Διαχείριση Έργων: Θεωρία, Τεχνικές και Εργαλεία

31,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

448

ISBN13

978-618-202-047-0

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,768 kg
Κωδικός Ευδόξου

102072827

In Stock

Το παρόν βιβλίο αποτελεί το προϊόν μιας προσπάθειας με στόχο την συνοπτική παρουσίαση των Γνωστικών Περιοχών της Διαχείρισης Έργων βάσει της 6ης έκδοσης του εγχειριδίου Διαχείρισης Έργων του Project Management Institute (PMI). Συνεισφέρει στην κατανόηση του συνόλου των διεργασιών της διαχείρισης έργων αλλά και των απαραίτητων εργαλείων και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών.

Περιλαμβάνει ακόμα την συνοπτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του λογισμικού διαχείρισης έργων MS Project Professional, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για την δημιουργία του αρχικού πλάνου του έργου, όσο και κατά τον έλεγχο και την παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την διαχείριση έργων στο πρόγραμμα σπουδών τους, αλλά και σε επιστήμονες, επαγγελματίες, μελετητές και συμβούλους που ασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης έργων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ

1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΙΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ
1.1 Ορισμός έργου
1.2 Διαχείριση έργου
1.3 Διαχείριση προγράμματος
1.4 Διαχείριση χαρτοφυλακίου
1.5 Ο ρόλος του διαχειριστή έργου
Βιβλιογραφία

2 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
2.1 Ο κύκλος ζωής των έργων
2.2 Οργανωτικές δομές
2.3 Οργανωτική δομή κατά λειτουργία
2.4 Οργανωτική δομή έργου
2.5 Οργανωτική δομή μήτρας
Βιβλιογραφία

3 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
3.1 Γνωστικές περιοχές διαχείρισης έργου
3.2 Ομάδες διεργασιών διαχείρισης έργου
Βιβλιογραφία

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΟΥ
4.1 Ανάπτυξη καταστατικού του έργου
4.2 Ανάπτυξη διαχειριστικού σχεδίου έργου
4.3 Διοίκηση και διαχείριση εργασιών έργου
4.4 Διαχείριση γνώσης έργου
4.5 Παρακολούθηση και έλεγχος εργασιών έργου
4.6 Ολοκληρωμένος έλεγχος αλλαγών
4.7 Κλείσιμο του έργου ή της φάσης
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
5.1 Σχεδιασμός διαχείρισης φυσικού αντικειμένου
5.2 Συλλογή απαιτήσεων
5.3 Προσδιορισμός φυσικού αντικειμένου
5.4 Δημιουργία Δομικής Ανάλυσης Εργασιών (ΔΑΕ)
5.5 Επικύρωση φυσικού αντικειμένου
5.6 Έλεγχος φυσικού αντικειμένου
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

6 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ
6.1 Σχεδιασμός διαχείρισης χρονοπρογραμματισμού
6.2 Προσδιορισμός δραστηριοτήτων
6.3 Αλληλουχία δραστηριοτήτων
6.4 Εκτίμηση χρονικής διάρκειας δραστηριοτήτων
6.5 Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος
6.6 Έλεγχος χρονοδιαγράμματος
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
7.1 Σχεδιασμός διαχείρισης κόστους
7.2 Εκτίμηση κόστους
7.3 Καθορισμός προϋπολογισμού
7.4 Έλεγχος κόστους
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΩΝ
8.1 Σχεδιασμός διαχείρισης ποιότητας
8.2 Διαχείριση ποιότητας
8.3 Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
9.1 Σχεδιασμός διαχείρισης πόρων
9.2 Εκτίμηση πόρων δραστηριοτήτων
9.3 Απόκτηση πόρων
9.4 Ανάπτυξη ομάδας
9.5 Διαχείριση ομάδας
9.6 Έλεγχος πόρων
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
10.1 Σχεδιασμός διαχείρισης επικοινωνιών
10.2 Διαχείριση επικοινωνιών
10.3 Παρακολούθηση επικοινωνιών
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΈΡΓΟΥ
11.1 Σχεδιασμός διαχείρισης επικινδυνότητας
11.2 Προσδιορισμός κινδύνων
11.3 Ποιοτική ανάλυση κινδύνων
11.4 Ποσοτική ανάλυση κινδύνων
11.5 Σχεδιασμός απόκρισης κινδύνων
11.6 Εφαρμογή Απόκρισης Κινδύνων
11.7 Παρακολούθηση κινδύνων
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
12.1 Σχεδιασμός διαχείρισης προμηθειών
12.2 Σύναψη προμηθειών
12.3 Έλεγχος προμηθειών
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
13.1 Προσδιορισμός εμπλεκομένων
13.2 Σχεδιασμός συμβολής εμπλεκομένων
13.3 Διαχείριση συμβολής εμπλεκομένων
13.4 Παρακολούθηση συμβολής εμπλεκομένων
Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις κατανόησης

