Διαχείριση Κινδύνου στον Αθλητισμό και την Αναψυχή

24,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

208

ISBN13

978-618-5242-04-6

Έτος Έκδοσης

2017

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,538 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111914

In Stock

Το βιβλίο Διαχείριση Κινδύνου στον Αθλητισμό και την Αναψυχή είναι ένας περιεκτικός οδηγός για όλους εκείνους που είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών σε ένα χώρο αθλητισμού ή αναψυχής αφού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων ασφαλείας, όπως η ηλεκτροπληξία, η ηλίαση, ο υγρός στίβος, η ασφάλεια παιδικής χαράς, ο έλεγχος αναβολικών και τα σχέδια δράσης σε επίγοντα περιστατικά.

Το παρόν βιβλίο, μοναδικό στο είδος του, μαθαίνει στους αναγνώστες να αξιολογούν και να αναλύουν πολλαπλά ζητήματα ασφαλείας και να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους σε μια πληθώρα ζητημάτων.

Εργαζόμενοι ή μελλοντικοί εργαζόμενοι σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σχολικά προγράμματα αθλητισμού, πάρκα και προγράμματα αναψυχής, αθλητικά σωματεία θα ανακαλύψουν πως το βιβλίο Διαχείριση Κινδύνου στον Αθλητισμό και την Αναψυχή παρέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία βοηθείας στη λήψη σωστών αποφάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.

Κεφάλαιο 1 Λήψη Αποφάσεων και Διαχείριση Κινδύνων
Θεματολογία Διαχείρισης Κινδύνου
Θέμα Εκκίνησης 1: Απόφαση Σχετικά με τη Δημιουργία και Υλοποίηση ενός Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων
Θέμα Εκκίνησης 2: Ανάπτυξη Πλαισίου για τη Διαχείριση των Κινδύνων
Περίληψη

Κεφάλαιο 2 Σχέδια Δράσης Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Έκτακτης Ανάγκης
Οδηγίες και Συστάσεις
Οριοθέτηση θέματος 1: Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Έκτακτης Ανάγκης
Οριοθέτηση θέματος 2: Κατανόηση των βασικών στοιχείων ενός Σχεδίου Δράσης Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Έκτακτης Ανάγκης
Περίληψη

Κεφάλαιο 3 Προστασία για τα Παιδιά
Στρατηγικές Πρόληψης Κακομεταχείρισης και Παραμέλησης Παιδιών
Οριοθέτηση Θέματος 1: Καθορισμός Δημιουργίας και Εφαρμογής ενός Σχεδίου Ασφαλείας για την Προστασία των Παιδιών
Οριοθέτηση Θέματος 2: Αναγνώριση των Βασικών Ζητημάτων για την Προστασία των Παιδιών από Πρόκληση Ζημιών
Περίληψη

Κεφάλαιο 4 Θερμικές Παθήσεις κατά την Άσκηση στον Αθλητισμό και την Αναψυχή
Πώς Διαχειρίζεται το Σώμα τη Θερμότητα στη Διάρκεια της Άσκησης;
Δείκτης Θερμότητας
Τύποι Θερμοπληξίας
Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις
Οριοθέτηση Θέματος 1: Λήψη Απόφασης για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Θερμικών Παθήσεων
Οριοθέτηση Θέματος 2: Αναγνώριση των Βασικών Ζητημάτων για την Ανάπτυξη ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Θερμικών Παθήσεων
Περίληψη

Κεφάλαιο 5 Προστασία από τους Κεραυνούς
Η Σημασία της Προστασίας από τους Κεραυνούς
Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις
Οριοθέτηση Θέματος 1: Λήψη Απόφασης για την Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Σχεδίου Προστασίας από τους Κεραυνούς
Οριοθέτηση Θέματος 2: Απαραίτητα Στοιχεία σε ένα Σχέδιο Προστασίας από τους Κεραυνούς
Περίληψη

Κεφάλαιο 6 Αιματογενώς Μεταδιδόμενα Παθογόνα
Ορισμός των Αιματογενώς Μεταδιδόμενων Παθογόνων
Οριοθέτηση Θέματος 1: Κατανόηση των Ζητημάτων Συμμόρφωσης που Σχετίζονται με τα Πρότυπα Αιματογενώς Μεταδιδόμενων Παθογόνων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Occupational Safety and Health Administration [OSHA])
Οριοθέτηση Θέματος 2: Κατανόηση των Βασικών Στοιχείων των Προτύπων Αιματογενώς Μεταδιδόμενων Παθογόνων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Occupational Safety and Health Administration [OSHA])
Περίληψη

Κεφάλαιο 7 Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή και Χρήση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών
Τι είναι ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις
Οριοθέτηση Θέματος 1: Κατανόηση Ζητημάτων που Σχετίζονται με την Αγορά και Χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών ( Α.Ε.Α.)
Οριοθέτηση Θέματος 2: Κατανόηση των Παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.)
Περίληψη

Κεφάλαιο 8 Έλεγχος Φαρμάκων και Ουσιών
Οριοθέτηση θέματος 1: Κατανόηση των θεμάτων νομιμότητας σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων ελέγχου φαρμάκων και ουσιών
Οριοθέτηση θέματος 2: Αναγνώριση αποτελεσματικών στοιχείων ενός σχεδίου ελέγχου φαρμάκων και ουσιών
Περίληψη

Κεφάλαιο 9 Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις, Εκπαίδευση και Επίβλεψη
Οριοθέτηση Θέματος 1: Κατανόηση των Θεμάτων που Σχετίζονται με τη Συντήρηση και την Παροχή Κατάλληλου Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
Οριοθέτηση Θέματος 2: Αναγνώριση των Βασικών Θεμάτων για την Παροχή Κατάλληλης Εκπαίδευσης και Επίβλεψης
Περίληψη

Κεφάλαιο 10 Ασφάλεια Παιδικών Χαρών
Τραυματισμοί σε Παιδικές Χαρές
Κατευθυντήριες οδηγίες και Συστάσεις
Οριοθέτηση θέματος 1: Λήψη Απόφασης για Συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τα Πρότυπα της Επιτροπής Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων και της Αμερικανικής Ένωσης Δοκιμών και Υλικών
Οριοθέτηση Θέματος 2: Γνώση των Βασικών Θεμάτων των Κατευθυντήριων Οδηγιών και των Προτύπων της Επιτροπής Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων και της Αμερικανικής Ένωσης Δοκιμών και Υλικών
Περίληψη

Κεφάλαιο 11 Ασφάλεια στο Υδάτινο Περιβάλλον
Τύποι περιστατικών στο υδάτινο περιβάλλον
Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις
Οριοθέτηση Θέματος 1: Κατανόηση των Θεμάτων Συμμόρφωσης που Σχετίζονται με τους Τοπικούς, Πολιτειακούς και Ομοσπονδιακούς Νόμους και Κανονισμούς
Οριοθέτηση Θέματος 2: Αναγνώριση των Βασικών Θεμάτων Ασφαλείας των Προγραμμάτων στο Υδάτινο Περιβάλλον
Περίληψη

Παράρτημα Α
Παράρτημα B
Παράρτημα Γ

Aναφορές

Connaughton P. Daniel


Pittman T. Adrew


Spencer O. John