Μπορείτε να κατεβάσετε το επιπρόσθετο υλικό του Press Kit για τα παρακάτω βιβλία μας (πατώντας στον τίτλο του βιβλίου).
Το Press Kit περιλαμβάνει:

  • Εξώφυλλο και Οπισθόφυλλο (σε jpg)
  • Δελτίο Τύπου (σε pdf)
  • Περιεχόμενα & Ενδεικτικό κεφάλαιο (σε pdf)
  • Βιογραφικό Συγγραφέα

Η Γενοκτονία των Ελλήνων
Ζητήματα Διδακτικής των Μουσικών Οργάνων
Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – 3ος τόμος