Αγγίζοντας τα όρια: Τα ακραία αθλήματα

20,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

280

ISBN13

978-618-5242-01-5

Έτος Έκδοσης

2017

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,503 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111778

In Stock

Οι υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής και τα ακραία αθλήματα αποτελούν μια από τις πλέον δημοφιλείς και γρήγορα αναπτυσσόμενες τουριστικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Μέσα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της τουριστικής βιομηχανίας τα ακραία αθλήματα προσφέρουν το πλεονέκτημα της καινοτομίας, δημιουργούν νέα διαφοροποιημένα τουριστικά προϊόντα και απαντούν στις εγγενείς αδυναμίες του ελληνικού τουρισμού, όπως η έντονη εποχικότητα, η γεωγραφική ανισοκατανομή, ο κορεσμός των δημοφιλών νησιωτικών περιοχών και η μονοκαλλιέργεια του τουριστικού προϊόντος. Όμως παρά τον αυξανόμενο αριθμό αθλητικών τουριστών – καταναλωτών παγκοσμίως, η σχετική βιβλιογραφία στη χώρα μας γύρω από την οργάνωση και διαχείριση της αθλητικής αναψυχής είναι περιορι- σμένη.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η προαγωγή της γνώσης γύρω από τα ακραία αθλήματα, την οργάνωση και διοίκηση του τουρισμού περιπέτειας, η διαχείριση του οποίου απαιτεί άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Το βιβλίο απευθύνεται σε στελέχη της αθλητικής βιομηχανίας, που ασχολούνται με την οργάνωση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων με την ελπίδα να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών γύρω από τον χώρο του αθλητικού τουρισμού.

