Αναλύοντας Επιχειρηματικές Ιδέες

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

144

ISBN13

978-618-202-103-3

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

14×21 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,194 kg

In Stock

Μια πρωτότυπη ιδέα δεν αποτελεί απαραίτητα επιχειρηματική ευκαιρία. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και ο τρόπος υλοποίησής της να είναι οικονομικά βιώσιμος.

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει με τρόπο απλό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τη διαδικασία αξιολόγησης επιχειρηματικών ιδεών και αναγνώρισης ευκαιριών. Η Εισαγωγή αναφέρεται στις έννοιες της επιχειρηματικής ιδέας και της επιχειρηματικής ευκαιρίας. Τα τέσσερα βασικά κεφάλαια αναλύουν τη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το πρώτο μέρος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει το θέμα και αποτελεί τη βάση για περαιτέρω πρακτική εξάσκηση. Στο δεύτερο μέρος κάθε κεφαλαίου αναλύεται ένα παράδειγμα επιχειρηματικής ιδέας ακολουθώντας τα βήματα αξιολόγησης και εφαρμόζοντας τη θεωρία, με στόχο την εξοικείωση του αναγνώστη με τη διαδικασία, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης. Τέλος, το βιβλίο καταλήγει σε παράθεση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο βοήθημα που παρουσιάζει με πρακτικό τρόπο μία ολιστική προσέγγιση εύρεσης επιχειρηματικών ευκαιριών και μετατροπής τους σε ευκαιρίες βιώσιμης εμπορικής εκμετάλλευσης.

Πρόλογος

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή – Επιχειρηματικές ιδέες
Εφαρμογή: Καταγραφή αρχικών υποθέσεων

Κεφάλαιο 2: Έρευνα αγοράς
Εφαρμογή: Ανάλυση αναγκών πελατών–χρηστών

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση ανταγωνισμού
Εφαρμογή: Ανάλυση ανταγωνιστών

Κεφάλαιο 4: Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας
Εφαρμογή: Οικονομική ανάλυση

Κεφάλαιο 5: Επιχειρηματικό μοντέλο
Εφαρμογή: Σύνθεση καμβά επιχειρηματικού μοντέλου

Κεφάλαιο 6: Επίλογος: Ιδέες, καινοτομία και επιχειρήσεις

Βιβλιογραφία