Κεφάλαιο 13

Τίτλος: Portals of Conscious Transformation: from Authentic Movement to Performance [Πύλες συνειδητού μετασχηματισμού: Από την αυθεντική κίνηση στην παράσταση]

Συντονίστρια: Marcia Plevin

Ερμηνευτές: Betta, Luisa, Alessandra, Francesca, Giovanna, Valentina, Valeria, Constanza

Το βίντεο συμπληρώνει το άρθρο παρουσιάζοντας τμήματα της παράστασης, της τελικής πύλης μετασχηματισμού. Ο οραματισμός του έργου, η διαδικασία που ακολουθήθηκε και οι θεωρητικές κατασκευές στις οποίες βασίστηκε ενσωματώνονται σε αυτό το κεφάλαιο. Από τη θεωρία του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι οι χοροί, φτάνουμε στην εικόνα, δηλαδή πώς φαίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ακουστικό υλικό, δεδομένου ότι η κίνηση και ο χορός της πρακτικής της αυθεντικής κίνησης αναδύθηκαν μέσα από τη σιωπή. Μετά τη δημιουργία του χορού, βρέθηκε η κατάλληλη μουσική και ενσωματώθηκε στην κίνηση.

Τα τρία βασικά στοιχεία της πρακτικής της αυθεντικής κίνησης είναι: να είσαι ορατός, να βλέπεις και η σχέση μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Μέσω της παρακολούθησης του βίντεο, γίνεστε οι παρατηρητές/συμμετέχοντες στη διαδικασία, όντας αυτοί που βλέπουν.

Θα παρακολουθήσετε όλες τις γυναίκες σε ένα σύντομο τμήμα στην αρχή του βίντεο, σε έναν ομαδικό χορό όπου η συγγραφέας συνέθεσε κινήσεις από όλες, από τις χορογραφίες. Στη συνέχεια, αν ο αναγνώστης το επιθυμεί, μπορεί να δει κάθε γυναίκα που αναφέρεται στο άρθρο, με τη σειρά εμφάνισής τους στην παράσταση: Betta, Luisa, Alesssandra, Francesca, Giovanna, Valentina, Valeria, Costanza.

Ολόκληρη η παράσταση με τη μουσική που επιλέχθηκε για κάθε κομμάτι είναι διαθέσιμη σε DVD. Ο συνολικός χρόνος είναι 57 λεπτά.

Translation missing: el.general.search.loading