Η έμφαση του συγγράμματος δίνεται σε θέματα όπως ο εννοιολογικός προσδιορισμός των ακραίων αθλημάτων, η ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση τους σύμφωνα με το πεδίο υλοποίησης ή το βαθμό επικινδυνότητας, η παρουσίαση και ανάλυση δημοφιλών ακραίων αθλημάτων εναέριας, χερσαίας και υδάτινης περιπέτειας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εκτενής αναφορά γίνεται στη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής στην ήπια και ακραία αθλητική αναψυχή για την κατανόηση της αναψυχικής συμπεριφοράς με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και προώθηση ποιοτικών αθλητικών υπηρεσιών στους αθλητικούς καταναλωτές. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν στο θεσμικό περιβάλλον που διέπει τα ακραία σπορ, καθώς και στη θεσμική δυνατότητα επαγγελμάτων τουριστικού αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, ενώ περιγράφονται εφαρμογές και καλές πρακτικές αθλημάτων αναψυχής και αγωγής υπαίθρου στην εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγή στα ακραία αθλήματα
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός των ακραίων αθλημάτων
2.2 Ταξινόμηση των ακραίων αθλημάτων
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΚΑΠΡΊΝΗΣ, PhD - ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΗΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
3.1 Τα κίνητρα συμμετοχής στην ήπια και ακραία αθλητική αναψυχή
3.2 Θεωρητικά μοντέλα μελέτης κινήτρων αθλητικής αναψυχής
3.2.1 Θεωρία παραγόντων έλξης - ώθησης (pull - push factors) (Crompton, 1979)
3.2.2 Κίνητρα κανονιστικά, ηδονιστικά και αυτο-αποτελεσματικότητας (Celsi, Richard, Randall, Rose & Leigh, 1993)
3.2.3 Θεωρία αντιστροφής (reversal theory) και αθλητική αναψυχή (Apter, 1982; 2001)
3.2.4 Θεωρία του βέλτιστου επιπέδου διέγερσης (optimal arousal theory) ή μοντέλο αναζήτησης απόδρασης (escape seeking model) (Iso Ahola, 1982, 1989; Mannell & Iso Ahola, 1987)
3.2.5 Το ρίσκο στα ακραία σπορ
3.2.6 Ο τόπος προορισμού ως κίνητρο αθλητικής αναψυχής-προσκόλληση στην τοποθεσία (place attachment)
3.2.7 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και αθλητική αναψυχή
3.3 Όργανα διερεύνησης κινήτρων συμμετοχής στην ήπια και ακραία αναψυχή
3.3.1 Κλίμακα αναζήτησης διέγερσης συναισθημάτων - sensation seeking scale (Zuckerman, 1994)
3.3.2 Κλίμακα μέτρησης ανάμειξης (personal involvement inventory - PII), (McQuarrie & Munson, 1987)
3.3.3 Κλίμακα μέτρησης προφίλ ανάμειξης (consumer involvement profile - CIP (Laurent & Kapferer, 1985)
3.3.4 Προσαρμοσμένη κλίμακα ανάμειξης (modified involvement scale - MIS) (Kyle, Absher, Norman, Hammit & Jodice, 2007)
3.3.5 Κλίμακα προτίμησης με βάση την αναψυχική εμπειρία (recreation experience preference - REP) (Manfredo, Driver & Tarrant, 1996)
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΙΝΆΝΘΗ ΓΔΟΝΤΈΛΗ, PhD - ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
4.1 Ανασταλτικοί παράγοντες σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής και ελεύθερου χρόνου
4.2 Ανασταλτικοί παράγοντες στα ακραία σπορ
4.3 Προσωπικότητα και ακραία αθλήματα
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΦΙΛΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
5.1 Παρουσίαση χερσαίων ακραίων αθλημάτων
5.1.1 Αναρρίχηση (climbing) - αναρρίχηση βράχου (rock climbing) - bouldering
5.1.2 Ποδηλασία βουνού (mountain bike)
5.1.3 Ελεύθερο τρέξιμο (parkour)
5.1.4 BMX freestyle
5.1.5 Τροχοπέδιλα (rollerblading / inline skates / skateboarding)
5.1.6 Χιονοσανίδα (Snowboarding)
5.2 Παρουσίαση υδάτινων ακραίων αθλημάτων
5.2.1 Κανό - καγιάκ (canoeing - kayaking)
5.2.2 Αετοσανίδα (kite surfing)
5.2.3 Ελεύθερη κατάδυση (free diving)
5.2.4 Κυματοδρομία (surfing)
5.2.5 Ιστιοσανίδα (windsurfing)
5.3 Παρουσίαση εναέριων ακραίων αθλημάτων
5.3.1 Λιούκας Αναστάσιος, πτυχιούχος ΤΟΔΑ - Ελεύθερη πτώση (sky diving) - ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (parachuting)
5.3.2 Λιούκας Αναστάσιος - Ελεύθερη πτήση (free flying)
5.3.3 Αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding) - αιωροπτέριση (hang gliding)
5.3.4 Bungee jumping
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΆΛΛΑΣ ΜΊΛΤΟΣ, ΠΦΑ, ΚΥΠΡΑΊΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Κατηγορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού
6.3 Ιστορία των αγωνιστικών μηχανών
6.4 Εναέριος μηχανοκίνητος αθλητισμός
6.5 Υδάτινος μηχανοκίνητος αθλητισμός
ΜΗΧΑΝΟΚΊΝΗΤΟΣ ΤΕΤΡΆΤΡΟΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ (ΑΘΛΉΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ)
6.6 Rally
6.6.1 Ορισμός και περιγραφή αθλήματος
6.6.2 Ιστορία του rally
6.6.3 Παγκόσμια εμφάνιση του αθλήματος
6.6.4 Ελλαδική εμφάνιση του αθλήματος
6.6.5 Ιστορία του rally στην Ελλάδα
6.6.6 Διαδρομές rally στην Ελλάδα
6.6.7 Τεχνική ανάλυση του αθλήματος
6.6.8 Ο αγώνας
6.6.9 Ειδικές διαδρομές (special stages)
6.6.10 Πληρώματα - ομάδες
6.6.11 Επαγγελματικά δεδομένα
6.7 Formula 1
6.7.1 Γενικά για την Formula 1
6.7.2 Ιστορία της Formula
6.7.3 Τεχνική ανάλυση του αθλήματος
6.7.4 Ασφάλεια στη Formula 1
6.7.5 Άδειες οδήγησης και εκπαίδευση στην Formula 1
6.7.6 Συμπεράσματα
ΜΗΧΑΝΟΚΊΝΗΤΟΣ ΔΊΤΡΟΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ (ΑΘΛΉΜΑΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΏΝ)
6.8 Moto GP
6.8.1 Σύντομη ιστορία των μηχανών
6.8.2 Ιστορία αγωνιστικών μοτοσυκλετών - Moto GP
6.8.3 Η τεχνική ανάλυση του αθλήματος και ο αγώνας
6.8.4 Γιατί το Moto GP θεωρείται ακραίο άθλημα
6.8.5 Παρουσία του δίκυκλου μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα
6.8.6 Άδειες αθλητών
6.8.7 Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΊΝΤΕΖΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΕΠΙΣΤΉΜOΝΑΣ, ΚΥΠΡΑΊΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ -
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΣΠΟΡ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Το νομικό πλαίσιο της άθλησης και των αθλημάτων
7.3 Τα αθλητικά σωματεία ως πάροχοι υπηρεσιών ακραίων αθλημάτων
7.4 Νομικές ατέλειες για την επικινδυνότητα των ακραίων σπορ
7.5 Η εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων για μη αθλητές
7.6 Η περίπτωση με τις θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες
7.7 Η αντιμετώπιση στη Γερμανία
7.8 Η περίπτωση των οδηγών βουνού
Παραρτήματα Κεφαλαίου
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Το προβληματικό θεσμικό πλαίσιο της άσκησης επαγγέλματος σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής στην ελληνική έννομη τάξη
8.3 Προτεινόμενη μεθοδολογία σύμπραξης αθλητισμού και τουρισμού
8.4 Αναγκαίες ρυθμιστικές ενέργειες για την άσκηση επαγγελμάτων αθλητικής αναψυχής
8.5 Συμπεράσματα
Παραρτήματα Κεφαλαίου
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΕΤΡΈΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΟΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ - ΑΚΡΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Αθλητικές δραστηριότητες στον τουρισμό
9.3 Αθλητικές τουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα
9.4 Παράδειγμα - μελέτη περίπτωσης-οι διοργανώσεις windsufring στη Ρόδο
9.5 Προτάσεις για το μέλλον
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
10.1 Εισαγωγή
10.2 Εννοιολογικός προσδιορισμός της αγωγής υπαίθρου
10.3 Αγωγή υπαίθρου & εκπαίδευση
10.4 Πρόταση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Αγωγής Υπαίθρου (Κ.Α.Υ.) Μονής Αρκαδίου Ρεθύμνου
10.5 Ανάλυση SWOT
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου

