Αγγλική Ιατρική Ορολογία για Επιστήμες Υγείας

63,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

688

ISBN13

978-618-5242-31-2

Έτος Έκδοσης

2018

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,898 kg
Κωδικός Ευδόξου

77118726

In Stock

Η νέα έκδοση του συγγράμματος ‘Αγγλική Ιατρική Ορολογία για Επιστήμες Υγείας’ αποτελεί συνέχεια της Αγγλικής Ορολογίας για Επιστήμες Υγείας. Στη νέα αυτή έκδοση έχουν προστεθεί 17 νέα κεφάλαια τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση του συγγράμματος. Το σύγγραμμα αποτελεί μια μέθοδο εκμάθησης των κυριότερων ιατρικών όρων στην Αγγλική γλώσσα με κείμενα και ασκήσεις που βασίζονται στη Βιολογία, Ανατομία, Φυσιολογία και Παθολογία.

Το σύγγραμμα είναι οργανωμένο σε κεφάλαια με σαφή οργανωτική δομή. Τα κείμενα ακολουθούν μια σειρά από δραστηριότητες και ασκήσεις τις οποίες καλείται ο  αναγνώστης να επιλύσει ενώ με τη βοήθεια έγχρωμης εικονογράφησης περιγράφονται οι σημαντικότερες δομές και λειτουργίες οργάνων και συστημάτων του ανθρωπίνου
σώματος. Χρήσιμο βοηθητικό υλικό με τη μορφή εικόνων και πινάκων καθιστά τη διδασκαλία και τη μάθηση πιο αποτελεσματική. Υπάρχουν δε ξεχωριστά κεφάλαια που έχουν ισχυρή κλινική εστίαση με τις κυριότερες νόσους κάθε συστήματος. Το σύγγραμμα αυτό περιέχει επίσης ένα εκτενές αγγλο-ελληνικό και ελληνο-αγγλικό λεξικό με
τους όρους που συναντά ο αναγνώστης καθώς και τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων που εμπεριέχονται σε αυτό. Στο τέλος του συγγράμματος υπάρχουν 3 κεφάλαια αφιερωμένα στη σωστή συγγραφή βιογραφικών και επιστολών για κενές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό με λεπτομέρειες για μια επιτυχημένη συνέντευξη.

Το περιεχόμενο του συγγράμματος είναι προσιτό και λογικά οργανωμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μέρος της διδασκαλίας στην τάξη είτε ως ανεξάρτητη μελέτη για κάθε ενδιαφερόμενο.

SECTION 1: CELLS
CHAPTER 1 THE CELL
CHAPTER 2 CELL MEMBRANES
CHAPTER 3 CELL TRANSPORT MECHANISMS AND PERMEABILITY OF SUBSTANCES
CHAPTER 4 CELL NUCLEUS, DNA AND CELL DIVISION
CHAPTER 5 OVERVIEW OF THE CELL
CHAPTER 6 TISSUES, ORGANS AND ORGAN SYSTEMS
CHAPTER 7 THE INTEGUMENTARY SYSTEM

SECTION 2: HUMAN SKELETON
CHAPTER 8 STRUCTURE AND FUNCTION OF THE SKELETAL SYSTEM
CHAPTER 9 ARTICULATIONS
CHAPTER 10 AXIAL SKELETON
CHAPTER 11 APPENDICULAR SKELETON
CHAPTER 12 OVERVIEW OF THE SKELETON

SECTION 3: NERVOUS AND MUSCULAR SYSTEMS
CHAPTER 13 CELLS OF THE NERVOUS SYSTEM
CHAPTER 14 ELECTRICAL ACTIVITY OF NEURONS
CHAPTER 15 CENTRAL NERVOUS SYSTEM
CHAPTER 16 ORGANIZATION OF SKELETAL MUSCLES
CHAPTER 17 CONTRACTION OF THE SKELETAL MUSCLE

