Ντέλιου Κλεοπάτρα

Ντέλιου Κλεοπάτρα

Η Κλεοπάτρα Ντέλιου είναι διδάκτωρ στη Διοίκηση Ποιότητας και διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι διαπιστευμένη αξιολογήτρια ποιότητας με εμπειρία στη συμβουλευτική σε θέματα Ποιότητας, Επιχειρηματικότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει εργαστεί ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τη δημιουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ και έχει συνεισφέρει στη λήψη πιστοποιητικών αριστείας και ποιότητας του Ιδρύματος. Αυτή την περίοδο υποστηρίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων Erasmus+ ως στέλεχος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ. Βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν τόσο η εφαρμογή εργαλείων, προτύπων και μοντέλων ποιότητας στην Εκπαίδευση όσο η ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στους οργανισμούς μέσω της εφαρμογής της ΔΟΠ.

Translation missing: el.general.search.loading