Αναζητώντας την Πληροφορία

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

568

ISBN13

978-618-5242-90-9

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,972 kg
Κωδικός Ευδόξου

94689643

In Stock

Η 4η έκδοση αυτού του δημοφιλούς και ευρέως αναφερόμενου στη βιβλιογραφία Βιβλίου αποτελεί προϊόν συν-συγγραφής και διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το περιεχόμενο
των κειμένων των προηγούμενων εκδόσεων. Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση σε πάνω από έναν αιώνα έρευνας στο πεδίο της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς (ΠΣ)
(Information Behavior-IB), απευθυνόμενο σε ερευνητές και σπουδαστές στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας-Επιστήμης της Πληροφορίας, αλλά και κλάδων οι οποίοι εμπλέκονται
στην έρευνα σχετικά με δραστηριότητες πληροφόρησης.

Τα πρώτα δύο Κεφάλαια παρουσιάζουν την έννοια της πληροφοριακής συμπεριφοράς ως ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, ενώ το 3ο παρέχει εν συντομία το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την αναζήτηση της πληροφορίας (information seeking). Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την ερμηνεία των εννοιών της «Πληροφορίας» (Information) και της «Γνώσης» (Knowledge). Το 5ο Κεφάλαιο περιγράφει τις «ανάγκες πληροφόρησης» (information needs) και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, ενώ στο 6ο Κεφάλαιο προσεγγίζονται διάφορα ζητήματα σχετικά. Στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται δώδεκα μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς (models of information behavior) (διευρύνθηκε ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις). Στο 8ο Κεφάλαιο εξετάζονται διάφορα παραδείγματα (paradigms) και θεωρίες (theories) που βρίσκουν εφαρμογή στην έρευνα στο πεδίο της πληροφοριακής συμπεριφοράς. Το 9ο Κεφάλαιο εξετάζει τις μεθόδους που εφαρμόζονται στις έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά και παρουσιάζει σειρά ποιοτικών και μεικτών ερευνητικών προσεγγίσεων. Το 10ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενή επισκόπηση ερευνών για την πληροφοριακή συμπεριφορά σε συγκεκριμένους κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια διερεύνησης, το 11ο Κεφάλαιο εξετάζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις πρόσφατες τάσεις και τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο της πληροφοριακής συμπεριφοράς.

Αφιέρωση
Αφιέρωση
Πρόλογος Δρ. Γεωργίου Αλεξιά
Πρόλογος Δρ. Κωνσταντίνας Μαρτζούκου
Πρόλογος Δρ. Νικόλαου Κορφιάτη
Πρόλογος επιστημονικών επιμελητών
Περιεχόμενα πινάκων και σχημάτων
Πρόλογος επιστημονικών επιμελητών
Ευχαριστίες

 

ΜΕΡΟΣ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΥΝΗΘΗ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1 Η έννοια της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
   1.1. Εισαγωγή
      1.1.1 Ορολογία
      1.1.2. Εστιάζοντας στους Ανθρώπους παρά στα Συστήματα
      1.1.3. Δέκα μύθοι για την Πληροφορία και την Αναζήτηση της Πληροφορίας
      1.1.4. Πότε, Γιατί και Που έχει διερευνηθεί η Πληροφοριακή Συμπεριφορά
      1.1.5 Τα Πλαίσια Διερεύνησης της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
      1.1.6. Ο σκοπός της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
   1.2. Η οργάνωση και η χρήση του Βιβλίου
      1.2.1 Οργάνωση του Βιβλίου
      1.2.2. Επιλογή Κεφαλαίων για Ανάγνωση εάν…
2 Η σύνθετη φύση της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
   2.1. Πέντε Σενάρια Αναζήτησης της Πληροφορίας
      2.1.1. Αγοράζοντας Προϊόντα
      2.1.2. Εντοπίζοντας Πληροφορίες σε μια Βιβλιοθήκη
      2.1.3. Ψηφίζοντας για ένα Πολιτικό Ζήτημα
      2.1.4. Περιθάλποντας έναν Ασθενή
      2.1.5. Περιέργεια: «Θέλω να μάθω περισσότερα για τον καρκίνο»
   2.2. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση
3 Ιστορική Αναδρομή και Στόχος της Έρευνας για την Πληροφοριακή Συμπεριφορά
   3.1. Ιστορικό πλαίσιο για τη διερεύνηση της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
      3.1.1. Η Προέλευση του Ερευνητικού Τομέα
      3.1.2. Ανασκοπήσεις της Βιβλιογραφίας για την Πληροφοριακή Συμπεριφορά
      3.1.3. Οι Κατηγορίες και τα Πλαίσια των Ερευνών για την Πληροφοριακή Συμπεριφορά
      3.1.4. Επιλέγοντας Παραδείγματα Ερευνών
   3.2. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση

