Βιώσιμη πολιτιστική κληρονομιά

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Βάρος 0,18 kg
Σελίδες

104

ISBN13

978-618-202-158-3

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

14×21 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

In Stock

Oι πολιτιστικοί χώροι καλούνται να αναπτύξουν έναν δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία, σταθερό, αμφίδρομο και προσαρμόσιμο στις μεταβολές της. Οι τράπεζες αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας που επηρεάζει ιδιαίτερα την ποιότητα της καθημερινότητάς τους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει εισχωρήσει και στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος επενδύει μεγάλα κεφάλαια στην ΤΝ καθώς διανύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Στο παρόν βιβλίο περιγράφεται η αντίληψη των τοπικών κοινωνιών μέσα από πρόσφατη έρευνα κοινού και η σημασία των δύο βασικών πυλώνων της κοινωνίας (της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου που είναι μοναδικός αλλά και της αναγκαιότητας για χρηματοδοτήσεις και βιώσιμες επενδύσεις). Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές αποτελούν πια κριτήριο για την επιλογή ή αποφυγή ενός προορισμού. Οι φυσικές καταστροφές προκαλούν ζημιές σε υποδομές και σε πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου. Η συμβολή των τραπεζών με χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων είναι αναγκαία. Πώς, όμως, το αντιλαμβάνεται αυτό η τοπική κοινωνία και ποια τα συναισθήματά της ως προς τις δράσεις των τραπεζών στις τρεις διαστάσεις της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη — κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική;

——————————–

Cultural sites should cooperate with society and develop a stable, two-way and adaptable to changes communication channel. Banks are a part of society that has a great impact on the quality of everyday life. Artificial Intelligence (AI) has penetrated the banking industry, which is investing heavily in AI as it undergoes its digital transformation. This book describes the perception of local communities based on a recent audience research and the importance of the two key pillars of society (the unique cultural heritage of each place and the need for financing and sustainable investments). The extreme weather conditions and the natural disasters are a criterion for choosing or avoiding a place. Natural disasters can cause damage to the infrastructure and cultural features of an area. The contribution of banks in financing sustainable investments is necessary. However, how is this need perceived by the local community and what are people’s feelings towards the banks’ actions based on the three dimensions of the 2030 Agenda for Sustainable Development — social, environmental, and economic?

Εισαγωγή 

ΜΕΡΟΣ Α 
Εισαγωγή 
Ατζέντα 2030 και βιώσιμη ανάπτυξη 
   Στόχοι της ενότητας 
Βιωσιμότητα πολιτισμικής κληρονομιάς 
   Στόχοι της ενότητας 
Η συσχέτιση βιωσιμότητας με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες στο σήμερα 

ΜΕΡΟΣ Β 
Μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας 
   Στόχοι της ενότητας 
Παρουσίαση–ανάλυση  
Επαγωγική στατιστική 
Συζήτηση των αποτελεσμάτων 
   Στόχοι της ενότητας 
Συμπεράσματα–προτάσεις 

Introduction 

PART Α 
Introduction 
The 2030 Agenda and sustainable development 
Objectives of the section 
Sustainability of cultural heritage 
Objectives of the section 
The correlation between sustainability and Greece’s systemically important banks nowadays 

PART B 
Methodology of the research process 
Objectives of the section 
Presentation–analysis 
Statistical inference 
Discussion on the results 
Objectives of the section 
Conclusions–suggestions 

Βιβλιογραφικές αναφορές
Bibliography 

Ιωακειμίδης Παναγιώτης

Ο Ιωακειμίδης Παναγιώτης είναι Οικονομολόγος – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με πολυετή τραπεζική εμπειρία. Αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και από το 2021 είναι διδάκτωρ του Ιονίου Πανεπιστημίου στον κλάδο των Πολιτισμικών Οικονομικών και του Μάρκετινγκ Μουσείων. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις επιδράσεις του πολιτισμού στον τουρισμό, την πολιτιστική διαχείριση και την πολιτιστική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι επίσης διδάσκων του τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά του Τουρισμού και την Επιχειρηματικότητα, καθώς και συνεργάτης του Μουσείου Ιονίου Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στην Κρύα Βρύση Πέλλας, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία οκτώ χρόνια ζει με την οικογένειά του στην Κέρκυρα.