14 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ
Βιβλιογραφία

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ MS PROJECT
1.1 Βασικές καρτέλες
1.2 Βασικές επιλογές

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
2.1 Δημιουργία νέου αρχείου έργου
2.2 Ανάπτυξη δομικής ανάλυσης εργασιών και εργασιών σύνοψης
2.3 Εισαγωγή αριθμών διάρθρωσης στις δραστηριότητες

3 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ
3.1 Εισαγωγή χρονικής διάρκειας δραστηριοτήτων
3.2 Κρίσιμη διαδρομή
3.3 Χρήσιμες συμβουλές για την εισαγωγή της χρονικής διάρκειας
3.4 Εισαγωγή επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας
3.5 Δημιουργία εξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων
3.6 Διαμόρφωση ημερολογίου

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
4.1 Εισαγωγή σταθερών κόστος στον πίνακα κόστους
4.2 Εισαγωγή πόρων στην προβολή του φύλλου των πόρων
4.3 Προσαρμογή του κόστους των πόρων
4.4 Ανάθεση πόρων σε εργασίες
4.5 Υπολογισμός απασχόλησης (φόρτου εργασίας)
4.6 Αλλαγή όγκου εργασίας ενός πόρου
4.7 Υπολογισμός προϋπολογισμού του έργου
4.8 Ιστογράμματα πόρων
4.9 Κατανομή εργασίας των πόρων
4.10 Αξιοποίηση και ανάθεση πόρων από τη Δεξαμενή πόρων
4.11 Προβολή οργάνωσης ομάδας

5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
5.1 Έλεγχος της ημερομηνίας λήξης του έργου
5.2 Έλεγχος της κρίσιμης διαδρομής
5.3 Έλεγχος περιορισμών στο έργο

6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
6.1 Αποθήκευση της γραμμής βάσης
6.2 Μέθοδοι ενημέρωσης
6.3 Εισαγωγή ποσοστού ολοκλήρωσης
6.4 Εισαγωγή πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης
6.5 Εισαγωγή διάρκειας
6.6 Εισαγωγή πραγματικής απασχόλησης και εξόδων
6.7 Εισαγωγή πραγματικών ημερομηνιών που συμπίπτουν με τις προγραμματισμένες
6.8 Σύγκριση της τρέχουσας διάρκειας με τη γραμμή βάσης και εμφάνιση γραμμών προόδου
6.9 Χρήση φίλτρων για τον έλεγχο εργασιών
6.10 Έλεγχος διακυμάνσεων και αποκλίσεων
6.11 Ανάλυση της Δεδουλευμένης Αξίας (Earned Value Method)

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
7.1 Βασικές αναφορές
7.2 Οπτικές αναφορές
7.3 Αντιγραφή εικόνας
7.4 Αντιγραφή λωρίδας χρόνου

8 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
8.1 Μορφή του διαγράμματος Gantt
8.2 Μορφή γραμμών πλέγματος και διάταξης συνδέσεων
8.3 Μορφή του διαγράμματος Gantt με τη χρήση βοηθού
8.4 Εφαρμογή φίλτρων
8.5 Δημιουργία ομάδων
8.6 Εισαγωγή και Μορφή πινάκων
Ερωτήσεις κατανόησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Βαγιωνά Δήμητρα

Η Βαγιωνά Γ. Δήμητρα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατέχει την παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση PMP (Project Management Professional) από το 2012.

Η ερευνητική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα εστιάζεται στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις διάφορες κλίμακες σχεδιασμού, στην διαχείριση έργων, στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων - έργων και προγραμμάτων, στην αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Είναι συγγραφέας βιβλίων, συμμετέχων με κεφάλαια σε βιβλία και δυο άρθρων σε τιμητικούς τόμους. Έχει συγγράψει περισσότερα από 100 άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι αξιολογήτρια σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την Διαχείριση και την Προστασία του Περιβάλλοντος και συμμετείχε/συμμετέχει στις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές πολλών σχετικών συνεδρίων.