 

ΜΕΡΟΣ 2
ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
4 Η Έννοια της Πληροφορίας
   4.1. Αναζητώντας έναν oρισμό για την Πληροφορία
      4.1.1. Ερμηνεύοντας την Πληροφορία
      4.1.2. Η έννοια της Πληροφορίας (Information)
      4.1.3. Προσεγγίσεις των εννοιών της Πληροφορίας
   4.2. Μια πηγή μεγάλης σύγχυσης: «Η Θεωρία της Πληροφορίας»
   4.3. Πέντε ζητήματα για τον ορισμό της Πληροφορίας
      4.3.1. Πρέπει η Πληροφορία να είναι Χρήσιμη;
      4.3.2. Προϋποθέτει η Πληροφορία τις Προθέσεις;
      4.3.3. Θα πρέπει η Πληροφορία να είναι Αληθής;
      4.3.4. Πρέπει η Πληροφορία να έχει Φυσική Υπόσταση;
      4.3.5. Προϋποθέτει η Πληροφορία την ύπαρξη Δομής ή Διαδικασίας;
   4.4. Θα Πρέπει να υπάρχει ένας Γενικός Ορισμός της Πληροφορίας;
   4.5. Διαφορές ανάμεσα στα Δεδομένα, την Πληροφορία, τη Γνώση και τη Σοφία
   4.6. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση
5 Ανάγκες, Κίνητρα, και Χρήση της Πληροφορίας
   5.1. Ο Γρίφος των Κινήτρων
      5.1.1. Τι είναι η «Ανάγκη»;
      5.1.2. Ανάγκες έναντι Απαιτήσεων
   5.2. Τέσσερις ερευνητές προσεγγίζουν την έννοια των κινήτρων
      5.2.1. Αναζητώντας απαντήσεις
      5.2.2. Μειώνοντας την αβεβαιότητα
      5.2.3. Δημιουργία Νοήματος
      5.2.4. Το φάσμα των Κινήτρων
   5.3. Το πρόβλημα με τις Ανάγκες πληροφόρησης
   5.4. Αναζήτηση της Πληροφορίας
   5.5. Η χρήση της Πληροφορίας
   5.6. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση
6 Σχετικές Έννοιες
   6.1. Μάθηση
      6.1.1. Πληροφοριακή Παιδεία
      6.1.2. Πρακτικές Πληροφόρησης
   6.2. Λήψη Αποφάσεων
      6.2.1. Λαμβάνοντας Αποφάσεις
      6.2.2. Επίλυση Προβλημάτων
   6.3. Ακούσια ή Μη δομημένη Αναζήτηση
      6.3.1. Περιήγηση, Σάρωση, Εντοπισμός και Τυχαία Εύρεση
      6.3.2. Επιπρόσθετες Διακρίσεις
   6.4. Προσδιορίζοντας τη Συναφή/Σχετική Πληροφορία
      6.4.1. Συνάφεια / Σχετικότητα
      6.4.2. Συνάφεια/Σχετικότητα και Καταλληλότητα στην Ανάκτηση της Πληροφορίας
      6.4.3. Σημαντικότητα
   6.5. Επιλογή της Πληροφορίας
      6.5.1. Επιλεκτική Έκθεση
      6.5.2. Συναίσθημα και Επίδραση
      6.5.3. Αποφυγή της Πληροφορίας
      6.5.4. Τα Κενά στη Γνώση και η Ένδεια της Πληροφόρησης
      6.5.5. Υπερπληροφόρηση και Άγχος
   6.6. Πληροφόρηση έναντι Ψυχαγωγίας
   6.7. Ανταλλαγή Πληροφοριών και Συνεργασία
   6.8. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση

