Αξιολόγηση από Ομότιμους

13,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

88

ISBN13

978-618-202-086-9

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

14×21 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,152 kg

In Stock

Το βιβλίο Αξιολόγηση από Ομότιμους (Peer Assessment) είναι ένα εισαγωγικό βιβλίο το οποίο αναλύει το επίκαιρο θέμα της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού έργου από έναν ή περισσότερους ανθρώπους με παρόμοιες αρμοδιότητες με εκείνους που παράγουν κάποιο έργο (peers) και στοχεύει στην ατομική πρόοδο του καθενός από τους εκπαιδευομένους, προσαρμόζοντας πάνω σε αυτόν τους στόχους της διδασκαλίας.

Πρόκειται για ένα πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο αναλύει τις εκπαιδευτικές πρακτικές και συνάδει με τη νέα φιλοσοφία (κριτική σκέψη, αυτενέργεια, “λιγότερος” εκπαιδευτικός στην τάξη κ.α.) του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόλογος

1. Εισαγωγή στην Αξιολόγηση από Ομότιμους (Peer Assessment)
1.1 Οι λόγοι πραγματοποίησης της αξιολόγησης ομότιμων
1.2 Αξιολόγηση ομότιμων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2. Αξιολόγηση από Ομότιμους: Μια Μέθοδος Συλλογικής Μάθησης
2.1 Η διαμόρφωση της ταυτότητας και ο δεσμός της έρευνας στην αξιολόγηση από ομότιμους
2.2 Μοντέλο αξιολόγησης από ομότιμους

3. Οι Στόχοι της Αξιολόγησης από Ομότιμους και οι Σχετιζόμενες Έννοιες Ποιότητας
3.1 Ερευνώντας τη βιβλιογραφία διεξοδικότερα, προκύπτουν τρεις επιπλέον στόχοι
3.2 Η κατάσταση στην εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο
     3.2.1 Στόχος 1: Αξιολόγηση από ομότιμους, ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου
     3.2.2 Στόχος 2: Αξιολόγηση από ομότιμους, ως εργαλείο αξιολόγησης
     3.2.3 Στόχος 3: αξιολόγηση από ομότιμους, ως εργαλείο μάθησης
     3.2.4 Στόχος 4: Η αξιολόγηση από ομότιμους ως εργαλείο ‘μάθε-πώς-να-αξιολογείς’ 
     3.2.5 Στόχος 5: αξιολόγηση από ομότιμους ως ενεργό εργαλείο συμμετοχής
3.3 Η αξιολόγηση από ομότιμους ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου

4. Πληροφορίες Ανατροφοδότησης
4.1 Πληροφορίες ανατροφοδότησης και επιδόσεις των μαθητών
4.2 Πληροφορίες ανατροφοδότησης από συμμαθητές και αξιοπιστία αυτών

5. Ποιότητα Ανατροφοδότησης Συμμαθητών
5.1 Κριτήρια κατά τη διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους
6. Αξιολόγηση από Ομότιμους: Μια Μέθοδος Συλλογικής Μάθησης
6.1 Υψηλού επιπέδου διαδικασίες κατά την αξιολόγηση από ομότιμους

7. Ανατροφοδότηση της Διαδικασίας Μάθησης μέσω της Αξιολόγησης Ομότιμων
7.1 Γνωστικά κέρδη
7.2 Ανατροφοδότηση από συμμαθητές στο μάθημα της παραγωγής λόγου
7.3 Ανατροφοδότηση από συμμαθητές στο μάθημα της έκθεσης

8. Οργάνωση Αξιολόγησης από Ομότιμους
8.1 Σενάριο και σχέδιο εφαρμογής της αξιολόγησης: Το παράδειγμα επίλυσης εξισώσεων στα μαθηματικά
8.2 Συζήτηση για οργάνωση προφορικής αξιολόγησης από ομότιμους

9. Κοινωνική Διαδικασία της Αξιολόγησης από Ομότιμους
9.1 Αλληλεξάρτηση μαθητών
9.2 Βελτίωση της συνεργατικής μάθησης μέσα από την αξιολόγηση των ομότιμων

10. Προτερήματα και Μειονεκτήματα της Αξιολόγησης από Ομότιμους
10.1 Συνήθεις ανησυχίες για την εφαρμογή της αξιολόγησης ομότιμων

11. Αξιολόγηση Ομότιμων με Σαφή Κριτήρια και Συγκριτική Κρίση
11.1 Αξιολόγηση ομότιμων με σαφή κριτήρια αξιολόγησης
11.2 Συγκριτική κρίση χωρίς κριτήρια αξιολόγησης
11.3 Ερωτήματα που θέτουμε πριν την προετοιμασία της αξιολόγησης

12. Διαδικτυακή Αξιολόγηση Ομότιμων

Βιβλιογραφία
 

Μαρίνος Ανδρέας

Ο Ανδρέας Μαρίνος γεννήθηκε στη Ρόδο το 1966. Υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι διευθυντής σε Γενικό Λύκειο και διδάσκει ως συμβασιούχος σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Έχει μεταπτυχιακό στη Σχολική Διοίκηση, διδακτορικό στη Διδακτική των Μαθηματικών και μεταδιδακτορικό στη Διοίκηση – Ηγεσία της Εκπαίδευσης μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και με τη βοήθεια μαθηματικών εργαλείων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες, όλες με το σύστημα κριτών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα ασχολείται ενεργά με τα κοινά.