Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

16,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Σελίδες

192

ISBN13

978-960-9904-80-3

Έτος Έκδοσης

2009

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,336 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111784

Εξαντλημένο

Ο Τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των λεγόμενων περιφερειακών οικονομιών, ιδιαίτερα αυτών του αγροτικού χώρου. Οι επιπτώσεις του στο κοινωνικό, οικονομικό, και φυσικό περιβάλλον στο χώρο που δραστηριοποιείται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της τουριστικής δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής.

Οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, και όχι μόνο, είναι πολύ μικρές και μικρομεσαίες, καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα δεδομένο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Αρχές που απαιτούν μεταξύ άλλων ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αποτελεσματικότητα, και την περιβαλλοντική προστασία.

Το βιβλίο προσεγγίζει το θέμα της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στην στάση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων απέναντι στο σύγχρονο αυτό φαινόμενο. Προσεγγίζει και επιχειρεί να εξηγήσει το βαθμό ευαισθητοποίησης, αλλά και δραστηριοποίησης, των επιχειρήσεων αυτού του τύπου στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Εντοπίζει τις αιτίες αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να έχει στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η εμπειρική προσέγγιση του θέματος που βασίστηκε τόσο σε πρωτογενή όσο και σε δευτερογενή  έρευνα οδηγούν σε συμπεράσματα που αποτυπώνουν  τη σύγχρονη πραγματικότητα γύρω από το θέμα της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Κατάλογος Πινάκων
Κατάλογος Διαγραμμάτων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.    Υπόδειγμα ερωτηματολογίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Στατιστικά Γραφήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Χάρτης περιοχής έρευνας

Κατάλογος πινάκων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Η εξέλιξη της αρχής της Αειφόρου Ανάπτυξης
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Σκοποί και στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Καταγεγραμμένη και προβλεπόμενη ανάπτυξη της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης για την περίοδο 1950-2010
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις του Τουρισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οι επιδράσεις του Τουρισμού στο Περιβάλλον
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Τύποι Τουριστών κατά Plog και Cohen
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Παράγοντες του Νέου Τουρισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Ο Νέος Τουρίστας
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. «Πράσινη» Στάση και Συμπεριφορά σε σχέση με το Περιβάλλον
ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Υπεύθυνος Τουρισμός: Παράγοντες και αναμενόμενη συμπεριφορά τους
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Βασικά χαρακτηριστικά Εναλλακτικού και Μαζικού Τουρισμού
ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ταξινόμηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά Goffee και Scase
ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Ταξινόμηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κατά Hornaday
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Ταξινόμηση κατά Chell et al
ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Σχέση μεταξύ στάσεων (συμφωνία) και συμπεριφοράς (δράση)

Κατάλογος διαγραμμάτων
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Το «Μαγικό Πεντάγωνο» της Αειφόρου Ανάπτυξης
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Στρατηγικές προσεγγίσεις στην αειφόρο ανάπτυξη
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Επιχείρηση και περιβάλλον: Επιρροές στην επιχειρηματική συμπεριφορά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Πλαίσιο παραμέτρων αειφορίας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Στρατηγικοί Εταίροι για την Τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη

Κιλιπίρης Φώτης

Ο Φώτης Κιλιπίρης είναι καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of North Alabama – ΜΒΑ (1984) και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2006). Διδάσκει στον τομέα του τουρισμού σε προπτυχιακό επίπεδο από το 1994 και σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το 2014, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών) και στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος). Από το 1996, συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα (TEMPUS, INTEREG, ERΑSMUS PLUS) με εξειδίκευση και ενδιαφέρον στον χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον αειφόρο–βιώσιμο τουρισμό και πολιτική, καθώς και με τη διοίκηση των τουριστικών προορισμών.