Κυπραίος Γιώργος

Ο Γιώργος Κυπραίος διδάσκει στο τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού από την ίδρυσή του το έτος 2003, γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την αθλητική επιστήμη και την εκπαίδευση.

Έχει σπουδάσει στο ΤΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ σε προπτυχιακό επίπεδο και στα Πανεπιστήμια του Βελιγραδίου και της Σόφιας σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως υπότροφος του υπουργείου πολιτισμού. Στο πολύχρονο εκπαιδευτικό του έργο έχει διδάξει και στις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης, έχει υπάρξει προπονητής στίβου και προπονητής φυσικής κατάστασης στο ποδόσφαιρο. Επίσης έχει συγγράψει 10 βιβλία ενώ έχει παρουσιάσει περισσότερες από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως προς τα ακραία αθλήματα (extreme sports) εστιάζονται στους τομείς:

α) της συμμετοχής του ως εκπροσώπου της πανεπιστημιακής κοινότητας για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου εφαρμογής και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ακραίων σπορ μέσω ατόμων ή εταιρειών, από πλευράς της πολιτείας.

β) της δημιουργίας σχολής ακραίων αθλημάτων που πρωταγωνιστικό και θεσμικό ρόλο θα παίζουν πανεπιστημιακά τμήματα.

γ) της ανάδειξης του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού καθώς των ακραίων αθλημάτων ως σημαντικά κομμάτια του τουριστικού προϊόντος της χώρας.