 

ΜΕΡΟΣ 3
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
7 Μοντέλα Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
   7.1. Μοντέλα
      7.1.1. Τι είναι ένα μοντέλο;
      7.1.2. Μοντέλα αναζήτησης της πληροφορίας
   7.2. Παραδείγματα μοντέλων αναζήτησης της πληροφορίας
      7.2.1. Το μοντέλο του Krikelas
      7.2.2 Το μοντέλο του Ellis
      7.2.3. Το μοντέλο της Kuhlthau
      7.2.4. Το μοντέλο των Byström και Järvelin
      7.2.5. Το μοντέλο του Savolainen
      7.2.6. Το μοντέλο του Johnson
      7.2.7. To μοντέλο του Williamson
      7.2.8. Το μοντέλο του Wilson
      7.2.9. Το μοντέλο του Foster
      7.2.10. Το μοντέλο των Shenton και Hay-Gibson
      7.2.11. Το μοντέλο των Robson και Robinson
      7.2.12. Το μοντέλο του Freund
      7.2.13. Ανασκόπηση των μοντέλων
      7.2.14. Επιπρόσθετα μοντέλα
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση
8 Μεταθεωρίες, Θεωρίες και Παραδείγματα
   8.1. Μετα-θεωρίες, Προοπτικές και Παραδείγματα
      8.1.1. Μετα-θεωρίες
      8.1.2. Το ερευνητικό φάσμα και o μεγάλος διαχωρισμός
      8.1.3. Προοπτικές και Παραδείγματα
   8.2. Θεωρίες
      8.2.1. Τι είναι μια Θεωρία;
      8.2.2. Επίπεδα Θεωρίας
   8.3. Πηγές διαμόρφωσης Θεωριών στην Πληροφοριακή Συμπεριφορά
   8.4. Παραδείγματα Αντικειμενικών προσεγγίσεων
      8.4.1. Η αρχή του Zipf για την ελάχιστη προσπάθεια και τη σχέση κόστους-οφέλους
      8.4.2. Χρήση και ικανοποίηση
      8.4.3. Θεωρία Διαχείρισης της Αβεβαιότητας, κλπ.
      8.4.4. Άλλες Θεωρίες με βάση την Αντικειμενική προσέγγιση
   8.5. Ερμηνευτικά παραδείγματα
      8.5.1. Κονστρουκτιβισμός, Θεωρία της Δραστηριότητας και Θεωρία Δημιουργίας Νοήματος
      8.5.2. Θεωρία του Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού, Θεωρία της Πρακτικής, Θεωρία Ανάλυσης του Λόγου
      8.5.3. Φαινομενολογία και άλλες κοινωνικές προσεγγίσεις
      8.5.4. Άλλα ερμηνευτικά παραδείγματα
   8.6. Χαρτογραφώντας τις θεωρητικές επιρροές στους συγγραφείς
   8.7. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση

 

ΜΕΡΟΣ 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
9 Ερευνητικός Σχεδιασμός, Μεθοδολογία και Μέθοδοι
   9.1. Συσχετίζοντας τη Θεωρία με τον Ερευνητικό Σχεδιασμό
      9.1.1. Γιατί χρειαζόμαστε αξιόπιστο ερευνητικό σχεδιασμό
      9.1.2. Μεθοδολογίες και μέθοδοι
   9.2. Βασικά ζητήματα για τον ερευνητικό σχεδιασμό
      9.2.1. Στάδια αναζήτησης
      9.2.2. Επαγωγικοί (ποιοτικοί) και παραγωγικοί (ποσοτικοί) σχεδιασμοί έρευνας
      9.2.3. Σχολαστικότητα και Εγκυρότητα
      9.2.4. Σκοπός, ενότητες και χρόνος
      9.2.5. Ηθικές αξίες στην έρευνα
   9.3 Παραδείγματα μεθόδων
      9.3.1. Μεθοδολογία της έρευνας: Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, Ομάδες Εστίασης και Ημερολόγια
      9.3.2. Πειραματικές Μέθοδοι: Πειράματα σε εργαστήρια και σε έρευνες πεδίου
      9.3.3. Κειμενικές μέθοδοι: ανάλυση λόγου, ιστορική ανάλυση και ανάλυση περιεχομένου
      9.3.4. Οπτικές μέθοδοι: παρατήρηση και οπτική ανάλυση
      9.3.5. Έρευνες που χρησιμοποιούν πολλαπλές (μεικτές) μεθόδους
      9.3.6. Μετα-ανάλυση και Συστηματική Επισκόπηση
   9.4. Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση

