Αναδιαμορφώνοντας τους χώρους των παιδιών

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

320

ISBN13

978-618-202-184-2

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

In Stock

Πώς μπορούν τα μικρά παιδιά να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του σχεδιασμού των περιβαλλόντων μάθησης;

Ποιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκεντρωθούν οι απόψεις των παιδιών και των επαγγελματιών για το περιβάλλον τους;

Ποιες ιδέες μπορούν να προσφέρουν τα μικρά παιδιά για τον καλό σχεδιασμό αυτών των χώρων;

Με την επέκταση της προσχολικής εκπαίδευσης και τη μετάβαση σε «σχολεία διευρυμένου ωραρίου», περισσότερα μικρά παιδιά θα περνούν περισσότερο χρόνο από ποτέ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βασισμένο σε δύο πραγματικά κατασκευαστικά έργα, το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο του είδους του που καταδεικνύει τις δυνατότητες που προσφέρει η συμπερίληψη των οπτικών των μικρών παιδιών στον σχεδιασμό και την αναθεώρηση των χώρων των παιδιών.

Τοποθετημένο στο επίκεντρο της συζήτησης όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του δομημένου περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στη μάθηση και την ευημερία των παιδιών, το βιβλίο Αναδιαμορφώνοντας τους χώρους των παιδιών:

  • παρέχει πληροφορίες για το πώς βλέπουν τα μικρά παιδιά το περιβάλλον τους,
  • εξετάζει τις προσδοκίες τους για τους μελλοντικούς χώρους,
  • αναπτύσσει την προσέγγιση του Μωσαϊκού, την οποία υιοθέτησε η συγγραφέας ως μέθοδο ακρόασης των μικρών παιδιών και των ενηλίκων.

Δίνοντας έμφαση στη σημασία των οπτικών και λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας, αυτό το συναρπαστικό βιβλίο δείχνει πώς οι επαγγελματίες και τα μικρά παιδιά μπορούν να εκφράσουν τις οπτικές τους και πώς οι συμμετοχικές μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν νέες σχέσεις μεταξύ παιδιών, επαγγελματιών και αρχιτεκτόνων.

Το βιβλίο αυτό είναι απαραίτητο ανάγνωσμα για όσες/ους εργάζονται σε χώρους για παιδιά και για όσες/ους τους σχεδιάζουν, ενώ παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον για τις/τους φοιτήτριες/τές των επιστημών αγωγής και εκπαίδευσης της παιδικής ηλικίας.

Λίστα εικόνων
Λίστα πινάκων
Ευχαριστίες
Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Εύρεση των εργαλείων
1.1 Εισαγωγή 
1.2 Οπτικές 
1.3 Μελέτες περίπτωσης 
1.4 Η προσέγγιση του Μωσαϊκού 
1.5 Συμπέρασμα 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Συλλέγοντας τις οπτικές των παιδιών 
2.1 Εισαγωγή 
2.2 Υπάρχοντες χώροι 
2.3 Πιθανοί χώροι 
2.4 Νέοι χώροι 
2.5 Προσωρινοί χώροι 
2.6 Συμπέρασμα 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Διευκολύνοντας την ανταλλαγή 

3.1 Εισαγωγή 
3.2 Εργασία με επαγγελματίες και γονείς 
3.3 Συνεργασία με αρχιτέκτονες 
3.4 Συμπέρασμα 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Τρόποι για να προχωρήσουμε: Αφηγήσεις των χώρων μάθησης 

4.1 Εισαγωγή 
4.2 Αφηγήσεις στη διαδικασία σχεδιασμού 
4.3 Αφηγήσεις σε κοινότητες μάθησης 
4.4 Αφηγήσεις και αφηγητές 
4.5 Συμπέρασμα 

Επίλογος 
Γλωσσάρι 
Βιβλιογραφία 
Ευρετήριο 

Η Alison Clark είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Κέντρο για την παιδική ηλικία, την ανάπτυξη και τη μάθηση, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.