Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

640

ISBN13

978-618-202-115-6

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,978 kg
Κωδικός Ευδόξου

112698892

In Stock

Σύμφωνα με το περιοδικό Technical Services Quarterly η τρίτη έκδοση αυτού του βιβλίου πρέπει πλέον να θεωρείται το βασικό εγχειρίδιο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση συλλογών … η πρώτη πηγή πληροφόρησης στην αναζήτηση αξιόπιστων και κατατοπιστικών συμβουλών.

Η ανά χείρας αναθεωρημένη τέταρτη έκδοση (πρώτη στα ελληνικά) προσεγγίζει το γνωστικό αντικείμενο της ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών με φρέσκια ματιά, για να καταστήσει αυτό το εγχειρίδιο βιβλιοθηκονομίας επίκαιρο και διαχρονικό ως προς την οργάνωση έντυπου και ψηφιακού υλικού κάθε βιβλιοθήκης και πολιτιστικού οργανισμού.

Κάθε κεφάλαιο προσφέρει πλήρη κάλυψη μιας συγκεκριμένης πτυχής κάθε φορά της ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων προτάσεων για περαιτέρω ανάγνωση και αφηγηματικών περιπτωσιολογικών μελετών που διερευνούν τα εξής θέματα: 

 • Το μέλλον της ανάπτυξης και διαχείρισης συλλογών, τις βασικές αρχές, τις θεωρίες επιλογής υλικού
 • τα μοντέλα οργάνωσης, στελέχωσης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών, καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες του επαγγελματία της πληροφόρησης, θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
 • τον σχεδιασμό, τα μοντέλα σχεδιασμού, τη χάραξη πολιτικής και τον προϋπολογισμό,
 • τη διαδικασία επιλογής υλικού,
 • τις σχέσεις με προμηθευτές, τις διαπραγματεύσεις και τις συμβάσεις,
 • την οργάνωση, εκκαθάριση, αποθήκευση, διατήρηση, συντήρηση, προστασία και ασφάλεια του υλικού,
 • θέματα αναμόρφωσης του κλάδου χάρη στην τεχνολογία και τα μέσα πληροφόρησης και πρόσβασης, τις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών και τους νέους ρόλους των βιβλιοθηκονόμων σε θέματα που αναδεικνύονται μέσα από επικαιροποιημένα παραδείγματα και δεδομένα
 • το μάρκετινγκ, δραστηριότητες διασύνδεσης και προβολής,
 • την ανάλυση συλλογών ως εργαλείο διαχείρισης και ανάδειξη της αξίας τους, τις μεθόδους ανάλυσης συλλογών, τους ηλεκτρονικούς πόρους
 • τις άδειες, τη διαπραγμάτευση, τις συμβάσεις, και ζητήματα αγορών και προϋπολογισμού,
 • τη συνεργατική ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών και τις υποδομές τους, την κοινή χρήση πόρων, τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων κοινοπραξιών, τις προκλήσεις και την αξιολόγηση.

Η αξία και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου παραμένει απαράμιλλη, ως μια ολοκληρωμένη εισαγωγή για τους φοιτητές βιβλιοθηκονομίας, αρχειονομίας, μουσειολογίας και συστημάτων πληροφόρησης, πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, διαχείρισης γνώσης, παιδαγωγικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και ως ένα εύχρηστο εγχειρίδιο αναφοράς για έμπειρους βιβλιοθηκονόμους και αρχειονόμους και άλλους επαγγελματίες που έχουν επωμισθεί την οργάνωση κάποιας βιβλιοθήκης.

Πρόλογος στην Τέταρτη Έκδοση
Ευχαριστίες
Πρόλογος την Ελληνική Έκδοση
Αντί Προλόγου

1 Εισαγωγή στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών
Γενικά Στοιχεία για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών
Ιστορική Αναδρομή
Θεωρίες Επιλογής
Το Μέλλον της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογών
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

2 Μοντέλα Οργάνωσης, Στελέχωση και Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογών
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
Ικανότητες και Δεξιότητες
Συνεχιζόμενη Μάθηση μετά τη Σχολή
Μοντέλα Οργάνωσης
Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

3 Σχεδιασμός, Πολιτική και Προϋπολογισμός
Σχεδιασμός σε Βιβλιοθήκες
Μοντέλα Σχεδιασμού
Ανίχνευση Περιβάλλοντος
Ποια είναι τα Οφέλη του Τυπικού Σχεδιασμού
Πολιτική Ανάπτυξης Συλλογών
Σύνταξη Πολιτικής Ανάπτυξης Συλλογών
Προϋπολογισμός και Οικονομικά
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

4 Ανάπτυξη Συλλογών
Δημοσιευμένα Έργα
Η Διαδικασία Επιλογής
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

