παράγωγα Προϊόντα σε Συνάλλαγμα
18. Συμβόλαια Ανταλλαγής Χρηματικών Ροών (Swaps)
19. Παράγωγα Προϊόντα στην πράξη
20. Ερωτήσεις Κατανόησης και Εξάσκησης

Βιβλιογραφία

Συλλιγάρδος Γεώργιος

Ο Γιώργος Συλλιγάρδος ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στα Μαθηματικά και πιστοποιητικό Market Maker από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο ΤΕΙ Κρήτης και έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές εργασίες στην Χρηματοοικονομική. Εχει ασχοληθεί με δημιουργία επενδυτικού λογισμικού και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με άρθρα που αφορούν επαγγελματίες επενδυτές. 


Σχοινιωτάκης Νικόλαος

Ο Νίκος Σχοινιωτάκης κατέχει διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχει εργαστεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό προσωπικό διδάσκοντας μαθήματα Χρηματοοικονομικής, Διαχείρισης Κινδύνων και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και  σε οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα χρηματοοικονομικής και είναι εισηγητής σε σεμινάρια στελεχών τραπεζών και επιχειρήσεων.