Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

21,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 0,5 kg

Εξαντλημένο

Σκοπός του βιβλίου ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο εισαγωγής στον κόσμο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές (πληροφορικής ή άλλων επιστημών) που πρέπει (ή θέλουν!) να καλύψουν όλες τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής και του προγραμματισμού υπολογιστών όσο και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται για την πληροφορική και θέλει να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο πάνω στο οποίο να μπορέσει μετά να χτίσει επιπλέον γνώσεις στα αντικείμενα που συνθέτουν τον κόσμο της πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, τεχνολογία λογισμικού, πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών και πολλά άλλα).

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε πέντε μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων αναλύει μια διαφορετική πτυχή της πληροφορικής. Παρ’όλο που το βιβλίο γράφτηκε με την προοπτική να καλυφθεί σειριακά σε ένα ή δυο πανεπιστημιακά μαθήματα, το υλικό κάθε μέρους είναι σχετικά ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα και έτσι ένα ή περισσότερα μέρη μπορεί να παραλειφθούν αν υπάρχει έλλειψη χρόνου ή απλά μειωμένο ενδιαφέρον για κάλυψη κάποιων θεμάτων. Τα κεφάλαια κάθε μέρους όμως ακολουθούν μια σειριακή δομή όπου κάθε κεφάλαιο χτίζει πάνω στα προηγούμενα.

Τα μέρη του βιβλίου είναι:

Μέρος Α (Κεφάλαια 1-3): Θέματα Βάσης

 • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική. Παρουσιάζει συνοπτικά τον ορισμό της Πληροφορικής ως επιστήμη, τη διαχρονική της εξέλιξη μέχρι σήμερα (αλλά και στο δρόμο προς το αύριο) και τον τρόπο δόμησης ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος.
 • Κεφάλαιο 2: Αριθμητικά Συστήματα. Περιέχει μια εκτενή εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίο αναπαρίστανται πληροφορίες στο εσωτερικό ενός υπολογιστή. Για το λόγο αυτό, γίνεται μια εισαγωγή στα αριθμητικά συστήματα και στη συνέχεια ιδιαίτερη αναφορά στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, αλλά και στο πως κωδικοποιούνται διαφορετικά είδη πληροφοριών σε ένα υπολογιστή. 
 • Κεφάλαιο 3:Πύλες και Ψηφιακά Κυκλώματα. Περιέχει σύντομη αναφορά στον τρόπο δόμησης και οργάνωσης των ψηφιακών κυκλωμάτων από τα οποία αποτελούνται οι υπολογιστές, αφού πρώτα δοθούν εισαγωγικές έννοιες της άλγεβρας Boole και των λογικών πυλών.

Μέρος Β (Κεφάλαια 4-5): Αρχές Λειτουργίας Υπολογιστών

 • Κεφάλαιο 4:Υλικό (hardware). Παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης και η λειτουργία της κύριας μνήμης (RAM, ROM, κ.ά), αλλά και των βοηθητικών αποθηκευτικών μέσων (σκληροί δίσκοι, CD, DVD, κ.ά), και εξηγείται η δομή και η λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας ενός υπολογιστικού συστήματος. Επιπλέον, συζητώνται οι κύριοι τύποι συσκευών εισόδου και εξόδου.
 • Κεφάλαιο 5: Λογισμικό (software). Γίνεται μια εισαγωγή στα διάφορα είδη λογισμικού και συζητώνται θέματα όπως τα λειτουργικά συστήματα, το λογισμικό εφαρμογών και τα οργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα (organization alinformation systems).

Μέρος Γ (Κεφάλαια 6-9): Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Κεφάλαιο 6: Γλώσσες Προγραμματισμού. Γίνεται μια εισαγωγή στη φιλοσοφία και στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες βασικές γλώσσες. Εισάγονται οι έννοιες του αλγόριθμου, της παράστασης αλγόριθμων με ψευδοκώδικα και διαγράμματα ροής, καθώς και των βασικών δομών διαδικασιακού προγραμματισμού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη).
 • Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στη γλώσσα C. Γίνεται μια(σε βάθος και με πλήθος παραδειγμάτων) εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C και αναλύονται οι έννοιες των μεταβλητών, των τύπων δεδομένων, των τελεστών, των βασικών συναρτήσεων της γλώσσας, και των εντολών επιλογής και επανάληψης. Ακόμα, αναπτύσσονται θέματα και τεχνικές αποσφαλμάτωσης κώδικα και αμυντικού προγραμματισμού.
 • Κεφάλαιο 8: Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε C. Αναλύεται σε βάθος και με πλήθος παραδειγμάτων ο προγραμματισμός με τη γλώσσα C και εισάγονται οι έννοιες των πινάκων, των δομών, των δεικτών και της δυναμικής διαχείρισης μνήμης.
 • Κεφάλαιο 9: Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι σε C. Παρουσιάζονται βασικές δομές δεδομένων (στοίβες, ουρές, λίστες, δένδρα) και αλγόριθμοι (αναζήτησης, ταξινόμησης) με πλήθος παραδειγμάτων κατανόησης και υλοποίησης προχωρημένων δομών δεδομένων με τη γλώσσα C.

Μέρος Δ (Κεφάλαια 10-11): Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

 • Κεφάλαιο 10: Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο. Παρουσιάζονται αρχές μετάδοσης δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα), τρόποι οργάνωσης υπολογιστών σε δίκτυα και αναλύονται βασικοί τύποι δικτύων, με έμφαση στο Διαδίκτυο (Internet). Επίσης, γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τις τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης.
 • Κεφάλαιο 11: Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με HTML. Γίνεται εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης/παρουσίασης και εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας HTML: βασικές ετικέτες, φόρμες, πλαίσια και επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ.

Μέρος E (Κεφάλαιο 12): Η Πληροφορική στη ζωή μας.

 • Κεφάλαιο 12:Η Πληροφορική στην Οικονομία και την Κοινωνία. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιάζονται συνοπτικά γενικότερα θέματα που αφορούν στη σημασία της πληροφορικής στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, συζητώνται θέματα όπως η ασφάλεια και η προστασία των ιδιωτικών δεδομένων σε ένα δικτυωμένο κόσμο, οι κοινωνικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνολογίας, το ηλεκτρονικό έγκλημα, η βιομηχανία της πληροφορικής, το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software), η πειρατεία λογισμικού και άλλα σημαντικά θέματα.

 

Γιαγλής Γεώργιος

Ο Γιαγλής Γεώργιος είναι αντιπρύτανης και καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με έμφαση στη Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο παρελθόν έχει επίσης διατελέσει επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέκτορας στο Brunel University (Μεγάλη Βρετανία) και επισκέπτης καθηγητής στα University of London (Mεγάλη Βρετανία), Sidney Institute of Technology (Αυστραλία), Polytechnic Institute at New York (ΗΠΑ) και University of Jyvaskyla (Φινλανδία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στα πεδία των κινητών και ασύρματων εφαρμογών, διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, σχεδιασμό επιχειρησιακών μοντέλων και προσομοίωσή τους και αξιολόγηση πληροφορικών συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 άρθρα σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και σε παγκόσμια συνέδρια, συμπεριλαμβανομένου του "Information Systems Journal", του "International Journal of Electronic Commerce", και του "International Journal of Information Management". Έχει γράψει ή εκδόσει 12 βιβλία και τόμους έρευνας. Είναι μέλος σε συντακτικές επιτροπές επτά επιστημονικών περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων των Telecommunications Policy, International Journal of Mobile Communications και Business Process Management Journal. Από το 2001 και έπειτα, είναι ο Διευθυντής του ISTLab Wireless Research Center.