SECTION 4: ENDOCRINE SYSTEM
CHAPTER 18 ENDOCRINE SYSTEM AND HYPOPHYSIS
CHAPTER 19 THYROID, PARATHYROID AND ADRENAL GLANDS AND THE PANCREAS

SECTION 5: BLOOD
CHAPTER 20 BLOOD
CHAPTER 21 BLOOD TYPES

SECTION 6: CARDIOVASCULAR SYSTEM
CHAPTER 22 STRUCTURE AND FUNCTION OF THE HEART
CHAPTER 23 BLOOD CIRCULATION

SECTION 7: DIGESTIVE AND URINARY SYSTEMS
CHAPTER 24 DIGESTIVE SYSTEM
CHAPTER 25 ACCESSORY ORGANS OF DIGESTION
CHAPTER 26 STRUCTURE AND FUNCTION OF URINARY SYSTEM

SECTION 8: RESPIRATORY SYSTEM
CHAPTER 27 RESPIRATORY STRUCTURES AND THE BREATHING PROCESS
CHAPTER 28 RESPIRATORY RATES AND VOLUMES, INTERNAL AND EXTERNAL RESPIRATION

SECTION 9: REPRODUCTIVE SYSTEM
CHAPTER 29 THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM
CHAPTER 30 THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
CHAPTER 31 FERTILIZATION, PREGNANCY, PARTURITION AND LACTATION

SECTION 10: IMMUNE SYSTEM
CHAPTER 32 INNATE IMMUNE SYSTEM
CHAPTER 33 ADAPTIVE IMMUNE SYSTEM

SECTION 11: DISEASES
CHAPTER 34 STRAINS, SPRAINS, FRACTURES AND DISORDERS OF THE SPINE
CHAPTER 35 DISEASES OF THE BONE
CHAPTER 36 DISEASES OF THE NERVOUS AND MUSCULAR SYSTEMS
CHAPTER 37 DISEASES OF THE ENDOCRINE SYSTEM
CHAPTER 38 DISEASES OF THE BLOOD: ANEMIAS
CHAPTER 39 DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
CHAPTER 40 DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL SYSTEM
CHAPTER 41 DISEASES OF THE URINARY SYSTEM
CHAPTER 42 DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

SECTION 12: FINDING A JOB ABROAD
CHAPTER 43 HOW TO WRITE A CURRICULUM VITAE
CHAPTER 44 HOW TO WRITE A COVER LETTER WHEN APPLYING TO JOBS
CHAPTER 45 HOW TO COPE WITH JOB INTERVIEWS

Vocabulary
ENGLISH-GREEK VOCABULARY
GREEK-ENGLISH VOCABULARY

Πανουτσόπουλος Γεώργιος

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γεώργιος Ι. Πανουτσόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Bradford της Αγγλίας και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από τη Φαρμακευτική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Αγγλική γλώσσα και έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο κέντρο ξένων γλωσσών ‘ΡΕΚΛΕΙΤΟΥ’. Έχει εργαστεί και διδάξει σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα με ετήσιες συμβάσεις από το 1997 έως το 2010 και από το 2010 έως σήμερα ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει αυτοδύναμο έργο στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Ανθρώπου» και «Παθολογική Φυσιολογία» σε προπτυχιακό επίπεδο από το 1997, «Φαρμακολογία» από το 2010 και «Αγγλική Ορολογία» από το 2013. Επιπρόσθετα, από το 2010 συμμετέχει με διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με κυριότερη συμμετοχή το αυτοδύναμο έργο του στην «Φαρμακολογία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018. Είναι επιβλέπων σε 10 διδακτορικές διατριβές εκ των οποίων οι 5 έχουν ολοκληρωθεί. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο όπου έχει συγγράψει 50 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις με συνολικό δείκτη εμβέλειας πάνω από 100 και 6 ελληνικές δημοσιεύσεις. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές με πάνω από 730 ετεροαναφορές. Συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές του Τμήματος Νοσηλευτικής και της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά με συστήματα κριτών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε πάνω από 120 ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει σημαντική συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής και μέλος επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.