5 Σχέσεις με Προμηθευτές, Διαπραγματεύσεις και Συμβάσεις
Γενικά
Σχέσεις με Προμηθευτές
Διαπραγματεύσεις
Συμβάσεις
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

6 Διαχείριση Συλλογών
Εκκαθάριση Συλλογών
Αποθήκευση
Διατήρηση και Συντήρηση
Αναθεώρηση και Ακύρωση Συνεχιζόμενων Πόρων
Προστασία και Ασφάλεια Συλλογών
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

7 Μάρκετινγκ, Δράσεις Διασύνδεσης και Προβολής
Κατανόηση του Μάρκετινγκ
Έννοιες Μάρκετινγκ
Διαχείριση του Κύκλου Μάρκετινγκ
Δράσεις Διασύνδεσης και Προβολής
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

8 Ανάλυση Συλλογών, Ανάληψη Ευθυνών και Ανάδειξη Αξίας
Η Ανάλυση Συλλογών ως Εργαλείο Διαχείρισης
Ιστορική Αναδρομή της Ανάλυσης Συλλογών
Τεχνικές Ανάλυσης Συλλογών
Ανάλυση Συλλογών και Ηλεκτρονικοί Πόροι
Μέθοδοι Ανάλυσης με βάση τη Συλλογή
Μέθοδοι Ανάλυσης με Επίκεντρο τη Χρήση και τον Χρήστη
Ανάλυση Κόστους–Ωφέλειας, Κοινωνική Απόδοση Επένδυσης και Ισορροπημένες Κάρτες Επιδόσεων
Διεξαγωγή Ανάλυσης και Σύνταξη Αναφοράς Ανάλυσης Συλλογής
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

9 Συνεργατική Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών
Επισκόπηση
Διαμοιρασμός Πόρων
Βιβλιογραφική Πρόσβαση
Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών μέσω Συντονισμού ή Σύμπραξης
Υποδομές Συνεργατικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογών
Χαρακτηριστικά Επιτυχημένων Κοινοπραξιών
Προκλήσεις στη Συνεργατική Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών
Αξιολόγηση Συνεργατικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογών
Σημειώσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Παράρτημα Α:
Επαγγελματικές Πηγές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Συλλογών

Παράρτημα Β:
Βοηθητικά Μέσα Επιλογής

Γλωσσάρι
Ευρετήριο

Johnson Peggy

Η Peggy Johnson ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη βιβλιοθηκονομία ως καταλογογράφος μουσικών έργων και υπήρξε βιβλιοθηκονόμος στην παιδική πτέρυγα δημόσιας βιβλιοθήκης, επικεφαλής τεχνικών υπηρεσιών και υπεύθυνη ανάπτυξης συλλογών σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Το 2002 εργάστηκε προσωρινά ως βιβλιοθηκονόμος στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Η Johnson παρείχε συμβουλευτική για την ανάπτυξη βιβλιοθηκών στην Ουγκάντα, τη Ρουάντα, το Μαρόκο και την Κίνα. Δίνει συχνά ομιλίες και παρέχει συμβουλευτική για την ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών, καθώς και για αλλαγές στις βιβλιοθήκες, δύο τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Επιμελείται το περιοδικό Technicalities: Information Forum for the Library Services Practitioner, έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες και έχει γράψει και επιμεληθεί αρκετά βιβλία.


Γαρουφάλλου Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, PhD, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης» και Συντονιστής της λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας ΔΕΛΤΟΣ και σύμβουλος βιβλιοθηκών και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Έχει συνεργαστεί με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως τα: LIGHT, ENTITLE, EuropeanaLocal (EDLocal), AccessIT και Europeana thematic network. Είναι Επιστημονικό Μέλος του Δικτύου της Europeana στην Ελλάδα και ειδικός επιστημονικός συνεργάτης για τα προγράμματα του eContentplus και Safer Internet plus της ΕΕ. Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, όπως της Ομάδας Εργασίας του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ και της Συμβουλευτικής Ομάδα του Future Library.

Έχει εργαστεί ως Επιστήμονας της Πληροφόρησης και ως Λέκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Department of Information and Communications) του Manchester Metropolitan University στη Μεγάλη Βρετανία.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συνέδρια, συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικές μονογραφίες. Μεταξύ άλλων, το 2008 ήταν Επιμελητής Ειδικού Τεύχους (Guest Editor) του διεθνούς περιοδικού με κριτές Education for Information με αφιέρωμα στην Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Εκπαίδευση. Κατέχει Διδακτορικό τίτλο στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Μάστερ στη Διοίκηση Βιβλιοθηκών και στη Διαχείριση Πληροφοριών και Πτυχίο Εξειδίκευσης στη Διαχείριση Πληροφοριών και Βιβλιοθηκών, από τη Μεγάλη Βρετανία.