Οι Εκδόσεις Δίσιγμα παρέχουν ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-books) των βιβλίων τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας disigmapublications.com.

Στην πλατφόρμα αυτή παρέχονται ως e-books μόνο οι ξενόγλωσσες εκδόσεις μας.

e-books