 

ΜΕΡΟΣ 5
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
10 Έρευνα ως προς τους Ρόλους και τα Πλαίσια
   10.1. Τα επαγγέλματα ως ρόλοι
      10.1.1. Επιστήμονες και Μηχανικοί
      10.1.2. Κοινωνικοί επιστήμονες
      10.1.3. Ερευνητές Ανθρωπιστικών Επιστημών
      10.1.4. Ιατροί, νοσηλευτές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας
      10.1.5. Μάνατζερ
      10.1.6. Δημοσιογράφοι
      10.1.7. Δικηγόροι
      10.1.8. Αγρότες
      10.1.9. Καλλιτέχνες
      10.1.10. Άλλα επαγγέλματα
   10.2 Άλλοι ρόλοι
      10.2.1. Πολίτες, ψηφοφόροι και κοινό, γενικά
      10.2.2 Καταναλωτές
      10.2.3. Χομπίστες
      10.2.4. Θεματοφύλακες
      10.2.5. Ασθενείς
      10.2.6. Σπουδαστές
      10.2.7. Μετανάστες
      10.2.8. Άλλοι ρόλοι
   10.3 Σύνοψη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση
11 Αξιολογώντας, γράφοντας/κάνοντας κριτική, συνοψίζοντας
   11.1. Σύνοψη
   11.2. Κριτική
      11.2.1. Ιστορικό πλαίσιο της κριτικής
      11.2.2. Αλλαγές στη Μεθοδολογία, τη Θεωρία και την Επίδραση
   11.3. Συμπεράσματα και Τάσεις
      11.3.1. Δέκα Νέα Μαθήματα στην Έρευνα της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς
11.3.2. Τάσεις και Τελικές Σκέψεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω ανάγνωση

Γλωσσάρι
Ερωτήματα για συζήτηση και εφαρμογή
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Συγγραφέων
Ευρετήριο Εννοιών

Κωσταγιόλας Πέτρος

O Πέτρος Α. Κωσταγιόλας είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εκπόνησε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μπίρμινχαμ (Μεγάλη Βρετανία) με υποτροφία και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με υψηλό δείκτη επίδρασης. Μεταξύ άλλων είναι συν-συγγραφέας πέντε βιβλίων διοίκησης στα Ελληνικά και συγγραφέας ενός ξενόγλωσσου βιβλίου, το οποίο έχει εκδοθεί στον διεθνή επιστημονικό εκδοτικό οίκο Chandos-Elsevier publisher και έχει επιμεληθεί μεταφράσεις βιβλίων και διεθνώς συλλογικών τόμων. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Robert Gordon (Μεγάλη Βρετανία, Aberdeen), Καθηγητής – Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΜΥ50 του ΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο ΕΑΠ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα ζητήματα διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης, διαχείρισης διανοητικών πόρων και διοίκησης ποιότητας, όπως επίσης και ζητήματα επιδράσεων της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων σε διάφορα περιβάλλοντα και στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης.


Λαβράνος Χαρίλαος

Ο Χαρίλαος Λαβράνος, είναι Διδάσκων στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι Διδάκτωρ και Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Documentation, το Journal of the Association for Information Science and Technology, το Information Research, το Library Management, το Collection and Curation, το Data in Brief κ.ά. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Πληροφόρηση και Δημιουργικότητα: Επιδράσεις της πληροφορίας στη δημιουργικότητα και τη δημιουργική βιομηχανία (Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη), ενώ έχει συνεπιμεληθεί το βιβλίο Trends in Music Information Seeking, Behavior, and Retrieval for Creativity (IGI Global, Hershey, PA) και το βιβλίο Πηγές Μουσικής Πληροφόρησης και Πληροφοριακή Παιδεία (Fagotto Books, Αθήνα).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα σχετικά με την πληροφόρηση, τη δημιουργικότητα και τον πολιτιστική βιομηχανία.